Internetowy Słownik Łowiecki

Definicja hasła: kozioł

kozioł, rogacz

samiec samy.

Kozioł, zwany także rogaczem, to określenie samca sarny (Capreolus capreolus), która jest niewielkim gatunkiem zwierzęcia łownego należącego do rodziny jeleniowatych. Charakterystyczną cechą kozła są jego rogi, które w odróżnieniu od innych gatunków jeleniowatych, co roku są zrzucane i ponownie odrastają. Rogi te, zbudowane z kostnej tkanki, na ogół mają od dwóch do trzech odnóg, chociaż zdarzają się przypadki bardziej rozgałęzionych poroży.

W Polsce sarna jest jednym z najczęściej spotykanych zwierząt łownych, a polowania na kozły odbywają się w określonych sezonach ustalonych przez odpowiednie przepisy prawa łowieckiego. Okres polowań na kozła zwykle obejmuje miesiące letnie, co ma związek z cyklem życiowym tych zwierząt oraz łatwiejszym odróżnieniem samców od samic, będących pod ochroną lub mających inne terminy polowań. Kozioł jako cel polowań ma duże znaczenie gospodarcze i przyrodnicze ze względu na regulację liczebności populacji sarn i zapewnienie zdrowej struktury wiekowej i płciowej w danym obszarze.

Rogi kozła pełnią ważną rolę nie tylko w życiu samego zwierzęcia, służąc do walk o panowanie nad terytorium czy o samice w czasie rykowiska, ale także stanowią cenny trofeum dla myśliwych. Zdobyte przez myśliwego poroże oceniane jest według ściśle określonych kryteriów międzynarodowych lub narodowych, co po części decyduje o prestiżu i umiejętnościach łowczego.

Potrzebujesz dokładniejszych informacji?
szukaj kozioł w wyszukiwarce Google

Inne hasła na literę K

zobacz pełną listę haseł

kłuć

ugodzić zwierza oszczepem lub kordelasem.

koło łowieckie

podstawowa komórka organizacyjna PZŁ. Zrzesza myśliwych członków PZŁ i dzierżawi obwód łowiecki, na którym prowadzi gospodarkę łowiecką. Koło łowieckie liczy przeważnie od 15 do 30 (...)

krektun

młody jednoroczny głuszec, nie biorący czynnego udziału w tokowisku.

konkursy psów myśliwskich

imprezy mające na celu sprawdzenie umiejętności psa myśliwskiego. Organizuje się konkursy specjalistyczne, np. norowców, ogarów, spanieli itp. oraz jesienne konkursy psa wszechstronnego, (...)

klamra

skrzydło linii myśliwych (flanka) zagięte ku nagance.

kaganiec

zabezpieczenie wykonane z drutu lub rzemienia zakładane psom lub tchórkom (fretkom), uniemożliwiające im kąsanie.

klapak

młoda jeszcze nielotna kaczka.

kureń, kureń, budan

poleska nazwa szałasu myśliwskiego z desek, częściowo przysypanego ziemią.

klekotać

kołatać kołatkami podczas polowania z naganką.

kaczor

samiec dzikiej kaczki.