Internetowy Słownik Łowiecki

Definicja hasła: ubranie

ubranie

ubarwienie ptaków.

Ubarwienie ptaków, zwane także upierzeniem, odnosi się do kolorów i wzorów piór na ciele ptaków. Jest wynikiem adaptacji do środowiska naturalnego oraz może być efektem selekcji naturalnej. Ubarwienie ptaków może również mieć podłoże genetyczne. Obejmuje różnorodne odcienie, od szarości i brązów po intensywne kolory takie jak czerwień, żółcień czy fiolet. W zależności od gatunku oraz środowiska życia, ubarwienie ptaków może ulegać znaczącym zmianom.

Ubarwienie pełni kilka istotnych funkcji dla ptaków. Przede wszystkim, stanowi ważny element ochrony poprzez umożliwianie im kamuflażu oraz chroniąc przed drapieżnikami i innymi zagrożeniami. Dodatkowo, różnorodność w ubarwieniu pomaga w identyfikacji osobników tego samego gatunku oraz określeniu ich statusu społecznego.

Ornitolodzy oraz miłośnicy przyrody zwracają szczególną uwagę na badania dotyczące ubarwienia ptaków. Jest to obszar badań ornitologicznych oraz ekologicznych, który pozwala lepiej zrozumieć adaptacje gatunków do środowiska naturalnego oraz dynamikę populacji ptaków w różnych regionach geograficznych.

Potrzebujesz dokładniejszych informacji?
szukaj ubranie w wyszukiwarce Google

Inne hasła na literę U

zobacz pełną listę haseł

upolować

zdobyć zwierzynę w czasie polowania.

uciąć

o ptakach: nagle przerwać pieśń tokową.

uwabić

nauczyć ptaka łowczego powracania na rękawicę sokolnika.

unosić

przyzwyczaić ptaka łowczego do przebywania w kapturze na ręce sokolnika.

ubić

strzelić zwierzynę.

ukrócić

przyzwyczaić ptaka łowczego do ludzi, psów i koni.

ugorować łowisko

zaniechać gospodarki łowieckiej na danym terenie.

uwstecznianie się poroża

zjawisko polegające na pogorszeniu się jakości poroża wraz z wiekiem po osiągnięciu formy szczytowej przez osobniki, które przekroczyły wiek dojrzały. Jest to normalne zjawisko.

Ustawa z dnia 17 czerwca 1959 r. o hodowli, Ustawa z dnia 17 czerwca 1959 r. o hodowli, ochronie zwierząt łownych i prawie łowieckim

dokument prawny, na którym opiera się cała gospodarka łowiecka i działalność PZŁ; obejmuje 10 rozdziałów: Przepisy ogólne; O organach administracji państwowej w zakresie łowiectwa; (...)

uszy

czuby z piór (dwa) wyrastające z tyłu głowy samca bataliona w okresie godowym.