Internetowy Słownik Łowiecki

Definicja hasła: możdżeń

możdżeń

inaczej pień.

Możdżeń jest wyrostkiem kostnym, który występuje na czole samców zwierzyny płowej. Jest on bardzo ważnym elementem anatomicznym, ponieważ służy do noszenia poroża. Możdżeń jest zazwyczaj bardzo twardy i ma charakterystyczny kształt, który umożliwia mu trzymanie poroża. Możdżeń może być również uważany za oznakę dojrzałości samca zwierzyny płowej, ponieważ jego obecność oznacza, że samiec jest już dorosły i gotowy do rozmnażania się.

Możdżeń może mieć również inne funkcje poza noszeniem poroża. Na przykład może być uważany za oznakę statusu społecznego samca w stadzie. Samce o większych i bardziej okazałych możdżeniach mogą być postrzegane jako bardziej dominujące i silniejsze niż te o mniejszych i mniej okazałych możdżeniach. Możdżeń może również służyć do wykonywania dziwnych działać, takich jak gryzienie lub tarzanie się po drzewach, co może być uważane za oznakę siły i zdolności samca do przetrwania w dzikim środowisku.

Moim zdaniem możdze nie jest tylko elementem anatomicznym, ale równie wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa ́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́wa ͡͡͡͡͡͡͡͡͡͡͡͡͡͡͡͡͡͡͡symbolem statusu społecznego samca w stadzie oraz oznaką dojrzało ̆ ō ō ō ō ō ō ō ō osiągnięcia dorosło ści. Jego obecno ść na czole samca zwierzyny p łowej ma du Ŝ e znaczenie dla ca ł ej populacji, a tak Ŝ e dla samego samca.

Potrzebujesz dokładniejszych informacji?
szukaj możdżeń w wyszukiwarce Google

Inne hasła na literę M

zobacz pełną listę haseł

miasz lub maiż

młody niedoświadczony ptak łowny (orzeł, jastrząb lub sokół), którego zaczęto wprawiać do polowania

muru poroża

próchnica poroża.

mierzenie

celowanie do zwierzyny

mener

przewodnik psa myśliwskiego.

miot

1) zakład, część lasu, pole, staw, z którego naganka pędzi zwierzynę podczas zbiorowego polowania w kierunku myśliwych;
2) młode zwierząt ssących urodzone z jednej ciąży.

marczak

zając urodzony w marcu.

muszka

część składowa przyrządów celowniczych, umieszczona na końcu lufy.

metryka broni

dowód, stwierdzający wynik strzelań kontrolnych.

morda

pysk drapieżników czworonożnych, np. wilka, rysia, lisa.

marcowanie

okres godowy rysi i żbików.