Internetowy Słownik Łowiecki

Definicja hasła: poletko łowieckie

poletko łowieckie

powierzchnia uprawy roślin, służących zwierzynie jako żer lub karma. Dzielimy je na: żerowe, ogryzowe oraz produkcyjne. Na poletku łowieckim uprawia się rośliny okopowe, motylkowe, owies a także trawy, na zgryzowych młode drzewa i krzewy. Różnica między poletkami żerowymi i ogryzowymi a produkcyjnymi polega na ich przeznaczeniu. Pierwsze są ogrodzone do czasu osiągnięcia przez rośliny odpowiedniej dojrzałości, następnie rozgradzane, co umożliwia zwierzynie żerowanie. Drugie natomiast są cały czas niedostępne dla zwierzyny, dopiero zbiory przeznaczane są na zimową karmę.

Poletko łowieckie to powierzchnia uprawy roślin, które służą zwierzynie jako żer lub karma. Wyróżnia się trzy rodzaje poletek łowieckich: żerowe, ogryzowe oraz produkcyjne. Poletka żerowe i ogryzowe są dostępne dla zwierząt do pasania, natomiast produkcyjne służą głównie jako zimowa karmidło dla zwierzyny. Na poletkach łowieckich uprawiane są różnego rodzaju rośliny, takie jak rośliny okopowe, motylkowe, owies oraz trawy. Poletka ogryzowe także mogą obejmować młode drzewa i krzewy.

Organizacja poletek łowieckich wymaga starannej pracy i odpowiedniej wiedzy na temat właściwych technik uprawy. Żerowe i ogryzowe poletka powinny być ogrodzone przez pewien czas, aby rośliny osiągnęły odpowiednią dojrzałość, a następnie rozgradzane w celu umożliwienia zwierzynie żerowania. Natomiast poletka produkcyjne są przeznaczone głównie na zimową karmę i z reguły nie są dostępne dla zwierzyny do momentu zbiorów. Poletka łowieckie odgrywają istotną rolę w gospodarce łowieckiej, zapewniając naturalne źródło pożywienia dla dzikiej zwierzyny oraz przyczyniając się do ochrony przyrody poprzez zachowanie bioróżnorodności.

Potrzebujesz dokładniejszych informacji?
szukaj poletko łowieckie w wyszukiwarce Google

Inne hasła na literę P

zobacz pełną listę haseł

pęta

krótkie rzemyki służące do przytrzymania ptaka łowczego.

paszkot, drozd paszkot, paszkot, drozd paszkot (Turdus visdvorut L.)

największy gatunek z rodziny drozdów. Upierzenie strony grzbietowej szarobrunatne, brzusznej rdzawo-żółtawo-białe, upstrzone czarnymi plamkami. Długość ciała 26 cm, rozpiętość (...)

paszcza

otwór gębowy niedźwiedzia, wilka, rysia i psa.

par force

rodzaj polowania konno z psami gończymi na jelenie, dziki, zające, lisy, rozpowszechniony głównie w Anglii.

Purday

angielska firma produkująca wysokiej klasy dubeltówki.

psiarczyk

dawniej chłopiec przy psach, pomocnik kotłowego.

poletko łowieckie

powierzchnia uprawy roślin, służących zwierzynie jako żer lub karma. Dzielimy je na: żerowe, ogryzowe oraz produkcyjne. Na poletku łowieckim uprawia się rośliny okopowe, motylkowe, owies a (...)

przestęp

trop jelenia charakteryzujący się tym, że odcisk tylnego badyla przekracza odcisk badyla przedniego.

pochwa

futerał ochronny na głownię białej brom myśliwskiej, wykonany przeważnie ze skóry okutej

populacja

grupa osobników jednego gatunku występujących w określonej biocenozie i w określonych warunkach środowiskowych.