Internetowy Słownik Łowiecki

Definicja hasła: mszar

mszar

rodzaj torfowiska porośniętego roślinnością bagienną o powierzchni uginającej się pod stopami myśliwego.

Mszar to rodzaj torfowiska, które występuje zwłaszcza w lasach łowieckich. Jest to mokradło porośnięte roślinnością bagienną, składającą się z różnych gatunków roślin, takich jak trzcina, turzyca, mchy i inne. Mszar stanowi istotny element ekosystemu lasu łowieckiego, pełniąc funkcję schronienia dla wielu gatunków zwierząt. Charakterystyczną cechą mszaru jest jego miękka powierzchnia uginająca się pod stopami myśliwego, spowodowana obecnością warstwy torfu pod powierzchnią, która pochłania dużo wody nadając mu wilgotny charakter.

Mszar pełni także rolę ważnego źródła pożywienia dla zwierzyny łownej. Roślinność bagienna występująca na mszarze jest bogata w składniki odżywcze i doskonale przystosowana do życia w takim środowisku, czyniąc z mszaru idealne miejsce do polowań na zwierzynę łowną. Ponadto, jako obszar o szczególnych właściwościach biologicznych i ekologicznych, mszar wymaga szczególnej ochrony w ramach działań zrównoważonego użytkowania przyrodniczego, aby zachować jego unikatowe ekosystemy oraz zapewnić dalsze korzyści dla fauny i flory łowieckiej.

Warto dodać, że ze względu na swoje właściwości hydrologiczne oraz znaczenie dla bioróżnorodności często stanowi również przedmiot specjalnej uwagi ze strony zarządców obszarów leśnych oraz innych instytucji zajmujących się ochroną przyrody. Dzięki temu mszar może stać się symbolem harmonijnego współistnienia działalności człowieka z naturą oraz kluczowym elementem zrównoważonej gospodarki leśnej.

Potrzebujesz dokładniejszych informacji?
szukaj mszar w wyszukiwarce Google

Inne hasła na literę M

zobacz pełną listę haseł

mykita

lis

mikot

wabik używany do wabienia kozłów.

miauczenie

głos wydawany przez żbiki.

mnich

jeleń byk o porożu w kształcie niskich guzów.

morda

pysk drapieżników czworonożnych, np. wilka, rysia, lisa.

murzyn

miody kogut cietrzew.

młódka

młody ptak łowny.

motylica

inaczej choroba motylicza.

muszka

część składowa przyrządów celowniczych, umieszczona na końcu lufy.

markowanie

zaznaczanie przez wyżła obecności zwierzyny.