Internetowy Słownik Łowiecki

Definicja hasła: przełaj

przełaj

- jeden z największych ciężarów łowieckich w dawnej Polsce, polegający na obowiązku pilnowania zwierzyny łatwo zmieniającej swoją ostoję.

Przełaj to jeden z największych ciężarów łowieckich w dawnej Polsce, polegający na obowiązku pilnowania zwierzyny łatwo zmieniającej swoją ostoję. Jest to specyficzny rodzaj pracy łowieckiej, polegający na ciągłej obserwacji i kontrolowaniu ruchów zwierząt łownych, aby zapewnić ich dostępność dla polowania. Przełaj był przypisywany określonym osobom lub grupom ludzi i był uważany za obowiązek społeczny, któremu trzeba było sprostać.

Zadanie obejmowało monitorowanie zachowania i migracji zwierząt, tak aby zbadać ich translację między rozmaitymi obszarami leśnymi. Było to istotne ze względu na konieczność śledzenia ruchów dzikich zwierząt, a także identyfikację nowych ostoi łowieckich. Wykonuje się poprzez systematyczną obserwację i analizę terenów leśnych oraz szatań i śladów pozostawionych przez zwierzynę.

Przełaj miał kluczowe znaczenie dla skutecznego gospodarowania populacjami zwierząt łownych oraz zachowaniem równowagi między nimi a środowiskiem naturalnym. Osoby odpowiedzialne za przełaj musiały dysponować rozległą wiedzą o przyrodzie, zachowaniu zwierząt oraz środowisku naturalnym, co miało istotny wpływ na efektywność prowadzonego polowania.

Współcześnie pojęcie przełaju jest rzadziej używane jednakże jego znaczenie historyczne pozostaje ważne dla zrozumienia tradycji i praktyk łowieckich w dawnej Polsce. Termin ten wpisuje się w szeroki kontekst kulturowy, społeczny oraz ekonomiczny minionych czasów, odzwierciedlając złożoność relacji pomiędzy człowiekiem a naturą oraz troskę o zasoby przyrodnicze.

Potrzebujesz dokładniejszych informacji?
szukaj przełaj w wyszukiwarce Google

Inne hasła na literę P

zobacz pełną listę haseł

podskakiwać

podchodzić tokującego głuszca. Polega to na szybkim podbiegnięciu w kierunku ptaka w trakcie głuchej pieśni - kiedy głuszec nie słyszy (zob. (...)

proca

jedna z najstarszych miotających broni myśliwskich. Złożony we dwoje rzemień z rozszerzoną częścią środkową (w kształcie miseczki), z której, w wyniku szybkiego obracania i puszczania (...)

płaszcz

zob. pancerz.

posznurować

o lisie: pobiec prosto.

poidło

naturalny lub sztuczny zbiornik z wodą, z którego korzysta zwierzyna.

płochacz

pies myśliwski przeznaczony do wypłaszania zwierzyny z zarośli lub szuwarów (np. spaniel).

paradoks

gwintowanie końca lufy w broni śrutowej. W przypadku strzelania, kulą paradoks miał nadać jej ruch obrotowy.

pielesz

gniazdo ptaka drapieżnego.

pyf

rozkaz dla psa myśliwskiego wystawiającego, aby ruszył zwierzyny.

przybory myśliwskie

przedmioty (z wyjątkiem broni) ułatwiające polowanie: futerały, torby, stolid, laski, podpórki, noże, troki, wabiki, trąbki, rogi, przybory do czyszczenia broni i elaboracji naboi (...)