Internetowy Słownik Łowiecki

Definicja hasła: Ustawa z dnia 17 czerwca 1959 r. o hodowli

Ustawa z dnia 17 czerwca 1959 r. o hodowli, Ustawa z dnia 17 czerwca 1959 r. o hodowli, ochronie zwierząt łownych i prawie łowieckim

dokument prawny, na którym opiera się cała gospodarka łowiecka i działalność PZŁ; obejmuje 10 rozdziałów: Przepisy ogólne; O organach administracji państwowej w zakresie łowiectwa; Obwody łowieckie; O hodowli i ochronie zwierzyny oraz obrocie zwierzyną; O wykonywaniu polowania; O strażnikach łowieckich; O szkodach łowieckich; O Polskim Związku łowieckim i kołach lowierkich, Przepisy karne; Przepisy przejściowe i końcowe. Łącznie ustawa ta zawiera 63 artykuły.

Ustawa z dnia 17 czerwca 1959 r. o hodowli jest fundamentalnym aktem prawnym regulującym działalność łowiecką w Polsce oraz stanowi podstawę działania Polskiego Związku Łowieckiego. Składa się z 10 rozdziałów, które precyzyjnie regulują różne aspekty związane z łowiectwem. Pierwszy rozdział obejmuje przepisy ogólne, m.in. definiuje kluczowe pojęcia używane w ustawie oraz określa odpowiedzialność i uprawnienia osób zaangażowanych w łowiectwo. Drugi rozdział dotyczy organów administracji państwowej odpowiedzialnych za nadzór nad łowiectwem, natomiast trzeci określa granice i zakres obwodów łowieckich.

Kolejne rozdziały regulują konkretne zagadnienia związane z hodowlą, ochroną i obrotem zwierzyny, wykonywaniem polowań, funkcjonowaniem strażników łowieckich, rekompensatami za szkody łowieckie oraz organizacją Polskiego Związku Łowieckiego i kół łowieckich. Dodatkowo ustawa zawiera przepisy karne oraz przepisy przejściowe i końcowe mające na celu uregulowanie kwestii tymczasowych oraz zakończenie obowiązywania ustawy.

Ustawa o hodowli jest niezwykle istotnym dokumentem dla sektora łowieckiego, mającym na celu zapewnienie bezpieczeństwa zarówno dla ludzi, jak i zwierząt leśnych. Stale podlega aktualizacji celem adaptacji do zmieniających się warunków środowiskowych i potrzeb społecznych oraz gospodarczych związanych z gospodarką leśną i zwierzętami dziko występującymi.

Potrzebujesz dokładniejszych informacji?
szukaj Ustawa z dnia 17 czerwca 1959 r. o hodowli w wyszukiwarce Google

Inne hasła na literę U

zobacz pełną listę haseł

układanie psa myśliwskiego, układanie psa myśliwskiego, tresura

przygotowanie psa myśliwskiego do pracy na polowaniu. Należy przeprowadzać to w sposób zgodny z cechami wrodzonymi psów myśliwskich. Niektóre rasy można ułożyć na psy wszechstronne (np. (...)

uwabić

nauczyć ptaka łowczego powracania na rękawicę sokolnika.

uroczysko

odludne miejsce w głębi kniei, często owiane legędą

upolować

zdobyć zwierzynę w czasie polowania.

usmoł

stary dzik o sukni oblepionej żywicą.

unosić

przyzwyczaić ptaka łowczego do przebywania w kapturze na ręce sokolnika.

uszy

czuby z piór (dwa) wyrastające z tyłu głowy samca bataliona w okresie godowym.

Ustawa z dnia 17 czerwca 1959 r. o hodowli, Ustawa z dnia 17 czerwca 1959 r. o hodowli, ochronie zwierząt łownych i prawie łowieckim

dokument prawny, na którym opiera się cała gospodarka łowiecka i działalność PZŁ; obejmuje 10 rozdziałów: Przepisy ogólne; O organach administracji państwowej w zakresie łowiectwa; (...)

uhla, uhla (Melanita fuse a L.)

północna kaczka należąca do grążyc, spotykana dość często na terenach nadbałtyckich (gdzie czasem zimuje); w głąb kraju zalatuje nielicznie. Ptak łowny, polowanie przypadkowe.

ustrzelić

ubić zwierzynę na polowaniu.