Internetowy Słownik Łowiecki

Definicja hasła: poletko łowieckie

poletko łowieckie

powierzchnia uprawy roślin, służących zwierzynie jako żer lub karma. Dzielimy je na: żerowe, ogryzowe oraz produkcyjne. Na poletku łowieckim uprawia się rośliny okopowe, motylkowe, owies a także trawy, na zgryzowych młode drzewa i krzewy. Różnica między poletkami żerowymi i ogryzowymi a produkcyjnymi polega na ich przeznaczeniu. Pierwsze są ogrodzone do czasu osiągnięcia przez rośliny odpowiedniej dojrzałości, następnie rozgradzane, co umożliwia zwierzynie żerowanie. Drugie natomiast są cały czas niedostępne dla zwierzyny, dopiero zbiory przeznaczane są na zimową karmę.

Poletko łowieckie to powierzchnia uprawy roślin, które służą zwierzynie jako żer lub karma. Wyróżnia się trzy rodzaje poletek łowieckich: żerowe, ogryzowe oraz produkcyjne. Poletka żerowe i ogryzowe są dostępne dla zwierząt do pasania, natomiast produkcyjne służą głównie jako zimowa karmidło dla zwierzyny. Na poletkach łowieckich uprawiane są różnego rodzaju rośliny, takie jak rośliny okopowe, motylkowe, owies oraz trawy. Poletka ogryzowe także mogą obejmować młode drzewa i krzewy.

Organizacja poletek łowieckich wymaga starannej pracy i odpowiedniej wiedzy na temat właściwych technik uprawy. Żerowe i ogryzowe poletka powinny być ogrodzone przez pewien czas, aby rośliny osiągnęły odpowiednią dojrzałość, a następnie rozgradzane w celu umożliwienia zwierzynie żerowania. Natomiast poletka produkcyjne są przeznaczone głównie na zimową karmę i z reguły nie są dostępne dla zwierzyny do momentu zbiorów. Poletka łowieckie odgrywają istotną rolę w gospodarce łowieckiej, zapewniając naturalne źródło pożywienia dla dzikiej zwierzyny oraz przyczyniając się do ochrony przyrody poprzez zachowanie bioróżnorodności.

Potrzebujesz dokładniejszych informacji?
szukaj poletko łowieckie w wyszukiwarce Google

Inne hasła na literę P

zobacz pełną listę haseł

ptactwo łowne

gatunki ptaków na które mo.na polować (patrz: zwierzyna) 429.Ptak łowczy ? uło.ony i wykorzystywany do polowania na zwierzynę

piszczeć

o samicy sarny (kozie): wydawać głos (pisk).

podkładacz

myśliwy lub pomocnik, który wchodzi z psami do miotu i naprowadza je na świeży trop zwierzyny.

pasja myśliwska

zamiłowanie, żądza przygód i przeżyć myśliwskich.

poduszka, poduszka, baka

wypukłość na kolbie broni myśliwskiej, do której przykłada się policzek podczas celowania i strzału (zob. łoże).

pasza objętościowa, pasza objętościowa, karma objętościowa

karma odznaczająca się małą ilością składników pokarmowych w jednostce wagowej (np. siano, słoma).

podeszwa

spód stopy niedźwiedzia.

przepiórka, przepiórka (Coturnix coturnix L.)

ptak z rodziny bażantów podobny do kuropatwy, ale mniejszy. Na grzbiecie ma duże kremowobiale kreski. Długość ciała 20 cm, rozpiętość skrzydeł 34 cm, ciężar 50-140 g. Żyje na polach i (...)

pobudka

sygnał myśliwski grany na trąbce albo rogu, budzący myśliwych lub też oznajmiający rozpoczęcie polowama.

przestęp

trop jelenia charakteryzujący się tym, że odcisk tylnego badyla przekracza odcisk badyla przedniego.