Internetowy Słownik Łowiecki

Definicja hasła: Ustawa z dnia 17 czerwca 1959 r. o hodowli

Ustawa z dnia 17 czerwca 1959 r. o hodowli, Ustawa z dnia 17 czerwca 1959 r. o hodowli, ochronie zwierząt łownych i prawie łowieckim

dokument prawny, na którym opiera się cała gospodarka łowiecka i działalność PZŁ; obejmuje 10 rozdziałów: Przepisy ogólne; O organach administracji państwowej w zakresie łowiectwa; Obwody łowieckie; O hodowli i ochronie zwierzyny oraz obrocie zwierzyną; O wykonywaniu polowania; O strażnikach łowieckich; O szkodach łowieckich; O Polskim Związku łowieckim i kołach lowierkich, Przepisy karne; Przepisy przejściowe i końcowe. Łącznie ustawa ta zawiera 63 artykuły.

Ustawa z dnia 17 czerwca 1959 r. o hodowli jest podstawą prawną dla całej gospodarki łowieckiej i działalności Polskiego Związku Łowieckiego. Składa się z 10 rozdziałów, które regulują różne aspekty łowiectwa.

Pierwszy rozdział zawiera przepisy ogólne dotyczące łowiectwa, w tym definicje pojęć używanych w ustawie oraz określenia odpowiedzialności i uprawnień osób zaangażowanych w łowiectwo. Drugi rozdział dotyczy organów administracji państwowej odpowiedzialnych za łowiectwo, a trzeci określa obwody łowieckie.

Czwarty rozdział reguluje hodowlę i ochronę zwierzyny oraz obrót zwierzyną, piąty dotyczy wykonywania polowań, szósty określa uprawnienia strażników łowieckich, siódmy reguluje szkody łowieckie, ósmy dotyczy Polskiego Związku Łowieckiego i kołach lowierskich, dziewiąty określa przepisy karne, a dziesiąty przejściowe i końcowe.

Ustawa ta jest bardzo ważna dla całego sektora łowiectwa i ma na celu zapewnienie bezpieczeństwa i dobrostanu zarówno ludziom jak i zwierzynom. Ustawa ta jest regularnie aktualizowana w celu dostosowania jej do nowych warunków i potrzeb.

Potrzebujesz dokładniejszych informacji?
szukaj Ustawa z dnia 17 czerwca 1959 r. o hodowli w wyszukiwarce Google

Inne hasła na literę U

zobacz pełną listę haseł

usmoł

stary dzik o sukni oblepionej żywicą.

uszy

czuby z piór (dwa) wyrastające z tyłu głowy samca bataliona w okresie godowym.

unosić

przyzwyczaić ptaka łowczego do przebywania w kapturze na ręce sokolnika.

upolować

zdobyć zwierzynę w czasie polowania.

uhla, uhla (Melanita fuse a L.)

północna kaczka należąca do grążyc, spotykana dość często na terenach nadbałtyckich (gdzie czasem zimuje); w głąb kraju zalatuje nielicznie. Ptak łowny, polowanie przypadkowe.

uwstecznianie się poroża

zjawisko polegające na pogorszeniu się jakości poroża wraz z wiekiem po osiągnięciu formy szczytowej przez osobniki, które przekroczyły wiek dojrzały. Jest to normalne zjawisko.

uwabić

nauczyć ptaka łowczego powracania na rękawicę sokolnika.

Ustawa z dnia 17 czerwca 1959 r. o hodowli, Ustawa z dnia 17 czerwca 1959 r. o hodowli, ochronie zwierząt łownych i prawie łowieckim

dokument prawny, na którym opiera się cała gospodarka łowiecka i działalność PZŁ; obejmuje 10 rozdziałów: Przepisy ogólne; O organach administracji państwowej w zakresie łowiectwa; (...)

ubić

strzelić zwierzynę.

ukrócić

przyzwyczaić ptaka łowczego do ludzi, psów i koni.