Internetowy Słownik Łowiecki

Definicja hasła: uwstecznianie się poroża

uwstecznianie się poroża

zjawisko polegające na pogorszeniu się jakości poroża wraz z wiekiem po osiągnięciu formy szczytowej przez osobniki, które przekroczyły wiek dojrzały. Jest to normalne zjawisko.

Uwstecznianie się poroża jest zjawiskiem obserwowanym u dzikich zwierząt, takich jak jelenie, sarny i daniele. Proces ten polega na stopniowym zmniejszaniu się i osłabieniu poroża wraz z wiekiem zwierzęcia po osiągnięciu formy szczytowej. Jest to naturalny proces zachodzący u osobników dojrzałych, którzy przekroczyli określony wiek. Poroże jeleni i innych dzikich zwierząt rośnie do momentu osiągnięcia pełnej formy, a następnie rozpoczyna się proces uwsteczniania. W miarę starzenia się zwierzęcia poroże staje się coraz mniejsze, słabsze i bardziej kruche, aż do jego śmierci.

Uwstecznianie się poroża ma istotne znaczenie zarówno w kontekście ekologii, jak i łowiectwa. W ekologii proces ten wiąże się z potencjalną zmianą rangi zwierzęcia w hierarchii społecznej oraz wpływem na zdolność reprodukcyjną. Starsze osobniki o mniejszym, słabszym porożu mogą mieć ograniczone szanse na reprodukcję w porównaniu z młodszymi osobnikami. Dla łowiectwa jest to również istotne ze względu na wartość trofealną dzikich zwierząt - starsze osobniki często posiadają mniej okazałe poroże, co może wpłynąć na atrakcyjność zdobycia dla myśliwego.

Warto zauważyć, że pojedyncze czynniki środowiskowe oraz genetyczne mogą mieć wpływ na tempo i skutki uwsteczniania się poroża u poszczególnych gatunków dzikich zwierząt. Pomimo że jest to naturalny proces starzenia się, jego dokładne mechanizmy nadal są przedmiotem badań naukowych mających na celu lepsze zrozumienie tego zjawiska oraz jego znaczenia dla populacji dzikiej fauny oraz praktyk łowieckich.

Potrzebujesz dokładniejszych informacji?
szukaj uwstecznianie się poroża w wyszukiwarce Google

Inne hasła na literę U

zobacz pełną listę haseł

Ustawa z dnia 17 czerwca 1959 r. o hodowli, Ustawa z dnia 17 czerwca 1959 r. o hodowli, ochronie zwierząt łownych i prawie łowieckim

dokument prawny, na którym opiera się cała gospodarka łowiecka i działalność PZŁ; obejmuje 10 rozdziałów: Przepisy ogólne; O organach administracji państwowej w zakresie łowiectwa; (...)

układanie psa myśliwskiego, układanie psa myśliwskiego, tresura

przygotowanie psa myśliwskiego do pracy na polowaniu. Należy przeprowadzać to w sposób zgodny z cechami wrodzonymi psów myśliwskich. Niektóre rasy można ułożyć na psy wszechstronne (np. (...)

uciąć

o ptakach: nagle przerwać pieśń tokową.

ubić

strzelić zwierzynę.

unosić

przyzwyczaić ptaka łowczego do przebywania w kapturze na ręce sokolnika.

ustrzelić

ubić zwierzynę na polowaniu.

uszy

czuby z piór (dwa) wyrastające z tyłu głowy samca bataliona w okresie godowym.

ukrócić

przyzwyczaić ptaka łowczego do ludzi, psów i koni.

uroczysko

odludne miejsce w głębi kniei, często owiane legędą

uhla, uhla (Melanita fuse a L.)

północna kaczka należąca do grążyc, spotykana dość często na terenach nadbałtyckich (gdzie czasem zimuje); w głąb kraju zalatuje nielicznie. Ptak łowny, polowanie przypadkowe.