Internetowy Słownik Łowiecki

Definicja hasła: strażnik łowiecki

strażnik łowiecki

pracownik łowiecki (etatowy lub społeczny) sprawujący obowiązki wchodzące w zakres ochrony łowiska. Do obowiązków strażnika należy m.in. pilnowanie łowiska przed kłusownikami, zdejmowanie sideł, sprawdzanie stanu urządzeń łowieckich, dokarmianie zwierzyny, likwidowanie wałęsających się psów i kotów oraz nadmiaru drapieżników.

Strażnik łowiecki jest pracownikiem lub wolontariuszem zaangażowanym w ochronę łowiska. Jego głównym zadaniem jest monitorowanie i kontrola łowiska w celu zapewnienia przestrzegania przepisów i regulacji dotyczących polowań oraz ochrony zwierzyny. Strażnik musi także dbać o bezpieczeństwo myśliwych i innych użytkowników terenu łowieckiego. Dodatkowo, jego obowiązkiem jest dokarmianie zwierzyny, aby utrzymać odpowiednią liczebność populacji gatunków łownych.

Strażnik ma także za zadanie sprawdzanie stanu urządzeń łowieckich, takich jak sidełka, pułapki i inne narzędzia, upewniając się, że są one w dobrym stanie technicznym. Ponadto jest odpowiedzialny za usuwanie wałęsających się psów i kotów oraz nadmiaru drapieżników, które mogłyby zagrażać zwierzynie. Musi być dobrze zorientowany w obowiązujących przepisach dotyczących łowiectwa oraz umiejętny w reagowaniu na sytuacje awaryjne lub naruszenia przepisów.

Podczas pełnienia swoich obowiązków strażnik powinien dysponować dobrą znajomością terenu oraz posiadać umiejętności komunikacyjne i interpersonalne pozwalające na skuteczną współpracę z myśliwymi oraz innymi uczestnikami polowań.

Potrzebujesz dokładniejszych informacji?
szukaj strażnik łowiecki w wyszukiwarce Google

Inne hasła na literę S

zobacz pełną listę haseł

szczypce

dawniej kleszcze używane do łapania borsuków żywcem.

szybować

o ptakach: unosić się w powietrzu bez poruszania skrzydłami.

sprężyna powrotna

mechanizm w samoczynnej broni myśliwskiej, powodujący po strzale ruch części zamka ku przodowi w celu wprowadzenia naboju do komory nabojowej i zaryglowania zamka.

szczotki, szczotki, igły

piórka wyrastające u palców nóg koguta głuszca w okresie godowym, po zakończeniu którego zanikają.

sadowisko

inaczej tokowisko.

sztuka

pojedynczy zwierz.

ślad

dawniej trop.

syk

jeden z głosów wydawanych przez cietrzewie na tokach.

stołek myśliwski

laska z siodełkiem lub trójnogie krzesełko używane przez myśliwych podczas zasiadki i polowań zbiorowych.

słonka, słonka (Scolopax rusticola L.)

ptak łowny z rodziny brodźców, ma bardzo długi, prosty dziób i krótkie nogi, oczy osadzone wysoko w tyle głowy, upierzenie rdzawobrunatne z ciemniejszymi pręgami. Długość ciała 34-38 (...)