Internetowy Słownik Łowiecki

Definicja hasła: przebicie

przebicie

jeden z istotnych czynników skuteczności strzału śrutowego. Mierzymy go strzelając z odległości 35 m do pudełka kartonowego, w którym rozmieszczono tekturki o wymiarach 30 x 30 cm i grubości 1 mm w odległościach 1 cm. Liczba przebitych tekturek (co najmniej przez 3 śruciny) określa p. Norma dla śrutu 2,5 mm wynosi 12 tekturek, dla śrutu 3,5 mm - 30 tekturek.

Przebicie to istotny wskaźnik skuteczności strzału śrutowego, określający liczbę tekturek przebitych przez śrut po wystrzeleniu z odległości 35 metrów. Procedura mierzenia przebicia polega na oddaniu strzału do pudełka kartonowego, w którym umieszczone są tekturki o wymiarach 30 x 30 cm i grubości 1 mm, rozmieszczone w odległościach 1 cm. Norma przebicia jest zależna od średnicy śrutu - dla śrutu o średnicy 2,5 mm norma wynosi 12 tekturek, a dla śrutu o średnicy 3,5 mm wynosi 30 tekturek. Odpowiednia liczba przebitych tekturek jest kluczowa dla oceny skuteczności strzału; przekroczenie normy oznacza dobrą skuteczność strzału, natomiast jej nie spełnienie wskazuje na słabą efektywność.

Przebicie jest istotnym czynnikiem zarówno podczas treningów strzeleckich, jak i polowań. Regularne sprawdzanie przebicia pozwala upewnić się, że strzał będzie skuteczny oraz bezpieczny zarówno dla myśliwych, jak i zwierzyny. Wykorzystując normy przebicia, osiągnięcie odpowiedniego wskaźnika staje się celem podczas doskonalenia umiejętności strzeleckich.

Ponadto, prawidłowe określenie przebicia ma istotne znaczenie w kontekście etycznej oraz humanitarnej realizacji polowania. Poprzez monitorowanie tego wskaźnika można minimalizować ryzyko zranienia zwierząt i zapewnić szybką i skuteczną ekwilibrację populacji poprzez precyzyjne wykorzystanie broni łowieckiej.

Potrzebujesz dokładniejszych informacji?
szukaj przebicie w wyszukiwarce Google

Inne hasła na literę P

zobacz pełną listę haseł

pień

wyrostek kostny na czole samców zwierzyny płowej, na którym nasadzane jest poroże.

parch lisów

choroba grzybicza skóry lisów.

poroże

parzyste wyrostki kostne nasadzane na możdżeniach samców (wyjątek: u renifera także samic) jeleniowatych. Poroże jest corocznie zrzucane i ponownie nasadzane. Poroże jelenia, łosia i (...)

pies

samiec borsuka lub lisa.

puszcza

wielki kompleks leśny pokryty pierwotnymi lasami.

pole

1) teren, na którym odbywa się polowanie;
2) rok pracy psa myśliwskiego (np. drugie pole - drugi sezon).

ptaszarnia

pomieszczenie dla ptaków łowczych.

paprać się

o ptakach: kąpać się w piasku.

płowa zwierzyna

myśliwska nazwa obejmująca: jelenie, samy, łosie i daniele.

paszcza

otwór gębowy niedźwiedzia, wilka, rysia i psa.