Internetowy Słownik Łowiecki

Definicja hasła: hodowla zwierzyny

hodowla zwierzyny

całość zabiegów przeprowadzanych w łowisku, zmierzających do przystosowania zasobów zwierzyny do możliwości środowiska, w celu optymalnego zaspokojenia potrzeb łowiectwa i gospodarki narodowej. Hodowlnę zwierzyny dzielimy na otwartą, prowadzoną bezpośrednio w łowisku, i zamkniętą, np. wolierową.

Hodowla zwierzyny jest procesem, który ma na celu zapewnienie optymalnego wykorzystania zasobów zwierzyny w łowisku. Jest to ważny element gospodarki narodowej, ponieważ pozwala na uzyskanie odpowiedniej ilości dzikich zwierząt do celów łowieckich i spożywczych. Proces hodowli zwierzyny obejmuje szereg działań, takich jak monitorowanie populacji, ochrona przed chorobami i szkodnikami oraz stosowanie odpowiednich metod łowieckich.

Hodowla otwarta polega na bezpośrednim wpływaniu na populacje dzikich zwierząt w łowisku. Może to obejmować stosowanie różnych metod łowieckich, takich jak polowania, odstrzały lub inne formy regulacji populacji. Może również obejmować stosowanie technik hodowlanych, takich jak wprowadzanie nowych gatunków lub odmian do łowiska.

Hodowla zamknięta polega na prowadzeniu hodowli zwierząt w specjalnie przygotowanych warunkach, takich jak woliery lub innego rodzaju obiekty hodowlane. W tym przypadku można stosować różne techniki hodowlane, takie jak selekcja genetyczna lub inseminacja. Celem tego typu hodowli jest umożliwienie lepszej kontroli nad populacjami dzikich zwierząt i umożliwienie lepszej produkcji mięsa i skór.

Potrzebujesz dokładniejszych informacji?
szukaj hodowla zwierzyny w wyszukiwarce Google

Inne hasła na literę H

zobacz pełną listę haseł

heć! heć!

okrzyk nakazujący chartom gonienie zająca lub lisa.

huczka, huczka, lochanie

okres godowy u dzików; zaczyna się pod koniec listopada i trwa ok. 6 tygodni.

hejnał żurawi

głos wydawany przez żurawie regularnie wieczorem, i przed świtem.

hajże go! hajże go ha!

dawny okrzyk zachęcający charty do gonu.

heco! heco!

zawołanie przywołujące charty do jeźdźca, który dostrzegł zająca.

huczek

dawna nazwa naganiacza głośno pędzącego zwierzynę.

harapowisko

rękojeść harapa.

hefard

dawna nazwa sokoła złapanego przy pierwszym pierzeniu.

harapowy

zwierz uszczuty przez charty.

hukać

o naganiaczach: głośno zachowywać się w miocie.