Internetowy Słownik Łowiecki

Definicja hasła: preparowanie

preparowanie

poroży i oręża dzików. Do preparowania przystępujemy niezwłocznie po strzeleniu sztuki. Najpierw czyścimy wstępnie czaszkę (usuwamy język, mózg itd.), następnie moczymy przez 24 godz. w zimnej wodzie. Później gotujemy w wodzie przez 20-60 min. (sarny 20-30 min., daniele 30-40 min., jelenie i dziki 40-60 min.). Czyścimy dokładnie czaszkę (lub wyjmujemy oręż z dzika) i bielimy polewając ją wodą i wystawiając na działanie słońca. Oręż dzika konserwujemy smarując go wazeliną.

Poroże dzika przygotowujemy w następujący sposób: najpierw usuwamy skórę z poroża, a następnie moczymy je w zimnej wodzie przez 24 godz. Następnie gotujemy je w wodzie przez 20-30 min. Po ugotowaniu czyścimy je dokładnie i suszymy. Poroże można też bielić polewając je wodą i wystawiając na działanie słońca.

Kolejnym etapem preparowania jest konserwacja. Do tego celu używa się specjalnych środków, takich jak lakiery, oleje i smary. Lakierowanie polega na naniesieniu na powierzchnię preparatu lakierniczego, który tworzy warstwę ochronną. Oleje służą do zmiękczania skóry i zabezpieczania przed wilgocią. Smary natomiast służą do konserwacji oręża dzików.

Preparowanie jest ważnym elementem łowiectwa, ponieważ pozwala zachować trofea łowieckie na długi czas. Dzięki temu można cieszyć się pięknem trofeów przez wiele lat.

Potrzebujesz dokładniejszych informacji?
szukaj preparowanie w wyszukiwarce Google

Inne hasła na literę P

zobacz pełną listę haseł

przecinka

wąska dróżka wycięta w lesie.

podskakiwać

podchodzić tokującego głuszca. Polega to na szybkim podbiegnięciu w kierunku ptaka w trakcie głuchej pieśni - kiedy głuszec nie słyszy (zob. (...)

ptactwo łowne

gatunki ptaków na które mo.na polować (patrz: zwierzyna) 429.Ptak łowczy ? uło.ony i wykorzystywany do polowania na zwierzynę

posznurować

o lisie: pobiec prosto.

plusk, plusk, kielnia

ogon bobra.

populacja

grupa osobników jednego gatunku występujących w określonej biocenozie i w określonych warunkach środowiskowych.

pogłowie

ogół zwierzyny danego gatunku, bytującego na określonym terenie.

przetrzebić

zmniejszyć liczbę zwierzyny przez nadmierny odstrzał.

postrzał

miejsce trafienia zwierzyny.

pióro
(...)