Internetowy Słownik Łowiecki

Definicja hasła: rojst

rojst

miejsce bagniste, grząskie, porosłe mchem, krzewinkami i karłowatymi drzewami; ulubione miejsce przebywania łosia.

Rojst to miejsce, które jest szczególnie lubiane przez łosie. Jest to bagniste i grząskie miejsce, które jest porosłe mchem, krzewinkami i karłowatymi drzewami. Rojst jest idealnym miejscem dla łosia, ponieważ zapewnia mu schronienie i bezpieczeństwo. Rojst jest również idealnym miejscem do polowania na łosia, ponieważ jest ono bardzo trudne do przebycia dla myśliwych.

Rojst może być również używany przez inne zwierzęta, takie jak sarny, daniele i inne zwierzęta łowne. Rojst jest również idealnym miejscem do odpoczynku dla tych zwierząt. Jest to spokojne i ciche miejsce, w którym mogą one odpoczywać i chronić się przed drapieżnikami.

Rojst może być również używany przez ptaki wodne, takie jak gęsi, łabędzie i inne ptaki wodne. Rojst jest idealnym miejscem do gniazdowania dla tych ptaków, ponieważ zapewnia im schronienie i bezpieczeństwo. Rojst może również służyć jako źródło pożywienia dla tych ptaków, ponieważ można tam znaleźć dużo owadów i innych małych stworzeń.

Potrzebujesz dokładniejszych informacji?
szukaj rojst w wyszukiwarce Google

Inne hasła na literę R

zobacz pełną listę haseł

rujka

glos wydawany przez byka łosia (rżenie) podczas pokrywania klępy.

ryczeć

o jeleniach: wydawać głos podczas rykowiska.

rzutek

krążek z łupliwego materiału, służący jako cel przy strzelaniu sportowym z myśliwskiej broni śrutowej. Rzutki są wyrzucane za pomocą specjalnych maszyn (zob. (...)

rękawica sokolnicza

rękawica wykonana z grubej, miękkiej skóry, z dużym od dołu rozciętym rękawem, często bogato zdobiona.

ruja

okres godowy samic ssaków.

rwać się

o ptactwie: podrywać się do lotu.

rogować

uderzać rogami (dotyczy również zwierzyny płowej).

rakieta

podskok zwierzyny płowej, zaznaczającej w ten sposób rażenie pociskiem na komorę.

racica

rozdwojone kopyto u żubra, zwierzyny płowej, muflona, dzika i kozicy.

rogi

wyrostki kostne znajdujące się na kościach czołowych pustorogich (żubra, kozicy, muflona), otoczone pochwami rogowymi. Coroczny przyrost wysokości i grubości tworzy u ich nasady karb na (...)