Internetowy Słownik Łowiecki

Definicja hasła: sznur

sznur

trop wilka lub lisa.

Sznur to trop, który pozostawia zwierzę, gdy przemieszcza się w danym miejscu. Jest to szczególnie widoczne w przypadku wilka lub lisa, ponieważ te zwierzęta mają tendencję do częstego powtarzania swoich tras. Sznur jest śladem, który pozostawiają po sobie te zwierzęta, gdy przechodzą przez dane miejsce. Może on być widoczny na ziemi lub na drzewach, a także w postaci śladów na śniegu.

Sznur jest ważnym narzędziem dla myśliwych i innych osób zajmujących się łowiectwem. Po pierwsze, może on pomóc myśliwym w określeniu, czy dane miejsce jest aktywnym terytorium wilka lub lisa. Po drugie, sznur może pomóc myśliwym w określeniu, jak często te zwierzęta odwiedzają dane miejsce. Po trzecie, sznur może pomóc myśliwym w określeniu, czy dane miejsce jest bezpieczne dla innych zwierząt i ludzi.

Sznur jest ważnym narzędziem do monitorowania populacji wilków i lisów oraz do ochrony innych zwierząt i ludzi przed nimi. Myśliwi mogą uważnie obserwować sznury i ustalić, czy populacja tych zwierząt rośnie lub maleje w danym regionie. Mogą również ustalić, czy te zwierzęta są bezpieczne dla innych gatunków i ludzi.

Potrzebujesz dokładniejszych informacji?
szukaj sznur w wyszukiwarce Google

Inne hasła na literę S

zobacz pełną listę haseł

stanowisko myśliwskie stałe

specjalnie przygotowane miejsce oczekiwania na zwierzynę, np. kosz, ambona, czatownia itp.

szlifowanie, szlifowanie, czyhitanie, głucha pieśń

czwarta, ostatnia zwrotka pieśni głuszca; wówczas ptak głuchnie i można go podskoczyć na odległość strzału.

siedlisko, siedlisko, ekotop

kompleks czynników glebowych, wodnych i klimatycznych, tworzących warunki bytowania określonej roślinności i związanego z nią świata zwierzęcego.

strzelec

ogólne określenie wszystkich służb łowieckich księcia.

sak

dawny rodzaj sieci do łapania ptaków.

świece

oczy żubra, zwierzyny płowej, kozicy, muflona i dzika

strugi

przednie siekacze zająca i królika.

staśmienie wieńca

wadliwe poroże jelenia o silnie spłaszczonych tykach.

sygnałówka

myśliwska trąbka metalowa służąca do grania sygnałów myśliwskich.

studzenie tuszy

proces wychłodzenia strzelonej zwierzyny po jej wypatroszeniu. Odbywa się przez powieszenie tuszy w chłodnym i przewiewnym miejscu (szczególnie ważne, gdy jest ciepło).