Internetowy Słownik Łowiecki

Definicja hasła: niemyśliwski czyn

niemyśliwski czyn

zachowanie niezgodne z etyką myśliwską.

Niemyśliwski czyn to zachowanie niezgodne z kodeksem etycznym myśliwych, naruszające normy i zasady obowiązujące w łowiectwie. Tego rodzaju zachowania mogą być popełniane zarówno przez myśliwych, jak i inne osoby uczestniczące w polowaniach. Przykłady niemyśliwskich czynów obejmują nadmierne spożywanie alkoholu podczas polowania, oddawanie strzałów w zwierzęta bez uprzedniego celowania, strzelanie w miejsca, gdzie istnieje ryzyko trafienia przypadkowych osób lub przedmiotów oraz polowanie na gatunki chronione lub nielegalne do polowania.

Oprócz naruszania etyki łowieckiej, niemyśliwski czyn może również wiązać się z niszczeniem środowiska naturalnego, co jest sprzeczne z zasadami ochrony przyrody. Pozostawianie odpadków po polowaniu, dewastacja dróg i ścieżek prowadzących do terenów łowieckich oraz porzucanie broni i amunicji w miejscach publicznych stanowią przykłady działań kwalifikujących się jako niemyśliwski czyn. Dodatkowo, niewłaściwe używanie broni i amunicji może stwarzać realne zagrożenie dla innych uczestników polowania, dlatego należy unikać strzelania w pobliżu ludzi, domostw oraz ptaków latających nad głowami innych osób.

Podsumowując, niemyśliwski czyn to działanie sprzeczne z etyką łowiecką lub powodujące szkody dla środowiska naturalnego bądź bezpieczeństwo innych osób uczestniczących w polowaniu. Konsekwencje tego typu zachowań mogą być poważne zarówno dla samego sprawcy, jak i dla otoczenia naturalnego oraz innych uczestników polowania.

Potrzebujesz dokładniejszych informacji?
szukaj niemyśliwski czyn w wyszukiwarce Google

Inne hasła na literę N

zobacz pełną listę haseł

nabijacz

dawniej pomocnik myśliwego, nabijający mu broń zamienną.

na kulawy sztych

na ukos z przodu

niedolisek

młody niedojrzały lis (w wieku do 6 miesięcy).

nabój myśliwski

jednostka amunicji myśliwskiej. Składa się z łuski wraz ze spłonką, Śrutu lub kuli, prochu, a w nabojach śrutowych ponadto z przybitek (wojłokowej i tekturowej), ewentualnie z (...)

napuszczanie

końcowa część nauki ptaka łowczego, polegąjąca na wypuszczaniu go na zwierzynę już na łowach.

nadoczniak

druga (licząc od róży) odnoga wieńca jelenia lub łopaty daniela.

nora

podziemna kryjówka i miejsce rozmnażania, wykopywana przez lisy, borsuki, jenoty, króliki. Nora jest często bardzo rozgałęziona i posiada kilka otworów (okien) wejściowych. Miejsce (...)

naganiacz

pomocnik myśliwego, którego zadaniem jest naganianie zwierzyny.

niedostęp

cecha tropu jelenia: odcisk zadniego badyla nie dosięga odcisku badyla przedniego.

naganka

grupa naganiaczy współpracujących ze sobą na polowaniu zbiorowym.