Internetowy Słownik Łowiecki

Definicja hasła: matecznik

matecznik

bezpieczna ostoja zwierzyny w kniei.

Matecznik to obszar, który zapewnia ostoję dla zwierzyny, umożliwiając jej spokojne żerowanie, odpoczynek oraz rozmnażanie się. Jest to typowy element krajobrazu łowieckiego, zlokalizowany w kniei lub innym bezpiecznym dla zwierząt miejscu. Mateczniki składają się z różnorodnych siedlisk takich jak lasy, ścieżki czy łąki, tworząc kompleksową strefę ochronną dla dzikich zwierząt. Ważnym aspektem mateczników jest zapewnienie zwierzynie bezpieczeństwa przed drapieżnikami oraz minimalizowanie zakłóceń ludzkich.

Dla obrońców dzikiej przyrody i ekologów mateczniki są istotne ze względu na ich rolę w zachowaniu bioróżnorodności i utrzymaniu równowagi ekosystemu. Poprzez zapewnienie zwierzętom możliwości naturalnego rozrodu i odpoczynku, mateczniki przyczyniają się do zwiększenia populacji dzikich gatunków oraz zachowania usług ekosystemowych. Dla myśliwych natomiast, mateczniki stanowią ważne tereny łowieckie, zapewniające regularne dostawy mięsa i skór.

Zarządzanie matecznikami we współczesnej praktyce łowieckiej wymaga uwzględnienia danych naukowych dotyczących biologii i zachowań zwierzyny oraz konfliktów między różnymi celami użytkowania gruntów. Odpowiednia kontrola nad aktywnością myśliwską w obrębie mateczników jest niezbędna dla zrównoważonego wykorzystania populacji dzikich gatunków i zachowania integralności ekosystemu.

Wniosek jest taki, że rola mateczników jako ważnych obszarów dla ochrony dzikiej przyrody jest kluczowa zarówno dla zachowania dziko żyjących populacji zwierząt, jak i dla praktyki łowieckiej i ochrony bioróżnorodności ekosystemowej.

Potrzebujesz dokładniejszych informacji?
szukaj matecznik w wyszukiwarce Google

Inne hasła na literę M

zobacz pełną listę haseł

mamrotać

o niedźwiedziu: mruczeć.

maniaki

zob. bałwan.

muru poroża

próchnica poroża.

mener

przewodnik psa myśliwskiego.

mykita

lis

Mannlicher

popularny typ sztucera (repetiera) myśliwskiego konstrukcji austriackiego rusznikarza Ferdynanda Mannlichera.

Mauser

sztucer repetier konstrukcji niemieckiego rusznikarza

medalowy

(np. medalowy byk, rogacz) - zwierz o wyjątkowo dużym, mocnym trofeum, które po wycenie spełnia oficjalne, międzynarodowe kryteria nagrodzenia medalem.

marcowanie

okres godowy rysi i żbików.

merkel

broń myśliwska; najbardziej znane i cenione są radlufki i trójlufki produkowane przez niemiecki Kombinat im. Ernesta Thalmanna w Suhl.