Internetowy Słownik Łowiecki

Definicja hasła: jednostka jelenia

jednostka jelenia

jednostka przeliczeniowa, którą stosujemy przy obliczaniu prawidłowej obsady łowiska jeleniowatymi: 1 jeleń = 2 daniele = sarny.

Jednostka jelenia jest jedną z podstawowych miar stosowanych w łowiectwie, służącą do określenia prawidłowej obsady łowiska jeleniowatymi. Oznacza ona, że na każdego jelenia przypada dwie daniele lub sarny. Jelenie, daniele i sarny są ze sobą powiązane i współzależne. Przekroczenie lub nieprzestrzeganie tej jednostki może prowadzić do negatywnego wpływu na ekosystem danego obszaru.

Dodatkowo, jednostka jelenia jest również wykorzystywana do regulowania ilości zwierząt, które mogą być upolowane w określonym sezonie łowieckim, uzależniona od przepisów obowiązujących w danym regionie. Na przykład, można ograniczyć liczbę upolowanych jeleni do jednego lub nawet trzech na sezon w zależności od lokalnych przepisów.

Ponadto, jednostka jelenia odgrywa ważną rolę w hodowli jeleni oraz określaniu limitów hodowli na farmach. W niektórych regionach limity hodowli mogą być ustanawiane na poziomie określonej liczby jednostek na hektar lub dla całej farmy przez odpowiednie organy nadzorcze. Ich celem jest ochrona ekosystemu i zapobieganie nadmiernej eksploatacji zasobów naturalnych.

Potrzebujesz dokładniejszych informacji?
szukaj jednostka jelenia w wyszukiwarce Google

Inne hasła na literę J

zobacz pełną listę haseł

jałówka

tamka ssaka, która nic miała jeszcze potomstwa.

jastrzębnik

myśliwy, specjalizujący się w polowaniu z ułożonym jastrzębiem.

jagnię

młody muflon.

jazgot

ujadanie wilków lub psów.

jeleń sika, jeleń sika (Cervus nippon Temmick)

gatunek z rodziny jeleniowatych. Długość ciała 125-150 cm, wysokość 72-100 cm, dł. ogona 22-26 cm, ciężar samców 40-45 kg. Ubarwienie w lecie rudawe z delikatnymi białawymi plamkami, (...)

jamki

chodniki wydrążone przez cietrzewie w głębokim śniegu podczas silnych mrozów.

jednorożec

samiec zwierzyny płowej, mający jako poroże tylko jedną tykę, wyrastającą z centralnie położonego jednego możdżenia.

jarząbek, jarząbek (Tetrastes bonasia L.)

ptak z rodziny głuszców rzędu kuraków. Najmniejszy krajowy kurak leśny; upierzenie jasnobrązowe upstrzone. Kogut ma czubek na głowie i czarne podgardle, ogon krótki. Długość ciała 36-45 (...)

jastrzębiarstwo

przeciwstawiane często sokolnictwu polowanie z jastrzębiami jako ptakami łowczymi.

jednotykowiec

samiec zwierzyny płowej, mający w porożu tylko jedną tykę.