Internetowy Słownik Łowiecki

Definicja hasła: strażnik łowiecki

strażnik łowiecki

pracownik łowiecki (etatowy lub społeczny) sprawujący obowiązki wchodzące w zakres ochrony łowiska. Do obowiązków strażnika należy m.in. pilnowanie łowiska przed kłusownikami, zdejmowanie sideł, sprawdzanie stanu urządzeń łowieckich, dokarmianie zwierzyny, likwidowanie wałęsających się psów i kotów oraz nadmiaru drapieżników.

Strażnik łowiecki jest odpowiedzialny za wykonywanie wszelkich czynności związanych z ochroną łowiska. Jego głównym zadaniem jest monitorowanie i kontrola łowiska, aby upewnić się, że wszystkie przepisy i regulacje są przestrzegane. Strażnik musi również dbać o bezpieczeństwo myśliwych i innych użytkowników łowiska.

Strażnik łowiecki ma również obowiązek dokarmiania zwierzyny, aby utrzymać jej liczebność na odpowiednim poziomie. Musi również monitorować stan urządzeń łowieckich, takich jak sidełka, pułapki i inne narzędzia, aby upewnić się, że są one w dobrym stanie technicznym. Strażnik musi również usuwać wałęsające się psy i koty oraz nadmiar drapieżników, które mogłyby zagrażać populacji zwierzyny.

Strażnik łowiecki musi być dobrze poinformowany o wszelkich aktualnych przepisach dotyczących polowań i ochrony łowiska. Musi być również gotowy do reagowania na sytuacje awaryjne lub naruszenia przepisów. Powinien mieć dobre umiejętności interpersonalne i umiejętności komunikacyjne, aby móc skutecznie współpracować z myśliwymi i innymi uczestnikami polowań.

Potrzebujesz dokładniejszych informacji?
szukaj strażnik łowiecki w wyszukiwarce Google

Inne hasła na literę S

zobacz pełną listę haseł

spudłować

nie trafić do zwierzyny.

szkodnik

zwierzę wyrządzające szkody w łowisku.

stroik

woabik na ptaki, rodzaj piaszczałki.

stękać

o byku łosia i jelenia: wydawać głos zbliżony do stękania (w okresie godowym).

składność broni

zaleta broni, która zależy od dopasowania jej do budowy anatomicznej myśliwego (zob. dopasowywanie broni).

sztych

iść na sztych: o zwierzynie idącej wprost na stanowisko myśliwego.

spaniele

grupa ras psów myśliwskich, z których w Polsce spotykamy cocker spaniela i Springer spaniela. Używane są jako płochacze, zarówno w suchych krzakach jak i w szuwarach, lub jako psy (...)

sadyba

koliba, kwatera myśliwska

suknia

sierść zwierzyny płowej, także dzika.

szarża

atak dzika na myśliwego, szczecina.