Internetowy Słownik Łowiecki

Definicja hasła: ugorować łowisko

ugorować łowisko

zaniechać gospodarki łowieckiej na danym terenie.

Ugorowanie łowiska to proces, w którym zaniecha się gospodarki łowieckiej na danym terenie. Jest to jeden z najważniejszych elementów zarządzania populacjami dzikich zwierząt. Ugorowanie łowiska może być stosowane w celu ochrony siedlisk i zapobiegania nadmiernemu wykorzystaniu populacji dzikich zwierząt. Może również służyć do ochrony gatunków, które są szczególnie wrażliwe na polowania lub mają niski poziom reprodukcji.

Ugorowanie łowiska może być wykonywane przez rząd lub organizacje pozarządowe. W przypadku rządu ugorowanie łowiska może być wymuszone przez prawo lub regulacje dotyczące ochrony środowiska. Organizacje pozarządowe mogą również ugorować łowisko poprzez akcje protestacyjne lub lobbing polityczny.

Ugorowanie łowiska może mieć wpływ na lokalną gospodarkę, ponieważ polowania są ważnym elementem gospodarki wielu społeczności. Z tego powodu ważne jest, aby uwzględnić skutki ekonomiczne ugorowania łowiska i stosować je tylko tam, gdzie jest to naprawdę konieczne.

Potrzebujesz dokładniejszych informacji?
szukaj ugorować łowisko w wyszukiwarce Google

Inne hasła na literę U

zobacz pełną listę haseł

uszy

czuby z piór (dwa) wyrastające z tyłu głowy samca bataliona w okresie godowym.

unosić

przyzwyczaić ptaka łowczego do przebywania w kapturze na ręce sokolnika.

uperlenie

perły pokrywąjące poroźe, zwłaszcza kozła i jelenia byka.

usmoł

stary dzik o sukni oblepionej żywicą.

ubić

strzelić zwierzynę.

uwstecznianie się poroża

zjawisko polegające na pogorszeniu się jakości poroża wraz z wiekiem po osiągnięciu formy szczytowej przez osobniki, które przekroczyły wiek dojrzały. Jest to normalne zjawisko.

uhla, uhla (Melanita fuse a L.)

północna kaczka należąca do grążyc, spotykana dość często na terenach nadbałtyckich (gdzie czasem zimuje); w głąb kraju zalatuje nielicznie. Ptak łowny, polowanie przypadkowe.

uwabić

nauczyć ptaka łowczego powracania na rękawicę sokolnika.

ugorować łowisko

zaniechać gospodarki łowieckiej na danym terenie.

ukrócić

przyzwyczaić ptaka łowczego do ludzi, psów i koni.