Internetowy Słownik Łowiecki

Definicja hasła: ubić

ubić

strzelić zwierzynę.

Ubić - w kontekście łowiectwa, termin ten odnosi się do zabicia zwierzęcia przez strzał z broni palnej lub innego rodzaju broni. Ubić może także być używane w odniesieniu do zabicia zwierzęcia przez inne metody, takie jak pułapki czy trucizny. Termin ten jest powszechnie stosowany w kontekście polowań na dzikie zwierzęta, takie jak dziki, sarny, jelenie oraz inne gatunki. Łowcy mogą korzystać z broni palnej lub innych rodzajów broni, aby skutecznie upolować zwierzynę. Niektórzy łowcy mogą również stosować pułapki lub trucizny w celu uśmiercenia zdobyczy.

W przypadku polowań na ptaki i inne drobne zwierzęta, termin "ubić" odnosi się do strzelania do nich za pomocą broni palnej lub innych rodzajów broni. Dodatkowo, łowcy mogą używać pułapek lub trucizn, aby skutecznie ująć i uśmiercić ptaki i inne drobne gatunki zwierząt. Użycie terminu "ubić" podkreśla akcję znalezienia i zakończenie życia zwierzęcia w celach łowieckich.

Użycie terminu "ubić" powinno być zawsze interpretowane zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa odnośnie polowań i ochrony przyrody. Odpowiedzialność i szacunek dla środowiska naturalnego są kluczowe dla każdego polowania i wiążą się bezpośrednio z poprawnym stosowaniem tego terminu przez myśliwych oraz inne osoby zaangażowane w działalność łowiecką.

Potrzebujesz dokładniejszych informacji?
szukaj ubić w wyszukiwarce Google

Inne hasła na literę U

zobacz pełną listę haseł

uwabić

nauczyć ptaka łowczego powracania na rękawicę sokolnika.

uwstecznianie się poroża

zjawisko polegające na pogorszeniu się jakości poroża wraz z wiekiem po osiągnięciu formy szczytowej przez osobniki, które przekroczyły wiek dojrzały. Jest to normalne zjawisko.

Ustawa z dnia 17 czerwca 1959 r. o hodowli, Ustawa z dnia 17 czerwca 1959 r. o hodowli, ochronie zwierząt łownych i prawie łowieckim

dokument prawny, na którym opiera się cała gospodarka łowiecka i działalność PZŁ; obejmuje 10 rozdziałów: Przepisy ogólne; O organach administracji państwowej w zakresie łowiectwa; (...)

ustrzelić

ubić zwierzynę na polowaniu.

uperlenie

perły pokrywąjące poroźe, zwłaszcza kozła i jelenia byka.

uszy

czuby z piór (dwa) wyrastające z tyłu głowy samca bataliona w okresie godowym.

uroczysko

odludne miejsce w głębi kniei, często owiane legędą

układanie psa myśliwskiego, układanie psa myśliwskiego, tresura

przygotowanie psa myśliwskiego do pracy na polowaniu. Należy przeprowadzać to w sposób zgodny z cechami wrodzonymi psów myśliwskich. Niektóre rasy można ułożyć na psy wszechstronne (np. (...)

uhla, uhla (Melanita fuse a L.)

północna kaczka należąca do grążyc, spotykana dość często na terenach nadbałtyckich (gdzie czasem zimuje); w głąb kraju zalatuje nielicznie. Ptak łowny, polowanie przypadkowe.

unosić

przyzwyczaić ptaka łowczego do przebywania w kapturze na ręce sokolnika.