Internetowy Słownik Łowiecki

Definicja hasła: wrona siwa

wrona siwa, wrona siwa (Corvus cornix L.)

ptak z rodziny krukowatych wyrządzający poważne szkody w gospodarstwie łowieckim. Stan liczebny wron w łowisku powinien być stale kontrolowany i w razie nadmiernego wzrostu redukowany. Upierzenie czarne i siwe. W Polsce bardzo pospolity ptak. Nie podlega okresowi ochronnemu.

Wrona siwa jest ptakiem z rodziny krukowatych, który może wyrządzić poważne szkody w gospodarstwie łowieckim. Jest to ptak o czarno-siwym upierzeniu, który jest bardzo pospolity w Polsce i nie podlega okresowi ochronnemu.

Wrony są zazwyczaj drapieżnikami, polując na inne ptaki i ich jaja. Mogą również zjadać nasiona i owoce, co może być szczególnie szkodliwe dla rolników. Wrony mogą również zagrabić młode ptaki lub jaja innych gatunków, co może mieć negatywny wpływ na populacje innych ptaków.

Dlatego też stan liczebny wron w łowisku powinien być stale kontrolowany i w razie nadmiernego wzrostu redukowany. Można to osiągnąć poprzez odstrzał lub odstraszanie ptaków. Odstrzał jest skuteczną metodą redukcji populacji, ale musi być przeprowadzony przez doświadczonego myśliwego, aby uniknąć uszkodzenia innych gatunków ptaków. Odstraszanie może być równie skuteczne, jeśli stosuje się odpowiednie środki, takie jak hałasy lub straszaki.

Potrzebujesz dokładniejszych informacji?
szukaj wrona siwa w wyszukiwarce Google

Inne hasła na literę W

zobacz pełną listę haseł

wtok

wgłębienie w metalowej łusce nabojów do broni kulowej powtarzalnej, w które wchodzi pazur wyciągu i wyrzuca łuskę. Brak litery R na łusce oznacza nabój z wtokiem, np. 7 X 64.

wycieranie poroża

ścieranie przez jeleniowate scypułu z wykształconego już poroża.

widlica

rozwidlenie odnogi lub tyki (w kształcie litery V) wieńca jelenia.

wychowalnia

pomieszczenie, w którym odbywa się wychów bażantów.

wietrznik

nozdrza u zwierząt drapieżnych i psa.

widłówka

młoda kuropatwa, która w wyniku pierzenia się utraciła środkowe sterówki.

wabik

przyżąd do wabienia zwierzyny łownej lub ptactwa (zob. muszla, piszczałka, (...)

wyrzutnik

zob. eżektor.

wypluwki

nie strawione części zwierząt wypluwane przez ptaki drapieżne.

wycie

przeciągły głos wilka.