Internetowy Słownik Łowiecki

Definicja hasła: zarząd wojewódzki

zarząd wojewódzki

organ wykonawczy Wojewódzkiej Rady Łowieckiej. Składa się z przewodniczącego, dwóch zastępców, sekretarza i skarbnika. Do zadań zarządu wojewódzkiego należy prowadzenie działalności PZŁ na szczeblu województwa.

Zarząd wojewódzki jest organem wykonawczym Wojewódzkiej Rady Łowieckiej, która jest najwyższym organem władzy łowieckiej w danym województwie. Zarząd składa się z przewodniczącego, dwóch zastępców, sekretarza i skarbnika. Przewodniczący zarządu jest powoływany przez Wojewódzką Radę Łowiecką na okres trzech lat.

Do zadań zarządu wojewódzkiego należy m.in. prowadzenie działalności Polskiego Związku Łowieckiego na szczeblu województwa, a także reprezentowanie go wobec innych organizacji i instytucji. Zarząd odpowiada również za realizację uchwał i postanowień Wojewódzkiej Rady Łowieckiej oraz innych organów PZŁ. Ponadto zarząd ma obowiązek prowadzenia sprawozdań finansowych i statystycznych oraz przygotowywania projektów budżetu PZŁ na dany rok.

Zarząd wojewódzki ma również obowiązek monitorowania stanu gospodarki łowieckiej na terenie swojego województwa oraz informować o tym Wojewódzką Radę Łowiecką. Zarząd może również wydawać decyzje administracyjne dotyczące gospodarki łowieckiej, a także opiniować projekty ustaw i rozporządzeń dotyczących tego tematu.

Potrzebujesz dokładniejszych informacji?
szukaj zarząd wojewódzki w wyszukiwarce Google

Inne hasła na literę Z

zobacz pełną listę haseł

zaznaczanie strzału

charakterystyczna reakcja ruchowa zwierzyny na miejsce trafienia jej. Od tego zależy czas i sposób poszukiwania postrzałka.

zwietrzyć

o zwierzynie lub psie myśliwskim: wyczuć woń człowieka lub zwierzyny.

złamać broń

o myśliwskiej broni łamanej: otworzyć ją w celu załadowania lub rozładowania.

zgórować

trafić powyżej celu.

zwierzyna płowa, zwierzyna płowa, jeleniowate

łosie, jelenie, daniele, sarny.

żmurek

lis o kasztanowym futrze.

złamać się

o ptaku trafionym czystym strzałem.

złożenie się

przyjęcie przez myśliwego prawidłowej postawy strzeleckiej.

zlatywać

o kogucie głuszca: sfruwać w czasie toków z drzewa na ziemię do kur.

złaja, złaja, łaja

1) kilka sfor ogarów;
2) większa liczba dzikarzy.