Internetowy Słownik Łowiecki

Definicja hasła: polowanie zbiorowe

polowanie zbiorowe

polowanie, w którym uczestniczy przynajmniej dwóch myśliwych, współpracujących ze sobą.

Polowanie zbiorowe to forma polowania, w której uczestniczy co najmniej dwóch myśliwych, odpowiednio współpracujących. Jest to jedna z najstarszych metod polowania, umożliwiająca myśliwym wykorzystanie swoich umiejętności w kooperacji, co zwiększa skuteczność łowienia. Współpraca między myśliwymi w ramach polowania zbiorowego obejmuje wymianę informacji o zwierzętach, planowanie strategii oraz działania podczas polowania. Myśliwi mogą także wspólnie ustalić miejsce polowania i podzielić się obowiązkami.

Polowanie zbiorowe ma liczne zalety. Po pierwsze, pozwala na lepsze planowanie i koordynację działań, co może przyczynić się do efektywniejszego łowienia. Ponadto, będąc ze sobą związani, myśliwi mogą lepiej chronić się nawzajem przed niebezpieczeństwami takimi jak dzikie zwierzęta czy inne ryzyka. Ponadto polowanie zbiorowe może również dostarczyć wielu satysfakcji i przyjemności - myśliwi mogą dzielić się doświadczeniami oraz umiejętnościami, a także cieszyć się towarzystwem innych pasjonatów łowiectwa. To też doskonała okazja do nawiązywania nowych przyjaźni i budowania silniejszych więzi między myśliwymi.

Potrzebujesz dokładniejszych informacji?
szukaj polowanie zbiorowe w wyszukiwarce Google

Inne hasła na literę P

zobacz pełną listę haseł

pogłowie

ogół zwierzyny danego gatunku, bytującego na określonym terenie.

po ryk

jednorazowy głośny ryk byka jelenia.

pointer

wyżeł wielostronny, doskonały legawiec o bezkonkurencyjnym górnym wietrze, dobrze pracujący w suchym polu. Ma zgrabną sylwetkę, silną i szeroką pierś, ogon długi, prosty; sierść (...)

podryw

polowanie polegające na strzelaniu do ptactwa płoszonego przez samego myśliwego.

pudlarz

myśliwy, który podczas polowania grupowego oddał najwięcej chybionych strzałów

prawo łowieckie

całokształt norm prawnych regulujących stosunki w zakresie organizacji i wykonywania łowiectwa. Podstawowym aktem prawnym jest Ustawa z dnia 17.VI.1959 r. o hodowli, ochronie zwierząt łownych (...)

poduszka, poduszka, baka

wypukłość na kolbie broni myśliwskiej, do której przykłada się policzek podczas celowania i strzału (zob. łoże).

pasowanie na myśliwego

stary obyczaj przyjmowania adepta do grona myśliwych. Nakazuje on dokonać tego ceremonialnie po ustrzeleniu przez adepta pierwszej sztuki grubej zwierzyny. Najstarszy wiekiem i doświadczeniem (...)

piżmak, piżmak (Ondatra zibethica L.)

gatunek z rzędu gryzoni pochodzący z Ameryki płn. Sprowadzony w 1905 r. do Czech rozprzestrzenił się m.in. do Polski. Długość ciała 260-400 mm, ogona 180-280 mm, ciężar 700-1600 g. (...)

pasza treściwa, pasza treściwa, karma treściwa

pasza odznaczająca się dużą zawartością składników pokarmowych w jednostce wagowej (np. ziarno zbóż).