Internetowy Słownik Łowiecki

Definicja hasła: stopa

stopa

określenie wyglądu powierzchni ziemi podczas polowania: stopa biała - ziemia pokryta śniegiem; stopa czarna - brak śniegu, stopa srokata - śnieg gdzieniegdzie.

Stopa to określenie wyglądu powierzchni ziemi podczas polowania. Stopa biała oznacza, że ziemia jest pokryta śniegiem, co ułatwia obserwację zwierzyny. Zwierzęta są wtedy bardziej widoczne i łatwiejsze do zauważenia. Stopa czarna natomiast oznacza brak śniegu na ziemi, co wymaga od myśliwych korzystania z innych technik polowania, takich jak wykorzystanie psów tropiących lub obserwowanie zwierzyny. Stopa srokata oznacza, że na ziemi są zarówno miejsca pokryte śniegiem, jak i miejsca bez śniegu, co wymaga szczególnej ostrożności ze strony myśliwych w celu uniknięcia spłoszenia zwierzyny oraz zapadnięcia w pułapkę lodu lub błota.

W kontekście łowieckim stopa ma kluczowe znaczenie dla myśliwych, ponieważ decyduje o warunkach i trudnościach polowania. Poziom dokładności obserwacji oraz strategie polowania mogą różnić się w zależności od tego, czy mamy do czynienia ze stopą białą, czarną czy srokata. Znajomość stop powinna być uwzględniona podczas planowania i realizacji polowań, aby myśliwi mogli skutecznie dostosować swoje działania do danych warunków terenowych.

Stopa może być także istotna spostrzeżeniem dla nauk biologicznych czy ekologicznych dotyczących rozpowszechnienia gatunków zwierząt czy migracji zwierząt na danym terenie. Poznanie typu stopy może dostarczyć informacji na temat obecności czy aktywności konkretnej zwierzyny w danym rejonie.

W odniesieniu do technik tropienia zwierzyny stopa stanowi istotny punkt odniesienia dla pracy psów tropiących, które dzięki niej są w stanie namierzyć i poprowadzić myśliwych do miejsc przebywania zwierząt łownych.

Stosowanie terminu "stopa" w kontekście polowań jest charakterystyczne dla krajów o zróżnicowanej porze roku i występowaniu opadów atmosferycznych (śnieg). W krajach takich jak Polska stopa służy jako ważny wskaźnik warunków terenowych podczas polowań.

Potrzebujesz dokładniejszych informacji?
szukaj stopa w wyszukiwarce Google

Inne hasła na literę S

zobacz pełną listę haseł

skałkówka

dawna broń myśliwska, w której kurek był zaopatrzony w skałką, później zastąpiony pistonem.

szczwacz

członek dawnej książęcej służby łowieckiej, układacz chartów i ogarów.

starka

samica ptaka wodząca młode.

smuż

skóra z zająca i królika.

szczwać

polować z chartami.

sygnały myśliwskie

umowne sygnały grane na rogu lub trąbce myśliwskiej. Można je podzielić na porozumiewawcze i okolicznościowe. Do okolicznościowych należą sygnałówki na śmierć różnych zwierząt oraz (...)

strażnik łowiecki

pracownik łowiecki (etatowy lub społeczny) sprawujący obowiązki wchodzące w zakres ochrony łowiska. Do obowiązków strażnika należy m.in. pilnowanie łowiska przed kłusownikami, (...)

suknia

sierść zwierzyny płowej, także dzika.

szpony

uzbrojone w długie ostre pazury palce ptaków drapieżnych.

selekt

sztuka przeznaczona na odstrzał selekcyjny.