Internetowy Słownik Łowiecki

Definicja hasła: kara myśliwska

kara myśliwska

ukaranie myśliwego za wykroczenie przeciwko przepisom łowieckim, jak również przeciwko etyce, czy nawet językowi łowieckiemu.

Kara myśliwska jest formą sankcji, która może być nałożona na myśliwego za naruszenie przepisów łowieckich lub złamanie etyki łowieckiej. Może to być wyciągnięcie konsekwencji za niewłaściwe zachowanie, jak również za naruszenie obowiązujących przepisów. Kara myśliwska może mieć różne formy, w tym odpowiedzialność finansową, ograniczenia w dostępie do polowań lub nawet pozbawienia prawa do polowania.

Kara myśliwska może być nałożona przez organizacje łowieckie lub przez państwo. W Stanach Zjednoczonych istnieją przepisy dotyczące kar myśliwskich, które są stosowane przez poszczególne stany. Przykładem takich kar są grzywny, ograniczenia w dostępie do polowań lub pozbawienia prawa do polowania.

Kara myśliwska ma na celu zapewnienie bezpieczeństwa i ochrony środowiska naturalnego oraz promocję etyki łowieckiej. Ma również na celu ukaranie tych, którzy naruszają przepisy i etykietę łowiecką. Kara ta ma na celu zapobieganie nadmiernemu polowaniu i ochronę gatunków zwierząt, które są chronione prawem.

Potrzebujesz dokładniejszych informacji?
szukaj kara myśliwska w wyszukiwarce Google

Inne hasła na literę K

zobacz pełną listę haseł

kociołek

dawna nazwa mosiężnej części łuski naboju śrutowego.

kwadruplet

cztery kolejne bezpośrednie celne strzały oddane przez myśliwego.

koronny byk

jeleń byk noszący wieniec z koronami.

kaliber

średnica lufy broni palnej. Dla broni gwintowanej podawany jest w milimetrach lub w calach (np. 7 mm lub 30 06). Kaliber broni śrutowej określa się liczbą kul ołowianych wielkości średnicy (...)

kolba

końcowa, szersza część łoża broni myśliwskiej (zob. broń myśliwska).

karmicy

służebnicy książęcy, zajmujący się karmieniem psów myśliwskich.

kolczykowanie

znakowanie zwierzyny specjalnymi znaczkami do celów naukowych.

kolczatka, kolczatka, korale

kolczasta obroża dla psa myśliwskiego. Ułatwia tresurę i utrzymanie psa w karności.

kojec

wydzielone miejsce, przeznaczone do wychowu szczeniąt psów myśliwskich.

kierdel

stado muflonów lub kozic.