Internetowy Słownik Łowiecki

Definicja hasła: lęgowy

lęgowy, lęgowy, gniazdowy

o ptakach, które gnieżdżą się na danym terenie.

Lęgowy - termin odnoszący się do określonego okresu w życiu ptaków, w którym zajmują się one zakładaniem gniazd, składaniem jaj oraz opieką nad młodymi. Okres lęgowy zazwyczaj trwa od wiosny do jesieni i jest kluczowym etapem w cyklu życia ptaków lęgowych. Podczas tego czasu ptaki starają się znaleźć odpowiednie miejsce do gniazdowania, by zapewnić bezpieczeństwo dla piskląt oraz dostęp do pokarmu. Ptaki lęgowe są istotne dla ekosystemu ze względu na ich wpływ na kontrolowanie populacji szkodników i rozprzestrzenianie się chorób, jak również jako dostawcy pożywienia dla innych zwierząt.

W kontekście ochrony gatunków lęgowych istnieje wiele programów mających na celu wspieranie tych ptaków poprzez monitorowanie stanu populacji, ochronę miejsc lęgowych oraz edukację społeczeństwa na temat znaczenia ich ochrony. Oprócz tego organizacje non-profit prowadzą badania nad populacjami ptaków lęgowych, monitorując ich liczebność oraz stan zdrowia w celu opracowywania działań mających na celu zachowanie tych gatunków. Działania ochronne mają na celu zapewnienie odpowiednich warunków lęgowych oraz zmniejszenie presji ze strony ludzkiej działalności na środowisko naturalne, które mogłyby zagrażać ptakom lęgowym i ich siedliskom.

Potrzebujesz dokładniejszych informacji?
szukaj lęgowy w wyszukiwarce Google

Inne hasła na literę L

zobacz pełną listę haseł

linia

szereg myśliwych, ustawionych w równych odstępach od siebie podczas polowania zbiorowego (z naganką lub psami).

loftki

gruby śrut o średnicy powyżej 4,5 mm używany do polowania na wilki

lotki

najdłuższe i najsztywniejsze pióra w skrzydłach ptaków, zwiększają powierzchnię lotną skrzydła.

lisiurka

używana od XVI w. czapka zrobiona z lisa, z opuszczanymi na uszy klapami.

lizawka, lizawka, solnik

urządzenie łowieckie służące do podawania soli zwierzynie grubej. Przeważnie ma ono kształt korytka lub słupka.

lot tokowy

lot odbywany przez samce ptaków w okresie godowym w poszukiwaniu samicy (np. wiosenne ciągi słonek - obloty).

lewka

lewa lufa strzelby myśliwskiej.

luneta

optyczny przyrząd celowniczy, umożliwiający myśliwemu oddanie precyzyjnego strzału na odległość do 200 m (nie należy strzelać dalej niż 150 m). Lunety myśliwskie mogą mieć różne (...)

legowisko

1) miejsce odpoczynku zwierzyny;
2) miejsce odpoczynku psa, specjalnie przygotowane

lampy

oczy wilka.