Internetowy Słownik Łowiecki

Definicja hasła: uszy

uszy

czuby z piór (dwa) wyrastające z tyłu głowy samca bataliona w okresie godowym.

Uszy to dwa czuby z piór, wyrastające z tyłu głowy samca bataliona w okresie godowym. Stanowią one charakterystyczny element wyglądu ptaka, który służy do oznaczania samca bataliona i wyróżniania go spośród innych ptaków. Uszy składają się z dwóch piór o kształcie trójkąta, zazwyczaj białych lub szarych. Samce batalionów często podnoszą uszy, aby pokazać swoje pióra godowe i przyciągnąć uwagę samic, co pomaga im rywalizować o partnerkę i zapewnić sobie większe szanse na rozmnażanie się.

Dodatkowo uszy pełnią funkcję ochronną, pomagając ptakowi uniknąć ataku drapieżników. Gdy batalion czuje się zagrożony, może podnieść uszy, ukrywając w ten sposób oczy i twarz przed potencjalnym drapieżnikiem. To zachowanie pozwala mu uniknąć ataku lub uciec bezpiecznie. Uszy stanowią więc istotny element zarówno w kontekście zachowań godowych jak i obronnych batalionów oraz przyczyniają się do ich sukcesu rozrodczego i przetrwania w środowisku naturalnym.

Potrzebujesz dokładniejszych informacji?
szukaj uszy w wyszukiwarce Google

Inne hasła na literę U

zobacz pełną listę haseł

uwabić

nauczyć ptaka łowczego powracania na rękawicę sokolnika.

ukrócić

przyzwyczaić ptaka łowczego do ludzi, psów i koni.

uwstecznianie się poroża

zjawisko polegające na pogorszeniu się jakości poroża wraz z wiekiem po osiągnięciu formy szczytowej przez osobniki, które przekroczyły wiek dojrzały. Jest to normalne zjawisko.

udziec

udo zwierzyny grubej

uhla, uhla (Melanita fuse a L.)

północna kaczka należąca do grążyc, spotykana dość często na terenach nadbałtyckich (gdzie czasem zimuje); w głąb kraju zalatuje nielicznie. Ptak łowny, polowanie przypadkowe.

unosić

przyzwyczaić ptaka łowczego do przebywania w kapturze na ręce sokolnika.

ustrzelić

ubić zwierzynę na polowaniu.

uciąć

o ptakach: nagle przerwać pieśń tokową.

ubranie

ubarwienie ptaków.

Ustawa z dnia 17 czerwca 1959 r. o hodowli, Ustawa z dnia 17 czerwca 1959 r. o hodowli, ochronie zwierząt łownych i prawie łowieckim

dokument prawny, na którym opiera się cała gospodarka łowiecka i działalność PZŁ; obejmuje 10 rozdziałów: Przepisy ogólne; O organach administracji państwowej w zakresie łowiectwa; (...)