Internetowy Słownik Łowiecki

Definicja hasła: pojemność łowiska

pojemność łowiska

maksymalna liczba zwierzyny jaka powinna bytować w danym łowisku, zależna od bazy żerowej. Przy zachowaniu pojemności łowiska zwierzyna nie wyrządza nadmiernych szkód w lesie i w uprawach rolnych. Rozróżniamy pojemność biologiczną (liczba zwierzyny, która może żyć na danym terenie bez pogarszania jakości osobniczej oraz bez niszczenia zbiorowisk roślinnych) i gospodarczą (liczba zwierzyny, która może żyć na danym terenie nie wyrządzając dokuczliwych szkód gospodarczych). Pojemność łowiska gospodarcza jest niższa od pojemności biologicznej.

Pojemność łowiska jest określana przez myśliwych i leśników na podstawie wielu czynników, takich jak: stan zdrowia zwierzyny, liczba osobników w populacji, wielkość i struktura siedliska, dostępność pożywienia oraz obecność innych gatunków. Pojemność łowiska może być również określana na podstawie badań naukowych.

Pojemność łowiska jest ważna dla utrzymania zdrowej populacji zwierzyny. Jeśli pojemność łowiska jest przekroczona, może to prowadzić do nadmiernego wyczerpywania się zasobów żerowych i niszczenia siedlisk. Nadmierne polowanie może również spowodować spadek liczebności populacji, co może mieć negatywne skutki dla całego ekosystemu. Dlatego ważne jest, aby myśliwi i leśnicy ustalili odpowiednią pojemność łowiska i przestrzegali jej.

Potrzebujesz dokładniejszych informacji?
szukaj pojemność łowiska w wyszukiwarce Google

Inne hasła na literę P

zobacz pełną listę haseł

piórkować

dobijać postrzelonego ptaka.

ptactwo łowne

gatunki ptaków na które mo.na polować (patrz: zwierzyna) 429.Ptak łowczy ? uło.ony i wykorzystywany do polowania na zwierzynę

para, para, parka

samiec i samica tego samego gatunku.

pozyskanie zwierzyny

wejście w posiadanie zwierzyny przez odstrzał lub odłów.

parzyć się

o ptakach zaspokajających popęd płciowy.

piórko malarskie

zob. ostrolotka.

pędzelek

kępka długich włosów na końcu ucha rysia.

prawo łowieckie

całokształt norm prawnych regulujących stosunki w zakresie organizacji i wykonywania łowiectwa. Podstawowym aktem prawnym jest Ustawa z dnia 17.VI.1959 r. o hodowli, ochronie zwierząt łownych (...)

proćna

o ciężarnej losze.

ponowa

świeży opad śniegu ułatwiający myśliwym tropienie. Idealne warunki do polowania.