Internetowy Słownik Łowiecki

Definicja hasła: strzelony

strzelony

o zwierzynie trafionej śmiertelnie.

Strzelony - termin używany w kontekście polowania, oznaczający zwierzynę trafioną śmiertelnie, która upadła po trafieniu kulą, strzałem lub innym środkiem z broni palnej. W praktyce łowieckiej jest to moment, gdy zwierzyna odnaleziona zostaje już martwa, po trafieniu i oddaniu strzału przez myśliwego. Termin "strzelony" może być również używany w odniesieniu do samego aktu trafienia zwierzyny, oznaczając moment śmiertelnego trafienia.

Podczas polowania ważne jest, aby myśliwy umiał prawidłowo ocenić czy zwierzę zostało właściwie trafione i czy potrzebne jest dalsze ściganie. Stąd właśnie pojawia się określenie "strzelony", które informuje o tym, że dany egzemplarz zwierzyny został trafiony w sposób skuteczny i nie wymaga dalszych działań ze strony myśliwego.

Ocenienie statusu "strzelonej" zwierzyny jest istotne zarówno dla bezpieczeństwa polujących jak i etycznych aspektów polowania. Poprawna ocena stanu strzelonej zwierzyny pozwala na ograniczenie cierpień zwierzęcia i efektywne wykorzystanie zdobyczy łowieckiej.

W kontekście prawnym, status "strzelonej" zwierzyny może mieć znaczenie dla regulacji dotyczących limitów i zasad odstrzału poszczególnych gatunków oraz wymogów związanych z raportowaniem wyników polowań. Odpowiednia identyfikacja strzelonej zwierzyny może wpływać także na obowiązujące przepisy dotyczące rejestracji zdobyczy łowieckiej oraz procesu przetwarzania oraz dystrybucji mięsa.

Wnioski dotyczące statusu strzelonej zwierzyny są również istotne dla prowadzenia badań naukowych nad populacjami dzikich gatunków oraz dla monitorowania stanu zdrowia i żerowania poszczególnych jednostek. Dzięki dokładnej klasyfikacji strzelonych egzemplarzy możliwe jest uzyskanie danych przydatnych do planowania racjonalnego zagospodarowania populacji oraz działań mających na celu zachowanie równowagi ekosystemów naturalnych.

Potrzebujesz dokładniejszych informacji?
szukaj strzelony w wyszukiwarce Google

Inne hasła na literę S

zobacz pełną listę haseł

stołek myśliwski

laska z siodełkiem lub trójnogie krzesełko używane przez myśliwych podczas zasiadki i polowań zbiorowych.

stożek przejściowy

krótki odcinek przewodu lufy za komorą nabojową o zwężającej się średnicy.

ssaki, ssaki (Mammalia)

najwyżej uorganizowana gromada kręgowców. Cechy charakterystyczne to m.in. najlepiej rozwinięty mózg, stała temperatura ciała, obecność okrywy włosowej, posiadanie przepony oraz zęby (...)

szpony

uzbrojone w długie ostre pazury palce ptaków drapieżnych.

sagalasówka

broń myśliwska z końca XVIIIr w. wyrobu kowala-rusznikarza Sagalasa ze wsi Bałabanówka w powiecie lipowieckim na ziemi kijowskiej. Salgasówki zdobione były napisami: Se git se bon Sagalas (...)

szuwary

zarośla roślin zielonych (sitowie, tatarak itp.) nad brzegami stawów i jezior.

strzelnica myśliwska

miejsce przeznaczone do rozgrywania zawodów w strzelaniu myśliwskim; składa się ze strzelnicy rzutkowej (oś myśliwska, krąg myśliwski i bażant) oraz osi do strzelania zająca, dzika i (...)

skrzydła

1) flanki: krańcowe stanowiska na linii myśliwych, często ustawiane do niej pod kątem prostym;
2) przednie kończyny ptaków.

szlifowanie, szlifowanie, czyhitanie, głucha pieśń

czwarta, ostatnia zwrotka pieśni głuszca; wówczas ptak głuchnie i można go podskoczyć na odległość strzału.

sokołowe

jeden z ciężarów łowieckich prawa książęcego polegający na obowiązku pilnowania gniazd sokołów założonych na danym terenie.