Internetowy Słownik Łowiecki

Definicja hasła: koło łowieckie

koło łowieckie

podstawowa komórka organizacyjna PZŁ. Zrzesza myśliwych członków PZŁ i dzierżawi obwód łowiecki, na którym prowadzi gospodarkę łowiecką. Koło łowieckie liczy przeważnie od 15 do 30 członków. Najwyższą władzą w kole łowieckim jest walne zebranie. Władzą wykonawczą jest zarząd składający się z przewodniczącego, łowczego, sekretarza i skarbnika. Kontrolę działalności zarządu w kole sprawuje trzyosobowa komisja rewizyjna.

Koło łowieckie jest odpowiedzialne za prowadzenie gospodarki łowieckiej na swoim obwodzie. Do jego zadań należy m.in. organizacja polowań, ochrona i hodowla zwierzyny, dbanie o stan siedlisk leśnych oraz współpraca z lokalnymi społecznościami. Koło łowieckie może również prowadzić działalność edukacyjną i popularyzatorską, a także wspierać inicjatywy proekologiczne.

Koło łowieckie jest finansowane przez składki członkowskie oraz dochody uzyskiwane z polowań i sprzedaży produktów łowieckich. Dochody te są przeznaczane na utrzymanie obwodu łowieckiego, w tym na pokrycie kosztów związanych z hodowlą i ochroną zwierzyny, a także na realizację innych celów statutowych koła.

Potrzebujesz dokładniejszych informacji?
szukaj koło łowieckie w wyszukiwarce Google

Inne hasła na literę K

zobacz pełną listę haseł

kufa

pysk psa myśliwskiego.

kniejówka

1) trąbka myśliwska, przeważnie drewniana z kościanym ustnikiem, służąca do dawania sygnałów myśliwskich;
2) broń myśliwska kombinowana, o jednej lufie kulowej i jednej śrutowej (...)

klacz

1) szyk lotu niektórych ptaków wędrownych, np. gęsi, żurawi;
2) dźwignia otwierająca broń łamaną;
3) przyrząd służący do wyciągania łusek z broni śrutowej (jeżeli nie (...)

koźlak

młode sarny do 1 roku życia

kopać

o broni myśliwskiej, uderzającej myśliwego w ramię podczas strzału.

kobylarz

stary, bardzo duży wilk.

kojec

wydzielone miejsce, przeznaczone do wychowu szczeniąt psów myśliwskich.

klangor

jednostajny głos żurawi.

korkociągi

parostki rogacza skręcone na ogół na skutek motylicy wątrobowej.

kurkówka

dawna broń myśliwska o zewnętrznych kurkach. Obecnie ponownie wyrabia się bogato zdobione nowoczesne kurkówki.