Internetowy Słownik Łowiecki

Definicja hasła: wystawiać

wystawiać

o wyżle: wskazywać zwietrzoną zwierzynę (zob. stójka).

Wystawianie o wyżle, zwane także "stawianiem", to technika łowiecka, którą stosuje się w polowaniach na dzikie zwierzęta. Polega na sygnalizowaniu przez psa legawego, że wywęszył zwierzynę, poprzez zatrzymanie się w charakterystycznej pozie z podniesioną przednią łapą. Psy uczą się tej techniki w trakcie specjalistycznego szkolenia, które obejmuje rozpoznawanie zapachu zwierzyny oraz umiejętność skutecznego jej śledzenia. Kluczowe jest utrzymanie pozy podekscytowanego psa aż do momentu, gdy myśliwy będzie przygotowany do oddania strzału.

Wystawianie o wyżle jest skuteczną metodą pozyskiwania zwierzyny, umożliwiającą lepsze przygotowanie myśliwego do wykonania celowanego strzału. Daje to większe szanse na powodzenie polowania i jest szczególnie użyteczne podczas polowań na dziki, sarny czy jelenie. Dzięki tej technice pies legawy może precyzyjnie wskazać myśliwemu miejsce ukrycia lub przebywania zwierzęcia. Jednakże wymaga to od psa odpowiedniego treningu oraz dyscypliny zarówno w trakcie szkolenia, jak i podczas rzeczywistego działania na polowaniu.

Wystawianie o wyżle wymaga od psa i myśliwego doskonałej współpracy i zgrania. Pies musi być zdolny do szybkiego i precyzyjnego zlokalizowania zwierzyny oraz sygnałowania tego faktu myśliwemu, który z kolei powinien być gotowy do błyskawicznego działania. Ta technika sprawdza się zwłaszcza w warunkach terenowych sprzyjających ukryciu zwierzyny oraz może znacząco wpływać na efektywność polowań.

Wystawianie o wyżle stanowi integralną część tradycyjnych praktyk łowieckich i jest ceniona zarówno ze względu na swoją skuteczność, jak i na kunszt szkolonych psów legawych. Dzięki temu stanowi ważny element bogatej dziedziny sztuki łowieckiej.

Potrzebujesz dokładniejszych informacji?
szukaj wystawiać w wyszukiwarce Google

Inne hasła na literę W

zobacz pełną listę haseł

wilczyca, wilczyca, wadera

samica wilka.

wiatr

1) zapach właściwy danemu gatunkowi zwierzyny lub ptactwa; umożliwia pracę psu myśliwskiemu
2) węch psa myśliwskiego: górny - gdy pies pracuje z głową podniesioną do góry, dolny - (...)

wataha

stado dzików lub wilków.

wędrowny

1) o zwierzynie zmieniającej często miejsce pobytu;
2) O ptactwie odlatującym w jesieni na południe, a powracającym wiosną.

wabik

przyżąd do wabienia zwierzyny łownej lub ptactwa (zob. muszla, piszczałka, (...)

wycinek

trzyletni samiec dzika.

wizurka

wąska przecinka zrobiona w lesie, od stałego stanowiska, ułatwiająca oddanie strzału w gęstwinie.

wiecheć

inaczej pędzel.

wachlarz

ogon koguta głuszca.

wydż-ha

rozkaz charciarza pobudzający charty do gonu.