Internetowy Słownik Łowiecki

Definicja hasła: kara myśliwska

kara myśliwska

ukaranie myśliwego za wykroczenie przeciwko przepisom łowieckim, jak również przeciwko etyce, czy nawet językowi łowieckiemu.

Kara myśliwska jest formą sankcji, która może być nałożona na myśliwego za naruszenie przepisów łowieckich lub złamanie etyki łowieckiej. Może to być wyciągnięcie konsekwencji za niewłaściwe zachowanie, jak również za naruszenie obowiązujących przepisów. Kara myśliwska może mieć różne formy, w tym odpowiedzialność finansową, ograniczenia w dostępie do polowań lub nawet pozbawienia prawa do polowania.

Kara myśliwska może być nałożona przez organizacje łowieckie lub przez państwo. W Stanach Zjednoczonych istnieją przepisy dotyczące kar myśliwskich, które są stosowane przez poszczególne stany. Przykładem takich kar są grzywny, ograniczenia w dostępie do polowań lub pozbawienia prawa do polowania.

Kara myśliwska ma na celu zapewnienie bezpieczeństwa i ochrony środowiska naturalnego oraz promocję etyki łowieckiej. Ma również na celu ukaranie tych, którzy naruszają przepisy i etykietę łowiecką. Kara ta ma na celu zapobieganie nadmiernemu polowaniu i ochronę gatunków zwierząt, które są chronione prawem.

Potrzebujesz dokładniejszych informacji?
szukaj kara myśliwska w wyszukiwarce Google

Inne hasła na literę K

zobacz pełną listę haseł

kąpielisko, kąpielisko, brochowisko

miejsce uczęszczane przez dziki, jelenie lub losie w ciągu całego roku w celu zażywania kąpieli. Kąpieliska w łowisku są bardzo ważne, gdyż ich brak może powodować migracje zwierzyny. W (...)

kotłowy

dawniej członek służby książęcej, zajmujący się żywieniem psów myśliwskich.

kołatka, kołatka, klekotka

przyrząd służący naganiaczowi do klekotania w czasie naganiania zwierzyny.

krajce

brzegi dzioba jastrzębia.

kucharka

pierwsza kaczka przybywająca na zloty

koronny byk

jeleń byk noszący wieniec z koronami.

kotka

samica rysia.

kniejówka

1) trąbka myśliwska, przeważnie drewniana z kościanym ustnikiem, służąca do dawania sygnałów myśliwskich;
2) broń myśliwska kombinowana, o jednej lufie kulowej i jednej śrutowej (...)

kufa

pysk psa myśliwskiego.

klekotać

kołatać kołatkami podczas polowania z naganką.