Internetowy Słownik Łowiecki

Definicja hasła: wadera

wadera, wadera, wilczyca

samica wilka.

Wadera to samica wilka będąca liderem stada i pełniąca kluczową rolę w jego funkcjonowaniu. Jej głównym zadaniem jest podejmowanie decyzji dotyczących przemieszczania się stada, wyboru miejsc polowań oraz odpoczynku. Wadera jest zazwyczaj starszą i doświadczoną samicą, posiadającą silny instynkt przywódczy. Ponadto, ma ona także za zadanie edukację młodych wilków, uczenie ich polowania oraz radzenia sobie w trudnych sytuacjach.

Wadera odpowiada również za utrzymanie porządku w stadzie i egzekwowanie reguł hierarchii. Jeśli któryś z członków stada łamie reguły lub narusza ustaloną hierarchię, wadera może zastosować odpowiednie kary lub nawet usunąć takiego osobnika ze stada. Jej doświadczenie oraz instynkt przywódczy sprawiają, że jest niezbędnym elementem zachowania harmonii i zapewnienia bezpieczeństwa w stadzie wilków.

Rola wadery jest niezwykle istotna dla funkcjonowania stada wilków, ponieważ to dzięki jej decyzjom oraz umiejętnościom wilki mogą żyć harmonijnie i bezpiecznie we wspólnym środowisku. Jej działania mają kluczowy wpływ na zachowanie porządku i struktury hierarchicznej w stadzie, co wpływa zarówno na codzienne funkcjonowanie jak i długoterminową stabilność grupy.

Potrzebujesz dokładniejszych informacji?
szukaj wadera w wyszukiwarce Google

Inne hasła na literę W

zobacz pełną listę haseł

warowanie

pozycja psa: leży na brzuchu i głowę trzyma na łapach.

woliera

duża klatka z siatki służąca do hodowli lub przechowywania ptactwa łownego, głównie kuropatw i bażantów.

wlot

miejsce, w które pocisk trafił zwierzę.

włóczka

wleczenie zabitego zwierza lub ptaka w celu stworzenia sztucznego tropu do szkolenia psa myśliwskiego albo zwabienia wilka lub lisa.

widłak

młody jeleń byk lub kozioł mający na każdej, lub przynajmniej na jednej, tyce najwyżej dwie odnogi.

wiara myśliwska

doborowa, zgrana grupa myśliwych.

wypalić

wystrzelić.

wścieklizna

niebezpieczna wirusowa choroba zwierząt i ludzi przenoszona przez ugryzienie. Człowiek może się zarazić przez kontakt (np. skaleczonej ręki) z wściekłym zwierzęciem. W przypadku (...)

wiatr

1) zapach właściwy danemu gatunkowi zwierzyny lub ptactwa; umożliwia pracę psu myśliwskiemu
2) węch psa myśliwskiego: górny - gdy pies pracuje z głową podniesioną do góry, dolny - (...)

węglarz

lis o czarnym umaszczeniu pyska, stawek i podbrzusza.