Internetowy Słownik Łowiecki

Definicja hasła: wędrowny

wędrowny

1) o zwierzynie zmieniającej często miejsce pobytu;
2) O ptactwie odlatującym w jesieni na południe, a powracającym wiosną.

Wędrowny to określenie, które odnosi się zarówno do zwierzyny, jak i ptactwa. W kontekście zwierzyny, termin ten odnosi się do gatunków zwierząt, które często zmieniają miejsce pobytu ze względu na poszukiwanie pożywienia lub lepszych warunków życia. Przykłady takiej wędrownej zwierzyny to jelenie, daniele oraz inne dzikie gatunki zwierząt. Z kolei w przypadku ptactwa wędrownego termin ten odnosi się do gatunków ptaków, które migrują na duże odległości. Ptaki te opuszczają swoje zimowe tereny w poszukiwaniu lepszych warunków bytowania i dostępu do pożywienia, a latem powracają na północ w celu rozmnażania się i wykarmiania młodych.

Ptaki wędrowne przemieszczają się między różnymi regionami geograficznymi w określonej sekwencji sezonowej; zazwyczaj migrują między miejscami lęgowymi a zimowiskowymi. Ich zachowanie migracyjne jest adaptacją do zmienności warunków środowiskowych oraz źródła pokarmu. Podobnie wędrowna zwierzyna dostosowuje swoje poruszanie się do zapewnienia sobie odpowiednich warunków życia przez cały rok.

Zarówno zachowanie migracyjne ptaków, jak i poruszanie się zwierzyny wędrownej ma istotne znaczenie zarówno dla ekosystemu, jak i dla ludzi. Stanowi bowiem istotny element dynamiki przyrody oraz może być monitorowane i regulowane poprzez programy ochrony środowiska naturalnego. Wsparcie i zrozumienie potrzeb ptaków i zwierząt migrujących jest kluczowe dla utrzymania ich populacji oraz zachowania równowagi ekologicznej na obszarach ich lęgowych i żerowych.

Potrzebujesz dokładniejszych informacji?
szukaj wędrowny w wyszukiwarce Google

Inne hasła na literę W

zobacz pełną listę haseł

widłówka

młoda kuropatwa, która w wyniku pierzenia się utraciła środkowe sterówki.

wielotykowość

rogacz lub byk mający poroże o większej niż dwie liczbie tyk.

wąsacz

stary kogut dropia.

wścieklizna

niebezpieczna wirusowa choroba zwierząt i ludzi przenoszona przez ugryzienie. Człowiek może się zarazić przez kontakt (np. skaleczonej ręki) z wściekłym zwierzęciem. W przypadku (...)

wystawy psów rasowych

pokazy psów rasowych organizowane przez Związek Kynologiczny, mające na celu przegląd rodowodowego materiału hodowlanego. Wystawy są ogólne i specjalistyczne (jednej rasy). Psy ocenione są (...)

wędrowny

1) o zwierzynie zmieniającej często miejsce pobytu;
2) O ptactwie odlatującym w jesieni na południe, a powracającym wiosną.

wilczyca, wilczyca, wadera

samica wilka.

wiewiórka, wiewiórka (Sciurus vulgaris L.)

gatunek z rzędu gryzoni. Ubarwienie zmienne od rudego do czarnego, ogon puszysty równy długości ciała. Zwierzę leśne nadrzewne. Zakłada gniazda lęgowe w dziuplach, opuszczonych gniazdach (...)

wabik

przyżąd do wabienia zwierzyny łownej lub ptactwa (zob. muszla, piszczałka, (...)

wycieranie poroża

ścieranie przez jeleniowate scypułu z wykształconego już poroża.