Internetowy Słownik Łowiecki

Definicja hasła: kara myśliwska

kara myśliwska

ukaranie myśliwego za wykroczenie przeciwko przepisom łowieckim, jak również przeciwko etyce, czy nawet językowi łowieckiemu.

Kara myśliwska to sankcja, która może być nałożona na myśliwego za naruszenie przepisów łowieckich, złamanie etyki łowieckiej oraz przewinienia przeciwko językowi łowieckiemu. Może przybierać różne formy, takie jak odpowiedzialność finansowa, ograniczenia w dostępie do polowań i nawet pozbawienie prawa do polowania. Kara myśliwska może zostać nałożona przez organizacje łowieckie lub przez państwo, a jej celem jest zapewnienie bezpieczeństwa i ochrony środowiska naturalnego, promowanie etyki łowieckiej oraz sankcjonowanie naruszeń przepisów. W Stanach Zjednoczonych istnieją przepisy dotyczące kar myśliwskich, które są stosowane przez poszczególne stany i obejmują m.in. grzywny oraz ograniczenia w dostępie do polowań. Kara myśliwska ma również na celu zapobieganie nadmiernemu polowaniu oraz ochronę gatunków zwierząt chronionych prawem.

Potrzebujesz dokładniejszych informacji?
szukaj kara myśliwska w wyszukiwarce Google

Inne hasła na literę K

zobacz pełną listę haseł

karma

pokarm dla zwierzyny dostarczany przez myśliwych. Dzieli się ją na: 1) objętościowo suchą: siano, słoma, liściarka, pędy;
2) objętościowo soczystą: ziemniaki, buraki, topinambur, (...)

krektun

młody jednoroczny głuszec, nie biorący czynnego udziału w tokowisku.

kaczor

samiec dzikiej kaczki.

kszyk, bekas kszyk, baranek, kszyk, bekas kszyk, baranek (Capella gallinago L.)

ptak z rodziny brodźców. Jest nieco większy od szpaka, posiada długi dziób, skrajne sterówki rudoszare, brunatno pręgowane, brzuch biały. Po zerwaniu się z ziemi wydaje głos. Podczas lotu (...)

kapa

inaczej kaptur.

korale

1) inaczej brew;
2) inaczej kolczatka.

klapak

młoda jeszcze nielotna kaczka.

kwadruplet

cztery kolejne bezpośrednie celne strzały oddane przez myśliwego.

klekotka

inaczej kołatka.

korkociągi

parostki rogacza skręcone na ogół na skutek motylicy wątrobowej.