Internetowy Słownik Łowiecki

Definicja hasła: kuna domowa, kamionka

kuna domowa, kamionka, kuna domowa, kamionka (Martes foina Brexleben)

zwierzę łowne z rodziny łasicowatych podobne do kuny leśnej, lecz z nosem o barwie czerwonawej i białej plamie na spodzie szyi (rozwidlonej - ważna cecha odróżniająca). Znajduje się pod ochroną.

Kuna domowa, zwana też kamionką, jest gatunkiem łownym z rodziny łasicowatych, charakteryzującym się podobnym wyglądem do kuni leśnej. Istotną cechą odróżniającą kunę domową od kuni leśnej jest czerwonawy nos oraz obecność białej plamy na spodzie szyi. Zwierzę to występuje głównie w Europie Środkowej i Południowej oraz w Azji Mniejszej; zamieszkuje lasy liściaste lub mieszane, a także obszary miejskie. Kuna domowa jest zwierzęciem nocnym, które odżywia się przeważnie owadami, ptakami i małymi gryzoniami.

Ze względu na obserwowany spadek liczebności populacji kuny domowej, została ona objęta ochroną w celu zapobieżenia zagrożeniu wyginięciem. W niektórych rejonach uważana jest za gatunek zagrożony wyginięciem, co wymaga podejmowania działań mających na celu ograniczenie polowań oraz ochronę naturalnych siedlisk tych zwierząt. Konieczne jest ustalenie skutecznych strategii zachowania środowiska życia kuni domowej w celu zachowania jej populacji na odpowiednim poziomie.

Potrzebujesz dokładniejszych informacji?
szukaj kuna domowa, kamionka w wyszukiwarce Google

Inne hasła na literę K

zobacz pełną listę haseł

kordelas

krótka biała broń myśliwska w kształcie długiego prostego noża. Służył do dobijania grubej zwierzyny. Rękojeści kordelasa najczęściej wykonane były z rogu, a okucia pochwy zdobione (...)

kureń, kureń, budan

poleska nazwa szałasu myśliwskiego z desek, częściowo przysypanego ziemią.

kąpać się

o dzikach, jeleniach, łosiach: tarzać się w kałużach lub błocie.

kwadruplet

cztery kolejne bezpośrednie celne strzały oddane przez myśliwego.

kniazić

o zającu: wydawać głos przerażenia podobny do płaczu dziecka.

krogulec, krogulec (Accipiter nisus L.)

ptak drapieżny z rodziny jastrzębiowatych, podobny do jastrzębia gołębiarza lecz mniejszy, występuje na terenie całego kraju. Czasami używany w sokolnictwie. Objęty ochroną (...)

kobuz, kobuz (Falko subbuteo L.)

ptak z rodziny sokołów, gnieżdżący się w lasach i zagajnikach, objęty ochroną -|- dawniej ceniony w sokolnictwie.

konserwacja broni

jedna z najważniejszych czynności gwarantująca długie i sprawne działanie broni. Po wyczyszczeniu broni, lufy pokrywamy smarem neutralizującym działanie mas powybuchowych. Smar ten (...)

kolba

końcowa, szersza część łoża broni myśliwskiej (zob. broń myśliwska).

kultura łowiecka

całokształt materialnych i duchowych osiągnięć łowiectwa na przestrzeni wieków. W jej zakres wchodzi m.in. literatura myśliwska, malarstwo, rzeźba, muzyka, język łowiecki, tradycje, (...)