Internetowy Słownik Łowiecki

Definicja hasła: strażnik łowiecki

strażnik łowiecki

pracownik łowiecki (etatowy lub społeczny) sprawujący obowiązki wchodzące w zakres ochrony łowiska. Do obowiązków strażnika należy m.in. pilnowanie łowiska przed kłusownikami, zdejmowanie sideł, sprawdzanie stanu urządzeń łowieckich, dokarmianie zwierzyny, likwidowanie wałęsających się psów i kotów oraz nadmiaru drapieżników.

Strażnik łowiecki jest odpowiedzialny za wykonywanie wszelkich czynności związanych z ochroną łowiska. Jego głównym zadaniem jest monitorowanie i kontrola łowiska, aby upewnić się, że wszystkie przepisy i regulacje są przestrzegane. Strażnik musi również dbać o bezpieczeństwo myśliwych i innych użytkowników łowiska.

Strażnik łowiecki ma również obowiązek dokarmiania zwierzyny, aby utrzymać jej liczebność na odpowiednim poziomie. Musi również monitorować stan urządzeń łowieckich, takich jak sidełka, pułapki i inne narzędzia, aby upewnić się, że są one w dobrym stanie technicznym. Strażnik musi również usuwać wałęsające się psy i koty oraz nadmiar drapieżników, które mogłyby zagrażać populacji zwierzyny.

Strażnik łowiecki musi być dobrze poinformowany o wszelkich aktualnych przepisach dotyczących polowań i ochrony łowiska. Musi być również gotowy do reagowania na sytuacje awaryjne lub naruszenia przepisów. Powinien mieć dobre umiejętności interpersonalne i umiejętności komunikacyjne, aby móc skutecznie współpracować z myśliwymi i innymi uczestnikami polowań.

Potrzebujesz dokładniejszych informacji?
szukaj strażnik łowiecki w wyszukiwarce Google

Inne hasła na literę S

zobacz pełną listę haseł

suknia

sierść zwierzyny płowej, także dzika.

szczwać

polować z chartami.

słupkować

o zającu i króliku: siadać na tylnych nogach (skokach).

sadzić

o zwierzynie czworonożnej: szybko biec.

setery

trzy rasy angielskich psów myśliwskich stosowanych do polowań na ptactwo, wywodzących się od angielskich wyżłów długowłosych: s. angielski (lawerak), średniej wielkości, o maści (...)

śladować

dawniej tropić.

szable

dolne kły samca dzika (razem z fajkami tworzą oręż - trofeum z dzika).

sąd łowiecki

sąd koleżeński PZŁ, rozpatrujący wykroczenia przeciwko ustawie, przepisom i regulaminom łowieckim, a także przeciwko etyce łowieckiej. Posiada dwie instancje: sąd wojewódzki i sąd (...)

sanki

pojazd na płozach ciągnięty przez konia, często używany przez myśliwych w zimie do polowania z podjazdu.

selekcjoner

myśliwy, który po stażu i zdaniu egzaminu selekcjonerskiego posiada uprawnienia do wykonywania odstrzału selekcyjnego.