Internetowy Słownik Łowiecki

Definicja hasła: pętla

pętla

splątane tropy zająca na śniegu.

Pętla to ślady pozostawione przez zająca na śniegu, które tworzą splątane tropy w kształcie okręgu lub spiralnych wzorów. Zając tworzy pętle podczas biegu w kółko, powodując, że tropy wyglądają jak zawiłe linie na ziemi pokrytej śniegiem. Pętle są często wykorzystywane przez łowców do określenia miejsca, w którym zając może się zatrzymać lub schować. Choć czasami trudne do odczytania ze względu na rozmiar czy koleinowość terenu, stanowią istotny element w procesie polowania, umożliwiając łowcom lepsze planowanie i podejmowanie trafniejszych decyzji.

Pętle są najbardziej widoczne na śniegu, choć można je również zaobaczyć na trawie oraz innych powierzchniach. Ich identyfikacja umożliwia łowcom określenie odległości i kierunku, w jakim zając się poruszał, co jest istotne przy planowaniu strategii polowania. Znaczenie pętli dla łowiectwa wynika zarówno z ich praktycznego znaczenia - umożliwiającego określenie położenia zwierzęcia, jak i ich znaczenia symbolicznego jako elementu natury wpływającego na przebieg polowania i skuteczność łowiecką.

Wartość informacyjna płynąca ze znalezienia pętli leży nie tylko w możliwości określenia lokalizacji zwierzęcia, ale również umożliwia ustalenie kilku innych ważnych aspektów dla prowadzonego polowania. Znalezione pętle pozwalają m.in. wnioskować o charakterze zachowań zająca, np. czy poruszał się szybko czy powolnie, a także o jego ewentualnych miejscach ukrycia bądź schronienia się.

Pojawienie się pętli na skutek ruchu zająca stwarza dodatkowe pole do analizy dla pasjonatów myślistwa i hodowców dziko żyjących zwierząt; stanowią one cenny obiekt badań etologicznych oraz pozwalają lepiej poznać zwyczaje tej popularnej gatunkowo zdobyczy łowieckiej.

Potrzebujesz dokładniejszych informacji?
szukaj pętla w wyszukiwarce Google

Inne hasła na literę P

zobacz pełną listę haseł

poletko łowieckie

powierzchnia uprawy roślin, służących zwierzynie jako żer lub karma. Dzielimy je na: żerowe, ogryzowe oraz produkcyjne. Na poletku łowieckim uprawia się rośliny okopowe, motylkowe, owies a (...)

prowadzący polowanie

myśliwy wyznaczony przez zarząd koła łowieckiego do kierowania polowaniem zbiorowym.

podajnik

urządzenie w broni powtarzalnej podające, po wyrzuceniu łuski, kolejny nabój do komory nabojowej.

preparowanie

poroży i oręża dzików. Do preparowania przystępujemy niezwłocznie po strzeleniu sztuki. Najpierw czyścimy wstępnie czaszkę (usuwamy język, mózg itd.), następnie moczymy przez 24 godz. w (...)

perły

nieregularne zgrubienia i wyrostki na tykach poroża byka i kozła.

pasowanie na myśliwego

stary obyczaj przyjmowania adepta do grona myśliwych. Nakazuje on dokonać tego ceremonialnie po ustrzeleniu przez adepta pierwszej sztuki grubej zwierzyny. Najstarszy wiekiem i doświadczeniem (...)

przesmyk

ulubione miejsce zwierzyny, przez które przechodzi zmieniając ostoję.

pokot, pokot, rozkład

ogół zwierzyny ubitej na polowaniu ułożony wg ustalonej kolejności (hierarchii łowieckiej). Rozłożonego pokotu nie wolno przejść w poprzek. Pokot wraz z sygnałami i ogniskiem powinien (...)

parkot

woń jelenia byka podczas rykowiska.

poryk

jednorazowy, głośny ryk jelenia byka,