Internetowy Słownik Łowiecki

Definicja hasła: Ustawa z dnia 17 czerwca 1959 r. o hodowli

Ustawa z dnia 17 czerwca 1959 r. o hodowli, Ustawa z dnia 17 czerwca 1959 r. o hodowli, ochronie zwierząt łownych i prawie łowieckim

dokument prawny, na którym opiera się cała gospodarka łowiecka i działalność PZŁ; obejmuje 10 rozdziałów: Przepisy ogólne; O organach administracji państwowej w zakresie łowiectwa; Obwody łowieckie; O hodowli i ochronie zwierzyny oraz obrocie zwierzyną; O wykonywaniu polowania; O strażnikach łowieckich; O szkodach łowieckich; O Polskim Związku łowieckim i kołach lowierkich, Przepisy karne; Przepisy przejściowe i końcowe. Łącznie ustawa ta zawiera 63 artykuły.

Ustawa z dnia 17 czerwca 1959 r. o hodowli jest podstawą prawną dla całej gospodarki łowieckiej i działalności Polskiego Związku Łowieckiego. Składa się z 10 rozdziałów, które regulują różne aspekty łowiectwa.

Pierwszy rozdział zawiera przepisy ogólne dotyczące łowiectwa, w tym definicje pojęć używanych w ustawie oraz określenia odpowiedzialności i uprawnień osób zaangażowanych w łowiectwo. Drugi rozdział dotyczy organów administracji państwowej odpowiedzialnych za łowiectwo, a trzeci określa obwody łowieckie.

Czwarty rozdział reguluje hodowlę i ochronę zwierzyny oraz obrót zwierzyną, piąty dotyczy wykonywania polowań, szósty określa uprawnienia strażników łowieckich, siódmy reguluje szkody łowieckie, ósmy dotyczy Polskiego Związku Łowieckiego i kołach lowierskich, dziewiąty określa przepisy karne, a dziesiąty przejściowe i końcowe.

Ustawa ta jest bardzo ważna dla całego sektora łowiectwa i ma na celu zapewnienie bezpieczeństwa i dobrostanu zarówno ludziom jak i zwierzynom. Ustawa ta jest regularnie aktualizowana w celu dostosowania jej do nowych warunków i potrzeb.

Potrzebujesz dokładniejszych informacji?
szukaj Ustawa z dnia 17 czerwca 1959 r. o hodowli w wyszukiwarce Google

Inne hasła na literę U

zobacz pełną listę haseł

ubranie

ubarwienie ptaków.

uperlenie

perły pokrywąjące poroźe, zwłaszcza kozła i jelenia byka.

uwstecznianie się poroża

zjawisko polegające na pogorszeniu się jakości poroża wraz z wiekiem po osiągnięciu formy szczytowej przez osobniki, które przekroczyły wiek dojrzały. Jest to normalne zjawisko.

ugorować łowisko

zaniechać gospodarki łowieckiej na danym terenie.

uwabić

nauczyć ptaka łowczego powracania na rękawicę sokolnika.

udziec

udo zwierzyny grubej

uroczysko

odludne miejsce w głębi kniei, często owiane legędą

układanie psa myśliwskiego, układanie psa myśliwskiego, tresura

przygotowanie psa myśliwskiego do pracy na polowaniu. Należy przeprowadzać to w sposób zgodny z cechami wrodzonymi psów myśliwskich. Niektóre rasy można ułożyć na psy wszechstronne (np. (...)

usmoł

stary dzik o sukni oblepionej żywicą.

ubić

strzelić zwierzynę.