Internetowy Słownik Łowiecki

Definicja hasła: ustrzelić

ustrzelić

ubić zwierzynę na polowaniu.

Ustrzelić – termin używany w kontekście łowiectwa, oznaczający pozbawienie życia zwierzęcia podczas polowania. Ustrzelenie zwierzyny stanowi jedno z kluczowych zadań myśliwych i może być wykonane za pomocą broni palnej lub łuku. Proces ustrzelenia zwierzęcia jest istotnym etapem łowiectwa, ponieważ pozwala na pozyskanie mięsa oraz skór, które mogą zostać wykorzystane w produkcji odzieży lub innych celów użytkowych. Aby prawidłowo ustrzelić zwierzynę, myśliwy musi dysponować precyzyjną umiejętnością celowania oraz sprawnym posługiwaniem się bronią. Wymagana jest także dogłębna wiedza na temat zachowań dzikich zwierząt, co pozwala efektywnie upolować zdobycz. Zazwyczaj myśliwi starają się ustrzelić zwierzynę jak najbliżej celu, aby uniknąć zbędnych uszkodzeń mięsa bądź skóry.

Ustrzelenie stanowi integralną część praktyk łowieckich oraz wymaga od myśliwego perfekcyjnego opanowania umiejętności strzeleckich oraz głębokiego zrozumienia dzikiej fauny. Efektywne ustrzelenie zwierzyny pozwala na uzyskanie cennego surowca w postaci mięsa i skór, które służą później do różnorakich celów użytkowych. Zdolność do precyzyjnego ustrzelenia zwierzyny jest nieodłącznym elementem obowiązków myśliwego i jest ściśle powiązana z jego umiejętnościami technicznymi oraz znajomością środowiska naturalnego.

Proces ustrzelenia zwierzyny wymaga odejścia od czynnika emocjonalnego i nacechowania go profesjonalizmem oraz etycznym podejściem do polowania. Ostatecznie może on przyczynić się do zaspokojenia potrzeb żywieniowych czy wytwórczych gospodarstwa łowieckiego, lecz warto również pamiętać o poszanowaniu natury i dążeniu do minimalizacji cierpienia dzikich zwierząt podczas procesu polowania.

Potrzebujesz dokładniejszych informacji?
szukaj ustrzelić w wyszukiwarce Google

Inne hasła na literę U

zobacz pełną listę haseł

uciąć

o ptakach: nagle przerwać pieśń tokową.

usmoł

stary dzik o sukni oblepionej żywicą.

uperlenie

perły pokrywąjące poroźe, zwłaszcza kozła i jelenia byka.

unosić

przyzwyczaić ptaka łowczego do przebywania w kapturze na ręce sokolnika.

uszy

czuby z piór (dwa) wyrastające z tyłu głowy samca bataliona w okresie godowym.

Ustawa z dnia 17 czerwca 1959 r. o hodowli, Ustawa z dnia 17 czerwca 1959 r. o hodowli, ochronie zwierząt łownych i prawie łowieckim

dokument prawny, na którym opiera się cała gospodarka łowiecka i działalność PZŁ; obejmuje 10 rozdziałów: Przepisy ogólne; O organach administracji państwowej w zakresie łowiectwa; (...)

uwstecznianie się poroża

zjawisko polegające na pogorszeniu się jakości poroża wraz z wiekiem po osiągnięciu formy szczytowej przez osobniki, które przekroczyły wiek dojrzały. Jest to normalne zjawisko.

uhla, uhla (Melanita fuse a L.)

północna kaczka należąca do grążyc, spotykana dość często na terenach nadbałtyckich (gdzie czasem zimuje); w głąb kraju zalatuje nielicznie. Ptak łowny, polowanie przypadkowe.

uroczysko

odludne miejsce w głębi kniei, często owiane legędą

ukrócić

przyzwyczaić ptaka łowczego do ludzi, psów i koni.