Internetowy Słownik Łowiecki

Definicja hasła: koło łowieckie

koło łowieckie

podstawowa komórka organizacyjna PZŁ. Zrzesza myśliwych członków PZŁ i dzierżawi obwód łowiecki, na którym prowadzi gospodarkę łowiecką. Koło łowieckie liczy przeważnie od 15 do 30 członków. Najwyższą władzą w kole łowieckim jest walne zebranie. Władzą wykonawczą jest zarząd składający się z przewodniczącego, łowczego, sekretarza i skarbnika. Kontrolę działalności zarządu w kole sprawuje trzyosobowa komisja rewizyjna.

Koło łowieckie jest odpowiedzialne za prowadzenie gospodarki łowieckiej na swoim obwodzie. Do jego zadań należy m.in. organizacja polowań, ochrona i hodowla zwierzyny, dbanie o stan siedlisk leśnych oraz współpraca z lokalnymi społecznościami. Koło łowieckie może również prowadzić działalność edukacyjną i popularyzatorską, a także wspierać inicjatywy proekologiczne.

Koło łowieckie jest finansowane przez składki członkowskie oraz dochody uzyskiwane z polowań i sprzedaży produktów łowieckich. Dochody te są przeznaczane na utrzymanie obwodu łowieckiego, w tym na pokrycie kosztów związanych z hodowlą i ochroną zwierzyny, a także na realizację innych celów statutowych koła.

Potrzebujesz dokładniejszych informacji?
szukaj koło łowieckie w wyszukiwarce Google

Inne hasła na literę K

zobacz pełną listę haseł

kreślić

o głuszcach, cietrzewiach i dropiach: chodzić podczas toków po ziemi lub śniegu, kreśląc rozpostartymi skrzydłami i ogonem charakterystyczne bruzdy.

kuper

tylna część ciała ptaków.

kaczki właściwe, kaczki właściwe, pływające

kaczki o wydłużonym kształcie ciała, ogonie lekko zadartym, do końca którego sięgają skrzydła. Dobrze latają. Gniazda zakładają na lądzie, blisko wody. Żerują na lądzie i w (...)

koryto dzicze

tor przejścia dzików w głębokim śniegu.

krektun

młody jednoroczny głuszec, nie biorący czynnego udziału w tokowisku.

kryteria odstrzału jeleni

podział byków na klasy wiekowe:
klasa I - 1-4 poroże (do 5 roku życia),
klasa II - 5-9 poroże (6-10 roku życia),
klasa III - 10 poroże i starsze (od 11 roku życia),
(...)

kąpać się

o dzikach, jeleniach, łosiach: tarzać się w kałużach lub błocie.

kosz jastrzębi

samołówka do chwytania żywcem drapieżników skrzydlatych stosowana w sokolnictwie.

kwiat

ogon łosia, jelenia, daniela i jamy.

kogut

samiec niektórych ptaków, w tym wszystkich kuraków.