Internetowy Słownik Łowiecki

Definicja hasła: poletko łowieckie

poletko łowieckie

powierzchnia uprawy roślin, służących zwierzynie jako żer lub karma. Dzielimy je na: żerowe, ogryzowe oraz produkcyjne. Na poletku łowieckim uprawia się rośliny okopowe, motylkowe, owies a także trawy, na zgryzowych młode drzewa i krzewy. Różnica między poletkami żerowymi i ogryzowymi a produkcyjnymi polega na ich przeznaczeniu. Pierwsze są ogrodzone do czasu osiągnięcia przez rośliny odpowiedniej dojrzałości, następnie rozgradzane, co umożliwia zwierzynie żerowanie. Drugie natomiast są cały czas niedostępne dla zwierzyny, dopiero zbiory przeznaczane są na zimową karmę.

Poletka łowieckie są ważnym elementem gospodarki łowieckiej, ponieważ stanowią one naturalne źródło pożywienia dla zwierzyny. Dzięki nim można zapewnić zwierzynie odpowiednią ilość pożywienia w okresach, kiedy inne źródła są niedostępne. Poletka łowieckie są również ważnym elementem ochrony przyrody, ponieważ chronią one roślinność i zapobiegają degradacji siedlisk.

Uprawa poletka łowieckich wymaga odpowiedniego przygotowania terenu i wykorzystania odpowiednich technik uprawy. Przede wszystkim należy wykonać odpowiednie prace przygotowawcze, takie jak usunięcie chwastów i innych szkodników oraz wyrównanie powierzchni. Następnie należy wykonać odpowiednie nawożenie i zasilanie gleby, aby zapewnić optymalne warunki do wzrostu roślin. Na koniec należy regularnie monitorować stan poletka i ewentualnie dokonywać poprawek.

Potrzebujesz dokładniejszych informacji?
szukaj poletko łowieckie w wyszukiwarce Google

Inne hasła na literę P

zobacz pełną listę haseł

płaskonos, płaskonos (Spatula clypeata L.)

bardzo nielicznie lęgowy ptak z rodziny blaszkodziobych należący do kaczek właściwych. Charakterystyczną cechą płaskonosa jest wąski u nasady dziób, rozszerzony przy końcu. Długość (...)

przewód łowiecki

inaczej conductus.

podlot

młody ptak zaczynający latać.

postrzałek

zwierz raniony strzałem (ale nie śmiertelnie).

pomykać

o lisie, zającu i króliku: biec.

polowanie zbiorowe

polowanie, w którym uczestniczy przynajmniej dwóch myśliwych, współpracujących ze sobą.

pyza

nos żubra i łosia.

padać w ogniu

o zwierzynie, która strzelona dokładnie pozostaje na miejscu strzału.

pocisk

w broni myśliwskiej część naboju (rażąca); może być kula lub śrut (zob. amunicja myśliwska).

Polski Związek Łowiecki

organizacja łowiecka powstała w 1923 r. z przekształcenia Centralnego Związku Stowarzyszeń Łowieckich. Obecnie PZŁ działa w oparciu o Ustawę z 17 czerwca 1959 r. i posiada statut nadany (...)