Internetowy Słownik Łowiecki

Definicja hasła: kara myśliwska

kara myśliwska

ukaranie myśliwego za wykroczenie przeciwko przepisom łowieckim, jak również przeciwko etyce, czy nawet językowi łowieckiemu.

Kara myśliwska to sankcja, która może być nałożona na myśliwego za naruszenie przepisów łowieckich, złamanie etyki łowieckiej oraz przewinienia przeciwko językowi łowieckiemu. Może przybierać różne formy, takie jak odpowiedzialność finansowa, ograniczenia w dostępie do polowań i nawet pozbawienie prawa do polowania. Kara myśliwska może zostać nałożona przez organizacje łowieckie lub przez państwo, a jej celem jest zapewnienie bezpieczeństwa i ochrony środowiska naturalnego, promowanie etyki łowieckiej oraz sankcjonowanie naruszeń przepisów. W Stanach Zjednoczonych istnieją przepisy dotyczące kar myśliwskich, które są stosowane przez poszczególne stany i obejmują m.in. grzywny oraz ograniczenia w dostępie do polowań. Kara myśliwska ma również na celu zapobieganie nadmiernemu polowaniu oraz ochronę gatunków zwierząt chronionych prawem.

Potrzebujesz dokładniejszych informacji?
szukaj kara myśliwska w wyszukiwarce Google

Inne hasła na literę K

zobacz pełną listę haseł

kuwiek

piszczałka do wabienia ptaków.

kwakanie

głos wydawany przez dzikie kaczki.

kielnia

inaczej plusk.

karta stanowiskowa

kartka z kolejnymi numerami stanowisk w następujących po sobie miotach. Losowana na początku polowania zbiorowego ułatwia łowczemu sprawne i sprawiedliwe rozstawianie myśliwych.

kłuć

ugodzić zwierza oszczepem lub kordelasem.

karawan

pojazd służący do przewozu ubitej zwierzyny w czasie polowania.

karmisko

miejsce zadawania karmy dla zwierzyny.

kłaść

o myśliwym: celnym strzałem ubić zwierza.

kaczki właściwe, kaczki właściwe, pływające

kaczki o wydłużonym kształcie ciała, ogonie lekko zadartym, do końca którego sięgają skrzydła. Dobrze latają. Gniazda zakładają na lądzie, blisko wody. Żerują na lądzie i w (...)

kapiszonówka, kapiszonówka, pistonówka

odprzodowa broń palna z zamkiem kapiszonowym, złożonym z kominka, czyli rurki doprowadzającej ogień do prochu znajdującego się w komorze lufy, i kurka sprężynowego z mechanizmem spustowym. (...)