Internetowy Słownik Łowiecki

Definicja hasła: ugorować łowisko

ugorować łowisko

zaniechać gospodarki łowieckiej na danym terenie.

Ugorować łowisko - zaniechać gospodarki łowieckiej na danym terenie. Jest to proces decyzji o zaprzestaniu polowań na określonym obszarze, mający na celu ochronę i odtworzenie populacji dzikich zwierząt oraz zachowanie bioróżnorodności. Ugorowanie łowiska jest istotnym narzędziem zarządzania populacjami dzikich zwierząt oraz ochrony środowiska naturalnego. Decyzja o ugorowaniu łowiska może być podjęta zarówno przez rząd, jak i organizacje pozarządowe, wynikać z przepisów dotyczących ochrony przyrody, a także być rezultatem akcji społecznych i lobbingu politycznego. Skutki ekonomiczne ugorowania łowiska mogą mieć wpływ na lokalną gospodarkę, dlatego ważne jest uwzględnienie tych aspektów w procesie podejmowania decyzji o ugorowaniu łowisk.

Potrzebujesz dokładniejszych informacji?
szukaj ugorować łowisko w wyszukiwarce Google

Inne hasła na literę U

zobacz pełną listę haseł

ukrócić

przyzwyczaić ptaka łowczego do ludzi, psów i koni.

Ustawa z dnia 17 czerwca 1959 r. o hodowli, Ustawa z dnia 17 czerwca 1959 r. o hodowli, ochronie zwierząt łownych i prawie łowieckim

dokument prawny, na którym opiera się cała gospodarka łowiecka i działalność PZŁ; obejmuje 10 rozdziałów: Przepisy ogólne; O organach administracji państwowej w zakresie łowiectwa; (...)

uhla, uhla (Melanita fuse a L.)

północna kaczka należąca do grążyc, spotykana dość często na terenach nadbałtyckich (gdzie czasem zimuje); w głąb kraju zalatuje nielicznie. Ptak łowny, polowanie przypadkowe.

uciąć

o ptakach: nagle przerwać pieśń tokową.

unosić

przyzwyczaić ptaka łowczego do przebywania w kapturze na ręce sokolnika.

usmoł

stary dzik o sukni oblepionej żywicą.

układanie psa myśliwskiego, układanie psa myśliwskiego, tresura

przygotowanie psa myśliwskiego do pracy na polowaniu. Należy przeprowadzać to w sposób zgodny z cechami wrodzonymi psów myśliwskich. Niektóre rasy można ułożyć na psy wszechstronne (np. (...)

ubić

strzelić zwierzynę.

upolować

zdobyć zwierzynę w czasie polowania.

uszy

czuby z piór (dwa) wyrastające z tyłu głowy samca bataliona w okresie godowym.