Internetowy Słownik Łowiecki

Definicja hasła: jałowa

jałowa

samica, która nie może mieć potomstwa.

Jałowa to określenie stosowane w odniesieniu do samic dzikich zwierząt, które nie są w stanie mieć potomstwa. Termin ten jest często używany w odniesieniu do dzikich zwierząt łownych, takich jak jelenie, dziki i sarny. Samice te nie są w stanie zapłodnić swoich jaj, co oznacza, że nie mogą mieć potomstwa.

Jałowa może być spowodowana różnymi czynnikami. Jednym z najczęstszych powodów jest starzenie się samicy. Wraz z wiekiem samica traci swoją płodność i nie jest już w stanie zapłodnić swoich jaj. Innym czynnikiem może być choroba lub uraz, który uniemożliwia samicy prawidłowe funkcjonowanie narządów rozrodczych. Niektóre samice mogą również być jałowe ze względu na genetyczne problemy lub brak odpowiedniego partnera do rozmnażania się.

W przypadku dzikich zwierząt łownych jałowa może mieć negatywny wpływ na populację. Jeśli liczba jałowych samic jest zbyt duża, może to spowodować spadek liczebności populacji i utrudnić jej odbudowanie. Dlatego ważne jest, aby myśliwi monitorowali populacje i reagowali na pojawiające się problemy tak szybko, jak to możliwe.

Potrzebujesz dokładniejszych informacji?
szukaj jałowa w wyszukiwarce Google

Inne hasła na literę J

zobacz pełną listę haseł

jarząbek, jarząbek (Tetrastes bonasia L.)

ptak z rodziny głuszców rzędu kuraków. Najmniejszy krajowy kurak leśny; upierzenie jasnobrązowe upstrzone. Kogut ma czubek na głowie i czarne podgardle, ogon krótki. Długość ciała 36-45 (...)

jednostka jelenia

jednostka przeliczeniowa, którą stosujemy przy obliczaniu prawidłowej obsady łowiska jeleniowatymi: 1 jeleń = 2 daniele = sarny.

jenot, jenot (Nyctereutes procyonides Gray)

gatunek z rodziny psów, pochodzący z Mandżurii i Japonii. Introdukowany w europejskiej części ZSRR rozprzestrzenił się poza granice. Do Polski dotarł w 1955 r. Długość ciała 65- 80 cm, (...)

jastrzębiarstwo

przeciwstawiane często sokolnictwu polowanie z jastrzębiami jako ptakami łowczymi.

jałowa

samica, która nie może mieć potomstwa.

janczarka

dawna strzelba myśliwska pochodzenia wschodniego o długiej lufie i zakrzywionej kolbie.

jastrząb gołębiarz, jastrząb gołębiarz (Accipiter gentilis L.)

ptak drapie&ty z rodziny jastrzębiowatych, długość ciała samca 53-55 cm, samicy 60-63 cm, rozpiętość skrzydeł odpowiednio 101-103 cm oraz 116-120 cm. Upierzenie brązowe lub (...)

jastrzębiec

dawna nazwa samołówki do chwytania ptaków drapieżnych.

jazgot

ujadanie wilków lub psów.

jednotykowiec

samiec zwierzyny płowej, mający w porożu tylko jedną tykę.