Internetowy Słownik Łowiecki

Definicja hasła: mnich

mnich

jeleń byk o porożu w kształcie niskich guzów.

Mnich to jeden z najbardziej charakterystycznych gatunków jeleni, który wyróżnia się swoim porożem. Jego poroże składa się z kilku niskich guzów, które są ustawione w rzędzie. Guzy te są zazwyczaj bardzo małe i mają kształt stożka. Poroże mnicha jest zazwyczaj bardzo krótkie i nie przekracza długości 15 cm.

Mnichy są bardzo popularne wśród myśliwych, ponieważ ich poroże są łatwe do zdobycia. Są one często polowane w Europie i Azji. W Polsce mnichy są objęte ochroną gatunkową, a polowanie na nie jest surowo zabronione.

Mnichy są bardzo aktywne w ciągu dnia i często można je spotkać w lasach lub na łąkach. Żywią się głównie trawami i liśćmi, ale czasami mogą jeść owoce lub inne rośliny. Są to zwierzęta stadne, więc można je spotkać w grupach licznych do kilkunastu osobników.

Potrzebujesz dokładniejszych informacji?
szukaj mnich w wyszukiwarce Google

Inne hasła na literę M

zobacz pełną listę haseł

myłkus

samiec zwierzyny płowej o porożu wyraźnie zniekształconym na skutek choroby. Poroże myłkusa przyjmuje rozmaite formy: korkociągów, baranich rogów itp.

muszka

część składowa przyrządów celowniczych, umieszczona na końcu lufy.

motylica

inaczej choroba motylicza.

możdżeń

inaczej pień.

medalowy

(np. medalowy byk, rogacz) - zwierz o wyjątkowo dużym, mocnym trofeum, które po wycenie spełnia oficjalne, międzynarodowe kryteria nagrodzenia medalem.

miot

1) zakład, część lasu, pole, staw, z którego naganka pędzi zwierzynę podczas zbiorowego polowania w kierunku myśliwych;
2) młode zwierząt ssących urodzone z jednej ciąży.

mięsiarz

pogardliwe określenie myśliwego, dążącego za wszelką cenę do zdobycia dziczyzny.

młódka

młody ptak łowny.

mener

przewodnik psa myśliwskiego.

muflon, muflon (Ovis musimon Pallas)

jedyny w Europie dziko żyjący gatunek owcy. Do Polski został sprowadzony w 1902 r., obecnie występuje nielicznie w Sudetach. Długość ciała ok. 100 cm, wysokość barkowa 60-74 cm, dł. (...)