Internetowy Słownik Łowiecki

Definicja hasła: kłusownik

kłusownik

człowiek uprawiający kłusownictwo.

Kłusownik to osoba, która nielegalnie poluje lub poławia zwierzęta łowne, ryby lub inne gatunki chronione. Kłusownictwo jest działaniem niezgodnym z prawem, które stanowi poważne zagrożenie dla populacji dzikich zwierząt oraz równowagi ekosystemów. Osoba uprawiająca kłusownictwo często działa w sposób nieetyczny i bezposrednio narusza przepisy dotyczące ochrony przyrody.

Kłusownictwo jest problemem globalnym i dotyczy różnorodnych środowisk, od lasów deszczowych po obszary otwarte. Działania kłusowników są szczególnie szkodliwe dla gatunków zagrożonych wyginięciem, takich jak nosorożce czy tygrysy. Skutki kłusownictwa mogą być katastrofalne dla różnorodności biologicznej i wpływać na stabilność całych ekosystemów.

Działania przeciwko kłusownikom podejmowane są na różnych szczeblach - lokalnym, krajowym i międzynarodowym. Wielu krajach istnieją specjalne służby do zwalczania kłusownictwa oraz organizacje pozarządowe wspierające ochronę dzikiej przyrody. Pojawiają się również innowacyjne metody monitorowania i zwalczania tej praktyki, takie jak wykorzystanie dronów do patrolowania terenów leśnych czy wykorzystanie nowoczesnych technologii do ochrony zwierząt.

Kluczowym elementem w walce z kłusownictwem jest edukacja społeczeństwa oraz budowanie świadomości na temat skutków tego procederu. Długofalowe rozwiązanie problemu wymaga także pracy nad poprawą warunków ekonomicznych ludności lokalnej mieszkającej w pobliżu obszarów chronionych, co może zmniejszyć presję na naturalne zasoby poprzez stworzenie alternatywnych źródeł utrzymania. Warto pamiętać, że ochrona dzikiej przyrody jest sprawą globalną, a współpraca wszystkich stron jest kluczowa w zwalczaniu kłusownictwa.

Potrzebujesz dokładniejszych informacji?
szukaj kłusownik w wyszukiwarce Google

Inne hasła na literę K

zobacz pełną listę haseł

kiszonka

karma dla zwierzyny konserwowana przez kiszenie masy roślinnej. Do przygotowania używa się te rośliny, które zwierzyna chętnie zjada w stanie zielonym, a więc: młode pędy, liście drzew i (...)

korkociągi

parostki rogacza skręcone na ogół na skutek motylicy wątrobowej.

kęsy, kęsy, zajady

zęby ssaków drapieżnych.

kordelas

krótka biała broń myśliwska w kształcie długiego prostego noża. Służył do dobijania grubej zwierzyny. Rękojeści kordelasa najczęściej wykonane były z rogu, a okucia pochwy zdobione (...)

konkursy psów myśliwskich

imprezy mające na celu sprawdzenie umiejętności psa myśliwskiego. Organizuje się konkursy specjalistyczne, np. norowców, ogarów, spanieli itp. oraz jesienne konkursy psa wszechstronnego, (...)

klaskanie

inaczej korkowanie.

kłusownictwo

nielegalne wchodzenie w posiadanie zwierzyny.

kąpielisko, kąpielisko, brochowisko

miejsce uczęszczane przez dziki, jelenie lub losie w ciągu całego roku w celu zażywania kąpieli. Kąpieliska w łowisku są bardzo ważne, gdyż ich brak może powodować migracje zwierzyny. W (...)

kuper

tylna część ciała ptaków.

kniazienie

odgłos wydawany przez przestraszonego zająca