Internetowy Słownik Łowiecki

Definicja hasła: jałowa

jałowa

samica, która nie może mieć potomstwa.

Jałowa - termin stosowany w odniesieniu do samic dzikich zwierząt, które nie są zdolne do rozrodu. W kontekście zwierząt łownych, takich jak jelenie, dziki i sarny, jałowość u samic oznacza, że nie są w stanie zapłodnić swoich jaj i przynieść potomstwa na świat. Przyczyny jałowości mogą być zróżnicowane i obejmować wiek samicy, choroby lub urazy oraz genetyczne problemy. Starzenie się samicy prowadzi do naturalnego spadku płodności, podczas gdy choroby bądź urazy mogą zakłócać funkcjonowanie narządów rozrodczych. Niemożność znalezienia odpowiedniego partnera rozmnażania również może skutkować jałowością samic.

W kontekście populacji dzikich zwierząt łownych, nadmierna ilość jałowych samic może negatywnie wpływać na liczebność populacji oraz uniemożliwić jej odbudowę w przypadku spadku liczebności. Dlatego ważnym jest obserwowanie i monitorowanie populacji przez myśliwych oraz reagowanie na ewentualne problemy związane z jałowością samic w możliwie najszybszym czasie.

Potrzebujesz dokładniejszych informacji?
szukaj jałowa w wyszukiwarce Google

Inne hasła na literę J

zobacz pełną listę haseł

język łowiecki

fachowe słownictwo myśliwskie powstałe na przestrzeni wieków i ciągle żywe wśród myśliwych. Polski język łowiecki został szczegółowo opracowany przez Stanisława Hoppego, autora (...)

jastrzębiec

dawna nazwa samołówki do chwytania ptaków drapieżnych.

jednorożec

samiec zwierzyny płowej, mający jako poroże tylko jedną tykę, wyrastającą z centralnie położonego jednego możdżenia.

jagdterier

niemiecki terier myśliwski, używany jako dzikarz i norowiec. Ma twardą, szorstką sierść, przylegającą do skóry. Maść czarna, podpalana na pysku, łapach, piersi i podogoniu. Wysokość (...)

jałowa

samica, która nie może mieć potomstwa.

jastrzębiarstwo

przeciwstawiane często sokolnictwu polowanie z jastrzębiami jako ptakami łowczymi.

jałówka

tamka ssaka, która nic miała jeszcze potomstwa.

jenot, jenot (Nyctereutes procyonides Gray)

gatunek z rodziny psów, pochodzący z Mandżurii i Japonii. Introdukowany w europejskiej części ZSRR rozprzestrzenił się poza granice. Do Polski dotarł w 1955 r. Długość ciała 65- 80 cm, (...)

janczarka

dawna strzelba myśliwska pochodzenia wschodniego o długiej lufie i zakrzywionej kolbie.

język spustowy

część mechanizmu spustowego broni w kształcie dźwigni, którą naciskamy palcem chcąc oddać strzał