Internetowy Słownik Łowiecki

Definicja hasła: wrona siwa

wrona siwa, wrona siwa (Corvus cornix L.)

ptak z rodziny krukowatych wyrządzający poważne szkody w gospodarstwie łowieckim. Stan liczebny wron w łowisku powinien być stale kontrolowany i w razie nadmiernego wzrostu redukowany. Upierzenie czarne i siwe. W Polsce bardzo pospolity ptak. Nie podlega okresowi ochronnemu.

Wrona siwa (Corvus cornix) – gatunek ptaka z rodziny krukowatych, o charakterystycznym czarno-siwym upierzeniu. Jest bardzo pospolity w Polsce i nie podlega okresowi ochronnemu. Wrony siwe są zazwyczaj drapieżnikami, polują na inne ptaki oraz ich jaja, co sprawia, że mogą wyrządzać szkody w gospodarstwie łowieckim i rolniczym. Ich zdolność do spożywania nasion i owoców może negatywnie wpływać na działalność rolniczą, a także mogą zagrabić młode ptaki i jaja innych gatunków, co z kolei może mieć negatywny wpływ na populacje innych ptaków.

W związku z tym istotne jest monitorowanie oraz kontrola stanu liczebnego wron siwych w łowisku, a w razie nadmiernego wzrostu – redukcja populacji. Metody redukcji mogą obejmować odstrzał lub odstraszanie ptaków. Odstrzał powinien być przeprowadzony przez doświadczonego myśliwego, aby uniknąć uszkodzenia innych gatunków ptaków. Alternatywnie stosuje się również skuteczne metody odstraszania, takie jak hałasy lub straszaki.

Pomimo utartego poglądu na szkodliwość wron siwych dla gospodarki łowieckiej i rolniczej, warto pamiętać, że są one integralną częścią ekosystemu, pełniąc ważne funkcje ekologiczne. Ich obecność jest naturalnym elementem środowiska przyrodniczego i wpływa na zachowanie równowagi biocenoz w danym obszarze. Dlatego też podejmowane działania regulacyjne powinny uwzględniać również te aspekty.

W konsekwencji planowanie zarządzania populacją wron siwych wymaga uwzględnienia zarówno potrzeb gospodarki łowieckiej i rolniczej, jak również troski o zachowanie naturalnej bioróżnorodności i ekosystemów.

Potrzebujesz dokładniejszych informacji?
szukaj wrona siwa w wyszukiwarce Google

Inne hasła na literę W

zobacz pełną listę haseł

wiara myśliwska

doborowa, zgrana grupa myśliwych.

wyprzedzenie

mierzenie z broni do ruchomego celu (przed cel), uwzględniające prędkość pocisku oraz prędkość, kierunek i odległość myśliwego od poruszającego się celu. Średnia prędkość (...)

wypluwki

nie strawione części zwierząt wypluwane przez ptaki drapieżne.

wabik

przyżąd do wabienia zwierzyny łownej lub ptactwa (zob. muszla, piszczałka, (...)

wietrznik

nozdrza u zwierząt drapieżnych i psa.

wodzić

o samicy: prowadzić młode.

wyżeł niemiecki krótkowłosy

pies myśliwski o wysokości ok. 60 cm, silnej budowy, wywodzący się z krzyżówki pointera z dawnym wyilem niemieckim. Sierść krótka, umaszczenie brązowe lub brudnopopielate w cętki i (...)

wachlarz

ogon koguta głuszca.

wieczny ósmak

jeleń byk, który z roku na rok powtarza poroże w formie ósmaka.

wybijak

przyrząd służący do wybijania spłonek z łuski naboju śrutowego.