Internetowy Słownik Łowiecki

Definicja hasła: strażnik łowiecki

strażnik łowiecki

pracownik łowiecki (etatowy lub społeczny) sprawujący obowiązki wchodzące w zakres ochrony łowiska. Do obowiązków strażnika należy m.in. pilnowanie łowiska przed kłusownikami, zdejmowanie sideł, sprawdzanie stanu urządzeń łowieckich, dokarmianie zwierzyny, likwidowanie wałęsających się psów i kotów oraz nadmiaru drapieżników.

Strażnik łowiecki jest pracownikiem lub wolontariuszem zaangażowanym w ochronę łowiska. Jego głównym zadaniem jest monitorowanie i kontrola łowiska w celu zapewnienia przestrzegania przepisów i regulacji dotyczących polowań oraz ochrony zwierzyny. Strażnik musi także dbać o bezpieczeństwo myśliwych i innych użytkowników terenu łowieckiego. Dodatkowo, jego obowiązkiem jest dokarmianie zwierzyny, aby utrzymać odpowiednią liczebność populacji gatunków łownych.

Strażnik ma także za zadanie sprawdzanie stanu urządzeń łowieckich, takich jak sidełka, pułapki i inne narzędzia, upewniając się, że są one w dobrym stanie technicznym. Ponadto jest odpowiedzialny za usuwanie wałęsających się psów i kotów oraz nadmiaru drapieżników, które mogłyby zagrażać zwierzynie. Musi być dobrze zorientowany w obowiązujących przepisach dotyczących łowiectwa oraz umiejętny w reagowaniu na sytuacje awaryjne lub naruszenia przepisów.

Podczas pełnienia swoich obowiązków strażnik powinien dysponować dobrą znajomością terenu oraz posiadać umiejętności komunikacyjne i interpersonalne pozwalające na skuteczną współpracę z myśliwymi oraz innymi uczestnikami polowań.

Potrzebujesz dokładniejszych informacji?
szukaj strażnik łowiecki w wyszukiwarce Google

Inne hasła na literę S

zobacz pełną listę haseł

sterówki

długie pióra osadzone wachlarzowa to w okolicy ogona ptaków, w czasie lotu rozpostarte tworzą płat sterowy.

samura

inaczej locha.

sak

dawny rodzaj sieci do łapania ptaków.

szronowe

jeden z ciężarów łowieckich prawa książęcego, polegający na obowiązku tropienia zwierzyny po białej stopie.

strzyże

wąsy zająca.

strzyżak jeleni, strzyżak jeleni, mucha jelenia

szkodliwa muchówka, pasożyt zewnętrzny jelenie, żywi się jego krwią, obłamuje sobie skrzydła w jego sierści. Występuje tam, gdzie licznie bytują jelenie.

szczerbinka

część przyrządu celowniczego na lufie kulowej lub kombinowanej broni myśliwskiej w postaci blaszki z pionowym wycięciem.

sztuka

pojedynczy zwierz.

strzelec

ogólne określenie wszystkich służb łowieckich księcia.

śrut

ołowiane kulki o średnicy 2-4,5 mm, stanowiące pocisk naboju do broni śrutowej (zob. Amunicja myśliwska). Śrut numerujemy od nr (...)