Internetowy Słownik Łowiecki

Definicja hasła: szczotki

szczotki, szczotki, igły

piórka wyrastające u palców nóg koguta głuszca w okresie godowym, po zakończeniu którego zanikają.

Szczotki to piórka wyrastające u palców nóg koguta głuszca w okresie godowym, po zakończeniu którego zanikają. Występowanie szczotek jest charakterystyczną cechą kogutów głuszca i ma znaczenie w tokowaniu oraz zachowaniach godowych. Służą one do wydawania dźwięków poprzez trącenie nimi o twardą powierzchnię podczas tanecznych popisów samca podczas zalotów samic. Szczotki są więc istotnym elementem zachowań godowych, służącym do przyciągania partnerki i konkurwencji z innymi samcami o prawo do rozmnażania.

W przypadku kogutów głuszca szczebiotanie za pomocą szczotek jest istotnym elementem ich tokowania, co czyni te piórka charakterystycznym i ważnym elementem dla rozpoznawania i badania zachowań tych ptaków. Szczotki mają więc znaczenie nie tylko jako cecha fizjologiczna, ale także behawioralna, wpływając na sukces reprodukcyjny samców tego gatunku, a przez to również na populację. Dlatego szczegółowe zrozumienie funkcji szczotek jest istotne zarówno dla naukowców zajmujących się biologią gatunku, jak i dla praktyków zajmujących się hodowlą lub ochroną tych ptaków.

W łowiectwie termin "szczotki" może być również odnoszony do specyficznych elementów upierzenia niektórych ptaków łownych, zwłaszcza trzody rogaciznowej. Może to być część opisu upierzenia określonego gatunku łownego oraz stanowić cenny trop myśliwski, pomagając w identyfikacji zwierzyny podczas polowań. Z tego powodu znajomość szczegółowych cech takich jak szczotki jest istotna dla myśliwych i osób zajmujących się terenami łowieckimi.

Wnioskiem jest więc to, że termin "szczotki" posiada znaczenie zarówno biologiczne, jak i praktyczne związane z hodowlą i łowiectwem. Poprzez swoje specyficzne funkcje u kogutów głuszca oraz interpretacje w kontekście polowania, pozostaje istotnym pojęciem zarówno w dziedzinie zoologii, jak i praktycznego wykorzystania zasobów naturalnych.

Potrzebujesz dokładniejszych informacji?
szukaj szczotki w wyszukiwarce Google

Inne hasła na literę S

zobacz pełną listę haseł

słupkować

o zającu i króliku: siadać na tylnych nogach (skokach).

sagalasówka

broń myśliwska z końca XVIIIr w. wyrobu kowala-rusznikarza Sagalasa ze wsi Bałabanówka w powiecie lipowieckim na ziemi kijowskiej. Salgasówki zdobione były napisami: Se git se bon Sagalas (...)

szyna

połączenie luf broni myśliwskiej śrutowej lub kombinowanej; na górnej szynie umieszczone są przyrządy celownicze.

stożek przejściowy

krótki odcinek przewodu lufy za komorą nabojową o zwężającej się średnicy.

skarmiać

zużywać paszę do karmienia zwierzyny.

strugi

przednie siekacze zająca i królika.

sokoły, sokoły (Falkonidae)

rodzina ptaków drapieżnych, z których trzy gatunki używano w sokolnictwie: sokół wędrowny, raróg oraz kobuz.

sąd łowiecki

sąd koleżeński PZŁ, rozpatrujący wykroczenia przeciwko ustawie, przepisom i regulaminom łowieckim, a także przeciwko etyce łowieckiej. Posiada dwie instancje: sąd wojewódzki i sąd (...)

sokół czysty

sokół dobrze ułożony do polowań.

sprężyna powrotna

mechanizm w samoczynnej broni myśliwskiej, powodujący po strzale ruch części zamka ku przodowi w celu wprowadzenia naboju do komory nabojowej i zaryglowania zamka.