Internetowy Słownik Łowiecki

Definicja hasła: poletko łowieckie

poletko łowieckie

powierzchnia uprawy roślin, służących zwierzynie jako żer lub karma. Dzielimy je na: żerowe, ogryzowe oraz produkcyjne. Na poletku łowieckim uprawia się rośliny okopowe, motylkowe, owies a także trawy, na zgryzowych młode drzewa i krzewy. Różnica między poletkami żerowymi i ogryzowymi a produkcyjnymi polega na ich przeznaczeniu. Pierwsze są ogrodzone do czasu osiągnięcia przez rośliny odpowiedniej dojrzałości, następnie rozgradzane, co umożliwia zwierzynie żerowanie. Drugie natomiast są cały czas niedostępne dla zwierzyny, dopiero zbiory przeznaczane są na zimową karmę.

Poletka łowieckie są ważnym elementem gospodarki łowieckiej, ponieważ stanowią one naturalne źródło pożywienia dla zwierzyny. Dzięki nim można zapewnić zwierzynie odpowiednią ilość pożywienia w okresach, kiedy inne źródła są niedostępne. Poletka łowieckie są również ważnym elementem ochrony przyrody, ponieważ chronią one roślinność i zapobiegają degradacji siedlisk.

Uprawa poletka łowieckich wymaga odpowiedniego przygotowania terenu i wykorzystania odpowiednich technik uprawy. Przede wszystkim należy wykonać odpowiednie prace przygotowawcze, takie jak usunięcie chwastów i innych szkodników oraz wyrównanie powierzchni. Następnie należy wykonać odpowiednie nawożenie i zasilanie gleby, aby zapewnić optymalne warunki do wzrostu roślin. Na koniec należy regularnie monitorować stan poletka i ewentualnie dokonywać poprawek.

Potrzebujesz dokładniejszych informacji?
szukaj poletko łowieckie w wyszukiwarce Google

Inne hasła na literę P

zobacz pełną listę haseł

prawo łowieckie

całokształt norm prawnych regulujących stosunki w zakresie organizacji i wykonywania łowiectwa. Podstawowym aktem prawnym jest Ustawa z dnia 17.VI.1959 r. o hodowli, ochronie zwierząt łownych (...)

patroszenie

usuwanie wnętrzności z jamy brzusznej strzelonej zwierzyny. Należy wykonać je niezwłocznie ze względu na proces psucia się tuszy, który zaczyna się od jamy brzusznej, zwłaszcza gdy pocisk (...)

polowanie

tropienie, ściganie, strzelanie i łowienie zwierzyny sposobami zgodnymi z prawem. Poloewanie stanowiło zajęcie ludzi od czasów pierwotnych aż do dziś. Na przestrzeni wieków ulegało i ulega (...)

pozyskanie zwierzyny

wejście w posiadanie zwierzyny przez odstrzał lub odłów.

par force

rodzaj polowania konno z psami gończymi na jelenie, dziki, zające, lisy, rozpowszechniony głównie w Anglii.

pielesz

gniazdo ptaka drapieżnego.

pochwa

futerał ochronny na głownię białej brom myśliwskiej, wykonany przeważnie ze skóry okutej

patrochy

niejadalne wnętrzności zwierzyny.

polano, polano, wiecha

ogon wilka.

płaszcz

zob. pancerz.