Internetowy Słownik Łowiecki

Definicja hasła: pojemność łowiska

pojemność łowiska

maksymalna liczba zwierzyny jaka powinna bytować w danym łowisku, zależna od bazy żerowej. Przy zachowaniu pojemności łowiska zwierzyna nie wyrządza nadmiernych szkód w lesie i w uprawach rolnych. Rozróżniamy pojemność biologiczną (liczba zwierzyny, która może żyć na danym terenie bez pogarszania jakości osobniczej oraz bez niszczenia zbiorowisk roślinnych) i gospodarczą (liczba zwierzyny, która może żyć na danym terenie nie wyrządzając dokuczliwych szkód gospodarczych). Pojemność łowiska gospodarcza jest niższa od pojemności biologicznej.

Pojemność łowiska to maksymalna liczba zwierzyny, której powinno być w danym obszarze łowieckim, zależna od bazy żerowej. Rozróżnia się pojemność biologiczną (liczbę zwierzyny zdolną do życia na danym terenie bez szkód dla populacji i środowiska roślinnego) oraz gospodarczą (liczbę zwierzyny zdolną do przeżycia bez znaczących szkód gospodarczych). Pojemność łowiska gospodarcza jest zazwyczaj niższa od pojemności biologicznej.

Określenie pojemności łowiska jest procesem kompleksowym, uwzględniającym wiele czynników takich jak stan zdrowia zwierzyny, liczba osobników w populacji, wielkość i struktura siedliska, dostępność pożywienia oraz obecność innych gatunków. Decyzje dotyczące pojemności łowiska mogą być podejmowane przez myśliwych oraz leśników, pamiętając o konieczności zachowania równowagi ekosystemu.

Pojemność łowiska ma kluczowe znaczenie dla utrzymania zdrowej populacji zwierzyny. Przekroczenie pojemności może prowadzić do nadmiernego wykorzystania zasobów pokarmowych oraz degradacji siedlisk. Nadmierne polowanie może także spowodować spadek liczebności populacji z negatywnymi skutkami dla całego ekosystemu. Dlatego istotne jest, aby myśliwi i leśnicy ustalili odpowiednią pojemność łowiska oraz czuwali nad jej przestrzeganiem.

Badania naukowe również mogą być wykorzystywane do określenia pojemności łowiska. W tym procesie brane są pod uwagę zarówno dane empiryczne dotyczące populacji zwierzyny jak i analiza stanu siedlisk oraz bazy żerowej. Ta wiedza naukowa może wspomóc w podejmowaniu decyzji dotyczących zarządzania obszarem łowieckim i określeniu optymalnej pojemności.

Wnioski wynikające z określenia pojemności łowiska mają znaczenie zarówno dla ochrony przyrody, jak i prowadzenia zrównoważonego polowania. Dzięki zachowaniu właściwej pojemności zapewnione jest uniknięcie szkód w środowisku naturalnym oraz stabilizacja liczebności populacji zwierząt dziko żyjących.

Potrzebujesz dokładniejszych informacji?
szukaj pojemność łowiska w wyszukiwarce Google

Inne hasła na literę P

zobacz pełną listę haseł

paprać się

o ptakach: kąpać się w piasku.

płochacz

pies myśliwski przeznaczony do wypłaszania zwierzyny z zarośli lub szuwarów (np. spaniel).

pyza

nos żubra i łosia.

pasy zaporowe

łowieckie poletka żerowe i zgryzowe lokalizowane w lesie na drodze do pól lub upraw leśnych, mające na celu zatrzymanie zwierzyny i uniknięcie wyrządzanych przez nią szkód.

pies

samiec borsuka lub lisa.

pieśń głuszca

głos wydawany przez tokującego koguta. Składa się z 4 wyraźnie oddzielonych zwrotek: klapanie powtarzane 5-15 razy przez około 4 s., trelowanie około 2 s., korkowanie - krótki główny ton (...)

pozyskanie zwierzyny

wejście w posiadanie zwierzyny przez odstrzał lub odłów.

pierzenie się

wymiana piór u ptaków.

przewód

kanał w lufie.

pastorał

podpórka służąca do oparcia broni przy strzale