Internetowy Słownik Łowiecki

Definicja hasła: jałowa

jałowa

samica, która nie może mieć potomstwa.

Jałowa - termin stosowany w odniesieniu do samic dzikich zwierząt, które nie są zdolne do rozrodu. W kontekście zwierząt łownych, takich jak jelenie, dziki i sarny, jałowość u samic oznacza, że nie są w stanie zapłodnić swoich jaj i przynieść potomstwa na świat. Przyczyny jałowości mogą być zróżnicowane i obejmować wiek samicy, choroby lub urazy oraz genetyczne problemy. Starzenie się samicy prowadzi do naturalnego spadku płodności, podczas gdy choroby bądź urazy mogą zakłócać funkcjonowanie narządów rozrodczych. Niemożność znalezienia odpowiedniego partnera rozmnażania również może skutkować jałowością samic.

W kontekście populacji dzikich zwierząt łownych, nadmierna ilość jałowych samic może negatywnie wpływać na liczebność populacji oraz uniemożliwić jej odbudowę w przypadku spadku liczebności. Dlatego ważnym jest obserwowanie i monitorowanie populacji przez myśliwych oraz reagowanie na ewentualne problemy związane z jałowością samic w możliwie najszybszym czasie.

Potrzebujesz dokładniejszych informacji?
szukaj jałowa w wyszukiwarce Google

Inne hasła na literę J

zobacz pełną listę haseł

jeleniarz

myśliwy zamiłowany w polowaniu na jelenie.

jasła

drabina, za którą kładzie się karmę dla zwierzyny płowej.

jastrzębiarstwo

przeciwstawiane często sokolnictwu polowanie z jastrzębiami jako ptakami łowczymi.

jednostka jelenia

jednostka przeliczeniowa, którą stosujemy przy obliczaniu prawidłowej obsady łowiska jeleniowatymi: 1 jeleń = 2 daniele = sarny.

jastrzębiec

dawna nazwa samołówki do chwytania ptaków drapieżnych.

jazgot

ujadanie wilków lub psów.

jednotykowiec

samiec zwierzyny płowej, mający w porożu tylko jedną tykę.

jałowa

samica, która nie może mieć potomstwa.

jednorożec

samiec zwierzyny płowej, mający jako poroże tylko jedną tykę, wyrastającą z centralnie położonego jednego możdżenia.

jednorurka

śrutowa broń myśliwska o jednej lufie.