Internetowy Słownik Łowiecki

Definicja hasła: jednostka jelenia

jednostka jelenia

jednostka przeliczeniowa, którą stosujemy przy obliczaniu prawidłowej obsady łowiska jeleniowatymi: 1 jeleń = 2 daniele = sarny.

Jednostka jelenia jest jedną z podstawowych miar stosowanych w łowiectwie, służącą do określenia prawidłowej obsady łowiska jeleniowatymi. Oznacza ona, że na każdego jelenia przypada dwie daniele lub sarny. Jelenie, daniele i sarny są ze sobą powiązane i współzależne. Przekroczenie lub nieprzestrzeganie tej jednostki może prowadzić do negatywnego wpływu na ekosystem danego obszaru.

Dodatkowo, jednostka jelenia jest również wykorzystywana do regulowania ilości zwierząt, które mogą być upolowane w określonym sezonie łowieckim, uzależniona od przepisów obowiązujących w danym regionie. Na przykład, można ograniczyć liczbę upolowanych jeleni do jednego lub nawet trzech na sezon w zależności od lokalnych przepisów.

Ponadto, jednostka jelenia odgrywa ważną rolę w hodowli jeleni oraz określaniu limitów hodowli na farmach. W niektórych regionach limity hodowli mogą być ustanawiane na poziomie określonej liczby jednostek na hektar lub dla całej farmy przez odpowiednie organy nadzorcze. Ich celem jest ochrona ekosystemu i zapobieganie nadmiernej eksploatacji zasobów naturalnych.

Potrzebujesz dokładniejszych informacji?
szukaj jednostka jelenia w wyszukiwarce Google

Inne hasła na literę J

zobacz pełną listę haseł

język spustowy

część mechanizmu spustowego broni w kształcie dźwigni, którą naciskamy palcem chcąc oddać strzał

jeleniarz

myśliwy zamiłowany w polowaniu na jelenie.

jastrzębiowate, jastrzębiowate (Accipitridae)

rodzina ptaków drapieżnych obejmująca 205 gatunków, z których w Polsce występuje 25. Wszystkie znajdują się pod ochroną.

jenot, jenot (Nyctereutes procyonides Gray)

gatunek z rodziny psów, pochodzący z Mandżurii i Japonii. Introdukowany w europejskiej części ZSRR rozprzestrzenił się poza granice. Do Polski dotarł w 1955 r. Długość ciała 65- 80 cm, (...)

jelonek

młody jeleń.

jednotykowiec

samiec zwierzyny płowej, mający w porożu tylko jedną tykę.

jeleniowate, jeleniowate (Cervidae)

rodzina ssaków z rzędu parzystokopytnych obejmująca około 40 gatunków. W Polsce występują: jeleń szlachetny, jeleń sika, sarna, łoś i daniel. Samce jeleniowatych (a u reniferów i (...)

jałowa

samica, która nie może mieć potomstwa.

jazgot

ujadanie wilków lub psów.

jednorurka

śrutowa broń myśliwska o jednej lufie.