Internetowy Słownik Łowiecki

Definicja hasła: koło łowieckie

koło łowieckie

podstawowa komórka organizacyjna PZŁ. Zrzesza myśliwych członków PZŁ i dzierżawi obwód łowiecki, na którym prowadzi gospodarkę łowiecką. Koło łowieckie liczy przeważnie od 15 do 30 członków. Najwyższą władzą w kole łowieckim jest walne zebranie. Władzą wykonawczą jest zarząd składający się z przewodniczącego, łowczego, sekretarza i skarbnika. Kontrolę działalności zarządu w kole sprawuje trzyosobowa komisja rewizyjna.

Koło łowieckie jest podstawową jednostką organizacyjną Polskiego Związku Łowieckiego (PZŁ). Zrzesza ono członków PZŁ oraz dzierżawi i prowadzi gospodarkę łowiecką na określonym obwodzie. Liczebność kolana zazwyczaj wynosi od 15 do 30 członków, a jego najwyższym organem decyzyjnym jest walne zebranie. Władzę wykonawczą w kole stanowi zarząd, składający się z przewodniczącego, łowczego, sekretarza i skarbnika, który odpowiada m.in. za nadzór nad gospodarką finansową i realizacją celów statutowych koła. Kontrolę nad działalnością zarządu sprawuje trzyosobowa komisja rewizyjna.

Koło łowieckie ma szeroki zakres obowiązków związanych z prowadzeniem gospodarki łowieckiej. Obejmuje to organizację polowań, ochronę i hodowlę zwierzyny oraz pielęgnowanie stanu siedlisk leśnych. Ponadto koła mogą angażować się w działania edukacyjne, proekologiczne oraz promocyjne, współpracując również z lokalnymi społecznościami. Finansowanie działalności koła opiera się głównie na składkach członkowskich oraz dochodach uzyskiwanych m.in. ze sprzedaży produktów łowieckich i polowań. Warunkuje to utrzymanie obwodu łowieckiego, koszty hodowli i ochrony zwierzyny oraz realizację innych celów statutowych koła.

Warto podkreślić rolę kolei łowieckiego jako kluczowej instytucji odpowiedzialnej za ochronę środowiska naturalnego oraz zachowanie równowagi ekosystemów leśnych. Poprzez prowadzoną działalność hodowlaną i ochronną kolanka przyczyniają się do zachowania różnorodności biologicznej oraz promocji zdrowego stylu życia w harmonii z przyrodą. Kolana pełnią również rolę centrum integracji myśliwych oraz promocji tradycji i dziedzictwa kulturowego związanego z polowaniami i troską o przyrodę.

Jednym słowem, koło łowieckie to nie tylko struktura organizacyjna PZŁ zajmująca się prowadzeniem gospodarki łowieckiej na wyznaczonym obszarze, ale także istotny uczestnik w działaniach na rzecz ochrony środowiska naturalnego, edukacji ekologicznej oraz utrzymania tradycji myśliwskich w Polsce.

Potrzebujesz dokładniejszych informacji?
szukaj koło łowieckie w wyszukiwarce Google

Inne hasła na literę K

zobacz pełną listę haseł

kitka

bródka kozicy (trofeum).

klangor

jednostajny głos żurawi.

kłuć

ugodzić zwierza oszczepem lub kordelasem.

klacz

1) szyk lotu niektórych ptaków wędrownych, np. gęsi, żurawi;
2) dźwignia otwierająca broń łamaną;
3) przyrząd służący do wyciągania łusek z broni śrutowej (jeżeli nie (...)

koziołek

młody kozioł.

kantak

pazur na tylnym palcu ptaka drapieżnego.

kryteria odstrzału jeleni

podział byków na klasy wiekowe:
klasa I - 1-4 poroże (do 5 roku życia),
klasa II - 5-9 poroże (6-10 roku życia),
klasa III - 10 poroże i starsze (od 11 roku życia),
(...)

kudłacz

gwarowa nazwa niedźwiedzia.

kureń, kureń, budan

poleska nazwa szałasu myśliwskiego z desek, częściowo przysypanego ziemią.

kokcielić

o pardwach i cietrzewiach: wydawać głos.