Internetowy Słownik Łowiecki

Definicja hasła: gonić

gonić

o psie myśliwskim: ścigać zwierzynę.

Gonienie jest jedną z najważniejszych umiejętności, jakie powinien posiadać pies myśliwski. Jest to proces ścigania zwierzyny, który polega na wyczuwaniu jej obecności i śledzeniu jej ruchów. Gonić może zarówno duże zwierzęta, takie jak dziki, jelenie czy lisy, jak i małe szczury czy ptaki. Pies musi być wystarczająco silny i szybki, aby móc skutecznie gonić zwierzynę.

Gonienie rozpoczyna się od wyczuwania obecności zwierzyny przez psa. Zazwyczaj pies wykorzystuje swoje zmysły węchu i słuchu do wykrycia obecności zwierza. Następnie pies będzie śledził ruchy zwierzyny, aby móc ją skutecznie ścigać. W tym celu pies musi być w stanie utrzymać kontakt wizualny lub słuchowy ze swoją ofiarą.

Gonienie może trwać od kilku minut do kilku godzin, w zależności od tego, jak daleko uciekła zwierzyna. Pies musi być w stanie utrzymać swoje tempo i energię przez cały czas gonienia, aby móc skutecznie doprowadzić do pojmania ofiary. Gdy pies doprowadzi do pojmania ofiary, może ona być polowana lub oddana do schroniska dla bezdomnych zwierząt.

Potrzebujesz dokładniejszych informacji?
szukaj gonić w wyszukiwarce Google

Inne hasła na literę G

zobacz pełną listę haseł

głuszak

pisklę głuszca.

gon

okres godowy kozic; 2. głos psów podczas pędzenia zwierzyny w miocie,

guzikarz

młody kozioł noszący poroże w kształcie guzików (zob. kryterium odstrzału selekcyjnego).

gały

oczy zająca.

gwintówka

staropolska nazwa broni myśliwskiej gwintowanej.

gęsi

nazwa kilku gatunków ptaków z rzędu blaszkodziobych, z których tylko gęgawa jest w Polsce lęgowa (nielicznie). Pozostałe gatunki są przelotne. W Polsce spotkać można 2 rodzaje gęsi: 1) (...)

Galicyjskie Towarzystwo Łowieckie

założone w 1876 r. przez Włodzimierza Dzieduszyckiego, obejmowało swym zasięgiem całą Małopolskę. Uważane jest za pierwowzór PZŁ. Towarzystwo to wydawało pierwsze polskie czasopismo (...)

grzybkować, grzybkować, rozkwitać

o pocisku kulowym, który w tuszy zwierzęcia przybiera kształt grzybka.

grzywa

gęsta długa sierść na szyi i karku byków żubra, łosia, jelenia oraz grzbiecie kozicy.

grzebiące

inaczej kumki.