Internetowy Słownik Łowiecki

Definicja hasła: przetrzebić

przetrzebić

zmniejszyć liczbę zwierzyny przez nadmierny odstrzał.

Przetrzebić - termin związany z łowiectwem, który oznacza nadmierny odstrzał zwierzyny prowadzący do spadku jej populacji. Nadmierne odstrzały mogą prowadzić do zaburzenia równowagi ekologicznej w danym obszarze łowieckim oraz negatywnie wpływać na zdrowie i kondycję populacji zwierząt. Efektem przetrzebienia może być zmniejszenie liczebności danego gatunku zwierząt, osłabienie ich genetycznej różnorodności oraz zmiana składu demograficznego populacji.

Przetrzebianie może zostać spowodowane przez nadmierną presję łowiecką, brak odpowiednich regulacji dotyczących dostępu do obszarów łowieckich oraz nieprzestrzeganie zasad określonych w planach hodowlanych i zarządzaniu zwierzyną. Skutkiem przetrzebiania może być zmniejszenie liczby samic i młodych osobników w populacji, co dalej prowadzi do obniżenia reprodukcji i przetrwania całej grupy zwierząt.

Aby zapobiec przetrzebieniu, konieczne jest wprowadzenie ścisłych regulacji i monitorowanie odstrzałów zwierzyny zgodnie z przyjętymi normami łowieckimi oraz planami hodowlanymi. Właściwe zarządzanie populacjami zwierząt łownych, w tym określenie limitów odstrzału, celów hodowlanych i ochrony samic oraz młodych osobników, ma kluczowe znaczenie dla zachowania równowagi ekosystemu leśnego oraz zapewniania trwałości populacji dzikich zwierząt.

W kontekście ochrony przyrody i biodiwersyfikacji warto zauważyć, że przetrzebienie jednego gatunku zwierzyny może mieć poważne konsekwencje dla innych elementów ekosystemu. Dlatego istotne jest podejmowanie kompleksowych działań mających na celu utrzymanie zdrowych populacji dzikich zwierząt oraz zachowanie naturalnej równowagi w środowisku leśnym.

Potrzebujesz dokładniejszych informacji?
szukaj przetrzebić w wyszukiwarce Google

Inne hasła na literę P

zobacz pełną listę haseł

przyspiesznik

urządzenie ułatwiające oddanie precyzyjnego strzału do stojącej zwierzyny grubej. Przy użyciu przyśpiesznika bardzo lekkie dotknięcie spustu powoduje zwolnienie kurka i strzał.

plusk, plusk, kielnia

ogon bobra.

położyć

powalić celnym strzałem grubego zwierza.

pasynek

odnoga na łopacie łosia.

patry, patry, trzeszcze

oczy zająca.

pętla

splątane tropy zająca na śniegu.

prochownica, prochownica, pulwersak

dawniej używany rożek (bogato zdobiony) do noszenia prochu.

pudło

chybiony strzał.

pies

samiec borsuka lub lisa.

pochwa

futerał ochronny na głownię białej brom myśliwskiej, wykonany przeważnie ze skóry okutej