Internetowy Słownik Łowiecki

Definicja hasła: perły

perły

nieregularne zgrubienia i wyrostki na tykach poroża byka i kozła.

Perły to nieregularne zgrubienia i wyrostki występujące na tylnej części poroża byka oraz kozła. Wyrosłe perły są wykonane z chrząstki i mają charakterystyczny wygląd, zazwyczaj są białe lub szare, ale mogą przybierać różne odcienie. Ich wielkość może się znacząco różnić w zależności od gatunku i wieku zwierzęcia.

Perły na porożach byków często są interpretowane jako oznaka dojrzałości i siły zwierzęcia. Również liczba perł może być uważana za wskaźnik siły i dojrzałości danego byka, gdzie im więcej perł, tym silniejszy jest osobnik. Z kolei w przypadku koziołków, liczba perł staje się symbolem statusu społecznego. Im więcej perł, tym wyższy status społeczny ma dany koziołek.

W kontekście oceny atrakcyjności perły na porożach mogą być postrzegane jako element piękna i urody zwierzaka. U byków, liczba perł może stanowić atrybut piękna oraz atrakcyjności samca w oczach samic. Podobnie wśród koziołków liczba perł na porożach może wpływać na ich atrakcyjność wobec samic.

Perły na porożach stanowią istotny element w ocenie kondycji, siły oraz atrakcyjności bydła łownego, a ich obecność czy brak może mieć wpływ na interpretację wartości zwierzyny przez myśliwych oraz inne osobniki tego samego gatunku.

Potrzebujesz dokładniejszych informacji?
szukaj perły w wyszukiwarce Google

Inne hasła na literę P

zobacz pełną listę haseł

podjazd

rodzaj polowania polegający na podjeżdżaniu (na sankach lub furmanką) przez myśliwego do zwierzyny na odległość strzału. Myśliwy wyskakuje z pojazdu i kryje się za drzewem lub krzakiem, (...)

podryw

polowanie polegające na strzelaniu do ptactwa płoszonego przez samego myśliwego.

parkać się

o ptakach: łączyć się w pary.

przyrzut

szybkie przyłożenie broni do ramienia.

prawo łowieckie

całokształt norm prawnych regulujących stosunki w zakresie organizacji i wykonywania łowiectwa. Podstawowym aktem prawnym jest Ustawa z dnia 17.VI.1959 r. o hodowli, ochronie zwierząt łownych (...)

piórko malarskie

zob. ostrolotka.

perukarz

kozioł noszący poroże zdeformowane w kształcie narośli kostnej pokrytej scypulem. Powitanie peruki wiąże się z utratą lub uszkodzeniem jąder. Zjawisko to dużo rzadziej występuje wśród (...)

pielesz

gniazdo ptaka drapieżnego.

parzyć się

o ptakach zaspokajających popęd płciowy.

pniaki

inaczej haki.