Internetowy Słownik Łowiecki

Definicja hasła: linia celowania

linia celowania

linia prosta łącząca oko myśliwego, przyrządy celownicze i cel (zob. celowanie).

Linia celowania to kluczowe pojęcie w łowiectwie, oznaczające prostą linię łączącą oko myśliwego, przyrządy celownicze i cel. Jest to fundamentalny element niezbędny do precyzyjnego strzelania, umożliwiający osiągnięcie właściwej celności strzału. Aby uzyskać właściwą linię celowania, niezbędne jest przeprowadzenie procesu zgrywania, polegającego na ustawieniu w jednej linii oka, celownika i celu. Jest to kluczowy etap przed oddaniem strzału, mający decydujący wpływ na trafność i skuteczność strzału.

Linia celowania stanowi istotny element każdego strzału myśliwego, gdyż jej właściwe ustanowienie decyduje o trafieniu w cel. W zależności od sytuacji polowania oraz używanego sprzętu myśliwski może korzystać z różnych przyrządów celowniczych takich jak luneta, teleskop czy kolimator w celu ustalenia właściwej linii celowania. Poprawne ustanowienie linii celowania przed oddaniem każdego strzału jest kluczowe dla zapewnienia skuteczności polowania oraz bezpieczeństwa zarówno dla myśliwego, jak i otoczenia.

Wniosek: Linia celowania jest zatem kluczowym elementem w procesie polowania, mającym decydujący wpływ na trafność i skuteczność strzału. Stanowi fundamentalną zasadę techniki strzeleckiej, która wymaga starannej realizacji przed każdym oddaniem strzału podczas polowania.

Potrzebujesz dokładniejszych informacji?
szukaj linia celowania w wyszukiwarce Google

Inne hasła na literę L

zobacz pełną listę haseł

licówka

stara doświadczona lama, przewodniczka jeleniej chmary (lub danieli). Bardzo czujna pilnuje bezpieczeństwa całej chmary.

las

zespół biologiczny (układ ekologiczny), w którym właściwe dla niego: szata roślinna (głównie drzewiasta), zwierzęta i czynniki przyrody nieożywionej są wzajemnie uzależnione.

lewka

lewa lufa strzelby myśliwskiej.

lefoszówka

pierwsza odtylcowa strzelba myśliwska wyprodukowana w 1832 r. przez C. Lel'aucheux. Iglica była wbudowana w tylną część łuski. Zaletą lefoszówki było szybkie ładowanie, wadą (...)

latacz

w sokolnicłwie ptak łowczy ułożony tak, aby podczas polowania przelatywał nad stadem kuropatw powodując ich dotrzymanie i umożliwienie myśliwemu dojścia na odległość skutecznego (...)

lustro

biała plama na barkach głuszca i cietrzewia (zob. talerz).

lankastrówka

nazwa broni odtylcowej pochodząca od nazwiska jej wytwórcy, londyńskiego Charlcsa W. Lancastera. W 1852 r. udoskonalił on lefoszówkę. wprowadzając nabój z centralną spłoonką.

lęg

potomstwo ptasie z jednego zniesienia.

leżeć

o zwierzynie: przebywać w legowisku.

liściarka

młode pędy drzew i krzewów liściastych zebrane wraz z liśćmi w maju lub czerwcu; wysuszone i nasolone stanowią doskonałą karmi dla zwierzyny w czasie zimy.