Internetowy Słownik Łowiecki

Definicja hasła: hodowla zwierzyny

hodowla zwierzyny

całość zabiegów przeprowadzanych w łowisku, zmierzających do przystosowania zasobów zwierzyny do możliwości środowiska, w celu optymalnego zaspokojenia potrzeb łowiectwa i gospodarki narodowej. Hodowlnę zwierzyny dzielimy na otwartą, prowadzoną bezpośrednio w łowisku, i zamkniętą, np. wolierową.

Hodowla zwierzyny jest procesem, który ma na celu zapewnienie optymalnego wykorzystania zasobów zwierzyny w łowisku. Jest to ważny element gospodarki narodowej, ponieważ pozwala na uzyskanie odpowiedniej ilości dzikich zwierząt do celów łowieckich i spożywczych. Proces hodowli zwierzyny obejmuje szereg działań, takich jak monitorowanie populacji, ochrona przed chorobami i szkodnikami oraz stosowanie odpowiednich metod łowieckich.

Hodowla otwarta polega na bezpośrednim wpływaniu na populacje dzikich zwierząt w łowisku. Może to obejmować stosowanie różnych metod łowieckich, takich jak polowania, odstrzały lub inne formy regulacji populacji. Może również obejmować stosowanie technik hodowlanych, takich jak wprowadzanie nowych gatunków lub odmian do łowiska.

Hodowla zamknięta polega na prowadzeniu hodowli zwierząt w specjalnie przygotowanych warunkach, takich jak woliery lub innego rodzaju obiekty hodowlane. W tym przypadku można stosować różne techniki hodowlane, takie jak selekcja genetyczna lub inseminacja. Celem tego typu hodowli jest umożliwienie lepszej kontroli nad populacjami dzikich zwierząt i umożliwienie lepszej produkcji mięsa i skór.

Potrzebujesz dokładniejszych informacji?
szukaj hodowla zwierzyny w wyszukiwarce Google

Inne hasła na literę H

zobacz pełną listę haseł

hodowla zwierzyny

całość zabiegów przeprowadzanych w łowisku, zmierzających do przystosowania zasobów zwierzyny do możliwości środowiska, w celu optymalnego zaspokojenia potrzeb łowiectwa i gospodarki (...)

Holland - Holland

fabryka broni w Londynie produkująca najwyższej klasy dubeltówki. Strzelby tej firmy mają zawsze w prawej lufie 1/4 czoka, w lewej 3/4 czoka.

historia broni myśliwskiej

Pierwszą bronią myśliwską w czasach prehistorycznych były maczugi, potem człowiek zaczął używać do polowań kolejno oszczepów, toporów, wreszcie skonstruował broń miotającą - (...)

harap

1) bat z krótkim uchwytem i długim rzemieniem używany przy polowaniach par force;
2) zawołanie nakazujące psom gończym oddanie uszczwanej zwierzyny.

harapowy

zwierz uszczuty przez charty.

historia łowiectwa w Polsce

Łowiectwo było jednym z podstawowych zajęć ludów pierwotnych na całym świecie, również i w Polsce znajdujemy liczne ślady polowań ludzi jaskiniowych. Historia łowiecka nowożytnego w (...)

harapowisko

rękojeść harapa.

hierarchia łowiecka

ustalona przez tradycję łowiecką klasyfikacja zwierzyny. Według hierarchii łowieckiej układany jest np. pokot. Pierwsze miejsce w hierarhii. zajmuje sierść (łoś, jeleń, daniel, muflon, (...)

hefard

dawna nazwa sokoła złapanego przy pierwszym pierzeniu.

heco! heco!

zawołanie przywołujące charty do jeźdźca, który dostrzegł zająca.