Internetowy Słownik Łowiecki

Definicja hasła: uwstecznianie się poroża

uwstecznianie się poroża

zjawisko polegające na pogorszeniu się jakości poroża wraz z wiekiem po osiągnięciu formy szczytowej przez osobniki, które przekroczyły wiek dojrzały. Jest to normalne zjawisko.

Uwstecznianie się poroża jest zjawiskiem, które występuje u dzikich zwierząt, takich jak jelenie, sarny i daniele. Jest to proces, w którym poroże zwierzęcia staje się coraz mniejsze i słabsze wraz z wiekiem. Zjawisko to można zaobserwować po osiągnięciu przez osobniki dojrzałości.

Poroże jeleni i innych dzikich zwierząt rośnie wraz z wiekiem, aż do osiągnięcia formy szczytowej. Po tym czasie proces uwsteczniania się poroża rozpoczyna się i trwa aż do śmierci zwierzęcia. Wraz ze starzeniem się poroże staje się coraz mniejsze i słabsze, a także bardziej kruche.

Uwstecznianie się poroża jest naturalnym procesem starzenia się dzikich zwierząt. Jest to ważny element ekologii, ponieważ starsze osobniki mają mniejszy potencjał reprodukcyjny niż młodsze. Proces ten ma również istotne znaczenie dla łowiectwa, ponieważ starsze osobniki mają mniejsze i słabsze poroże niż młodsze.

Potrzebujesz dokładniejszych informacji?
szukaj uwstecznianie się poroża w wyszukiwarce Google

Inne hasła na literę U

zobacz pełną listę haseł

układanie psa myśliwskiego, układanie psa myśliwskiego, tresura

przygotowanie psa myśliwskiego do pracy na polowaniu. Należy przeprowadzać to w sposób zgodny z cechami wrodzonymi psów myśliwskich. Niektóre rasy można ułożyć na psy wszechstronne (np. (...)

uwstecznianie się poroża

zjawisko polegające na pogorszeniu się jakości poroża wraz z wiekiem po osiągnięciu formy szczytowej przez osobniki, które przekroczyły wiek dojrzały. Jest to normalne zjawisko.

upolować

zdobyć zwierzynę w czasie polowania.

ukrócić

przyzwyczaić ptaka łowczego do ludzi, psów i koni.

ustrzelić

ubić zwierzynę na polowaniu.

Ustawa z dnia 17 czerwca 1959 r. o hodowli, Ustawa z dnia 17 czerwca 1959 r. o hodowli, ochronie zwierząt łownych i prawie łowieckim

dokument prawny, na którym opiera się cała gospodarka łowiecka i działalność PZŁ; obejmuje 10 rozdziałów: Przepisy ogólne; O organach administracji państwowej w zakresie łowiectwa; (...)

uwabić

nauczyć ptaka łowczego powracania na rękawicę sokolnika.

usmoł

stary dzik o sukni oblepionej żywicą.

udziec

udo zwierzyny grubej

uroczysko

odludne miejsce w głębi kniei, często owiane legędą