Internetowy Słownik Łowiecki

Definicja hasła: kuna domowa, kamionka

kuna domowa, kamionka, kuna domowa, kamionka (Martes foina Brexleben)

zwierzę łowne z rodziny łasicowatych podobne do kuny leśnej, lecz z nosem o barwie czerwonawej i białej plamie na spodzie szyi (rozwidlonej - ważna cecha odróżniająca). Znajduje się pod ochroną.

Kuna domowa, zwana też kamionką, jest gatunkiem łownym z rodziny łasicowatych, charakteryzującym się podobnym wyglądem do kuni leśnej. Istotną cechą odróżniającą kunę domową od kuni leśnej jest czerwonawy nos oraz obecność białej plamy na spodzie szyi. Zwierzę to występuje głównie w Europie Środkowej i Południowej oraz w Azji Mniejszej; zamieszkuje lasy liściaste lub mieszane, a także obszary miejskie. Kuna domowa jest zwierzęciem nocnym, które odżywia się przeważnie owadami, ptakami i małymi gryzoniami.

Ze względu na obserwowany spadek liczebności populacji kuny domowej, została ona objęta ochroną w celu zapobieżenia zagrożeniu wyginięciem. W niektórych rejonach uważana jest za gatunek zagrożony wyginięciem, co wymaga podejmowania działań mających na celu ograniczenie polowań oraz ochronę naturalnych siedlisk tych zwierząt. Konieczne jest ustalenie skutecznych strategii zachowania środowiska życia kuni domowej w celu zachowania jej populacji na odpowiednim poziomie.

Potrzebujesz dokładniejszych informacji?
szukaj kuna domowa, kamionka w wyszukiwarce Google

Inne hasła na literę K

zobacz pełną listę haseł

kwiel

gwizdek służący do przywabiania ptaka łowczego

kniazić

o zającu: wydawać głos przerażenia podobny do płaczu dziecka.

kocica

samica zająca.

kabłąk

osłona spustu (spustów) w broni myśliwskiej.

kąpielisko, kąpielisko, brochowisko

miejsce uczęszczane przez dziki, jelenie lub losie w ciągu całego roku w celu zażywania kąpieli. Kąpieliska w łowisku są bardzo ważne, gdyż ich brak może powodować migracje zwierzyny. W (...)

krzyżak

lis mający ciemne futro z czarną pręgą wzdłuż grzbietu i w poprzek przez łopatki.

kura

samica niektórych ptaków (w tym wszystkich kuraków).

kucharka

pierwsza kaczka przybywająca na zloty

kapa

inaczej kaptur.

krzyk

głos dzikich gęsi i łabędzi.