Internetowy Słownik Łowiecki

Definicja hasła: mnich

mnich

jeleń byk o porożu w kształcie niskich guzów.

Mnich to jeden z najbardziej charakterystycznych gatunków jeleni, który wyróżnia się swoim porożem. Jego poroże składa się z kilku niskich guzów, które są ustawione w rzędzie. Guzy te są zazwyczaj bardzo małe i mają kształt stożka. Poroże mnicha jest zazwyczaj bardzo krótkie i nie przekracza długości 15 cm.

Mnichy są bardzo popularne wśród myśliwych, ponieważ ich poroże są łatwe do zdobycia. Są one często polowane w Europie i Azji. W Polsce mnichy są objęte ochroną gatunkową, a polowanie na nie jest surowo zabronione.

Mnichy są bardzo aktywne w ciągu dnia i często można je spotkać w lasach lub na łąkach. Żywią się głównie trawami i liśćmi, ale czasami mogą jeść owoce lub inne rośliny. Są to zwierzęta stadne, więc można je spotkać w grupach licznych do kilkunastu osobników.

Potrzebujesz dokładniejszych informacji?
szukaj mnich w wyszukiwarce Google

Inne hasła na literę M

zobacz pełną listę haseł

mięsiarz

pogardliwe określenie myśliwego, dążącego za wszelką cenę do zdobycia dziczyzny.

magazynek

pojemnik na naboje w repetowanej i samopowtarzalnej broni myśliwskiej

mnich

jeleń byk o porożu w kształcie niskich guzów.

multiplet

kilka kolejnych celnych strzałów oddanych bezpośrednio po sobie do kilku celów przez jednego myśliwego.

markowanie

zaznaczanie przez wyżła obecności zwierzyny.

miot

1) zakład, część lasu, pole, staw, z którego naganka pędzi zwierzynę podczas zbiorowego polowania w kierunku myśliwych;
2) młode zwierząt ssących urodzone z jednej ciąży.

maisz, maisz, maiż

młody niedoświadczony ptak łowczy.

myślistwo

element składowy łowiectwa, obejmujący całokształt zagadnień związanych z wykonywaniem polowania.

myszkować

o lisie polującym na myszy.

muszla

muszla trytona używana jako doskonały wabik na jelenie. Pozwala najlepiej naśladować głos ryczącego byka.