Internetowy Słownik Łowiecki

Definicja hasła: hodowla zwierzyny

hodowla zwierzyny

całość zabiegów przeprowadzanych w łowisku, zmierzających do przystosowania zasobów zwierzyny do możliwości środowiska, w celu optymalnego zaspokojenia potrzeb łowiectwa i gospodarki narodowej. Hodowlnę zwierzyny dzielimy na otwartą, prowadzoną bezpośrednio w łowisku, i zamkniętą, np. wolierową.

Hodowla zwierzyny to całość procesów mających na celu optymalne wykorzystanie populacji dzikich zwierząt w łowisku. Jest to istotny element gospodarki narodowej, umożliwiający uzyskanie odpowiedniej ilości dzikiej zwierzyny do celów łowieckich i spożywczych. Proces hodowli zwierzyny obejmuje szeroki zakres działań, poczynając od monitorowania populacji, poprzez ochronę przed chorobami i szkodnikami, a kończąc na stosowaniu odpowiednich metod łowieckich.

Hodowla otwarta polega na bezpośrednim oddziaływaniu na populacje dzikich zwierząt w łowisku. Może to obejmować różnorodne metody regulacji populacji, takie jak polowanie, odstrzały czy inne formy kontroli liczebności. Istnieje również możliwość wprowadzania nowych gatunków lub odmian do łowiska, co stanowi część procesu hodowlanego.

Z kolei hodowla zamknięta opiera się na prowadzeniu hodowli zwierząt w specjalnie przygotowanych warunkach, takich jak wolierowe obiekty hodowlane. W ramach tego typu hodowli może być stosowana selekcja genetyczna lub techniki inseminacji, co ma na celu lepszą kontrolę nad populacjami dzikich zwierząt oraz zwiększenie produkcji mięsa i skór. Hodowla zamknięta daje możliwość bardziej precyzyjnej kontroli nad rozrodem oraz zdrowiem zwierząt.

Warto podkreślić, że hodowla zwierzyny pełni istotną rolę w zrównoważonym zarządzaniu zasobami naturalnymi oraz gospodarce ekosystemowej. Dzięki prawidłowo przeprowadzanym zabiegom hodowlanym osiąga się balans między populacjami dzikiej zwierzyny a środowiskiem naturalnym, co przekłada się na zachowanie bioróżnorodności oraz zapewnienie trwałości ekosystemu leśnego.

Potrzebujesz dokładniejszych informacji?
szukaj hodowla zwierzyny w wyszukiwarce Google

Inne hasła na literę H

zobacz pełną listę haseł

heco! heco!

zawołanie przywołujące charty do jeźdźca, który dostrzegł zająca.

huczka, huczka, lochanie

okres godowy u dzików; zaczyna się pod koniec listopada i trwa ok. 6 tygodni.

heć! heć!

okrzyk nakazujący chartom gonienie zająca lub lisa.

hejnał żurawi

głos wydawany przez żurawie regularnie wieczorem, i przed świtem.

hukać

o naganiaczach: głośno zachowywać się w miocie.

hefard

dawna nazwa sokoła złapanego przy pierwszym pierzeniu.

harapowy

zwierz uszczuty przez charty.

halali

zawołanie i fanfara oznajmiające miejsce, gdzie jeleń został osaczony przez psy podczas polowań par force. Halali kończyło polowanie (zob. (...)

Holland - Holland

fabryka broni w Londynie produkująca najwyższej klasy dubeltówki. Strzelby tej firmy mają zawsze w prawej lufie 1/4 czoka, w lewej 3/4 czoka.

halizna

powierzchnia leśna pozbawiona drzew, leżąca dłuższy czas odłogiem.