Internetowy Słownik Łowiecki

Definicja hasła: wiara myśliwska

wiara myśliwska

doborowa, zgrana grupa myśliwych.

Wiara myśliwska to doborowa, zgrana grupa myśliwych skupiających się na wspólnej działalności łowieckiej. Składają się na nią osoby wyłonione na podstawie umiejętności, doświadczenia i zaangażowania w polowanie. Członkowie wiary myśliwskiej cechują się bliskimi więzami i wspierają się nawzajem, dążąc do realizacji wspólnych celów łowieckich. Oprócz udziału w polowaniach, wiara myśliwska stanowi również platformę do wymiany wiedzy i doświadczeń dotyczących polowań oraz innych istotnych aspektów związanych z łowiectwem. Dzięki tej kooperatywie, członkowie mogą doskonalić swoje umiejętności oraz rozwiązywać ewentualne trudności napotykane podczas polowań. Wiara myśliwska odegrać ważną rolę w integrowaniu pasjonatów łowiectwa, poszerzając ich horyzonty oraz umożliwiając wymianę poglądów na temat tego zajęcia.

Potrzebujesz dokładniejszych informacji?
szukaj wiara myśliwska w wyszukiwarce Google

Inne hasła na literę W

zobacz pełną listę haseł

wypluwki

nie strawione części zwierząt wypluwane przez ptaki drapieżne.

widłak

młody jeleń byk lub kozioł mający na każdej, lub przynajmniej na jednej, tyce najwyżej dwie odnogi.

wjechać

o psie norowcu, lisie, borsuku, jenocie i króliku: wejść do nory.

wiewiórka, wiewiórka (Sciurus vulgaris L.)

gatunek z rzędu gryzoni. Ubarwienie zmienne od rudego do czarnego, ogon puszysty równy długości ciała. Zwierzę leśne nadrzewne. Zakłada gniazda lęgowe w dziuplach, opuszczonych gniazdach (...)

wietrznik

nozdrza u zwierząt drapieżnych i psa.

widlica

rozwidlenie odnogi lub tyki (w kształcie litery V) wieńca jelenia.

wilk, wilk (Canis lupus L.)

gatunek z rodziny psów, długość ciała około 100-150 cm, ogona 30-50 cm, ciężar ciała 30-60 kg, ubarwienie płowe, czerniawe na grzbiecie, pierś, brzuch oraz wewnętrzna strona nóg (...)

wychowalnia

pomieszczenie, w którym odbywa się wychów bażantów.

wylot

1) w broni myśliwskiej: otwór przewodu lufy, którym wychodzi pocisk;
2) miejsce wyjścia kuli z tuszy zwierzyny;
3) wyjście z nory.

wachlarz

ogon koguta głuszca.