Internetowy Słownik Łowiecki

Definicja hasła: zarząd wojewódzki

zarząd wojewódzki

organ wykonawczy Wojewódzkiej Rady Łowieckiej. Składa się z przewodniczącego, dwóch zastępców, sekretarza i skarbnika. Do zadań zarządu wojewódzkiego należy prowadzenie działalności PZŁ na szczeblu województwa.

Zarząd wojewódzki jest organem wykonawczym Wojewódzkiej Rady Łowieckiej, będącej najwyższym organem władzy łowieckiej na obszarze danego województwa. Składa się z przewodniczącego, dwóch zastępców, sekretarza i skarbnika, powoływanych na trzyletnią kadencję przez Wojewódzką Radę Łowiecką. Głównym zadaniem zarządu jest prowadzenie działalności Polskiego Związku Łowieckiego na szczeblu województwa. Oprócz tego ma on obowiązek reprezentowania PZŁ w kontaktach z innymi organizacjami i instytucjami oraz realizować uchwały i postanowienia Wojewódzkiej Rady Łowieckiej oraz innych organów PZŁ.

Ponadto, zarząd wojewódzki odpowiada za przygotowanie projektów budżetu PZŁ na dany rok oraz prowadzenie sprawozdań finansowych i statystycznych. Istotnym obowiązkiem zarządu jest monitorowanie stanu gospodarki łowieckiej na terenie swojego województwa i raportowanie tych informacji Wojewódzkiej Radzie Łowieckiej. Organ ten może również podejmować decyzje administracyjne dotyczące gospodarki łowieckiej oraz wydawać opinie na temat projektów ustaw i rozporządzeń związanych z łowiectwem.

Potrzebujesz dokładniejszych informacji?
szukaj zarząd wojewódzki w wyszukiwarce Google

Inne hasła na literę Z

zobacz pełną listę haseł

zasięg

1) granica skutecznego strzału; dla śrutu wynosi 40 m, dla pocisku kulowego wystrzelonego z luf gładkich 60 m, a z gwintowanych 200 m;
2) granica występowania lub gniazdowania jakiegoś (...)

zastawianie lufami

stosowany (jednak nie zalecany) przez niektórych myśliwych sposób strzelania do ruchomego celu, polegający na wycelowaniu w miejsce, w którym spodziewany jest zwierz, i oddaniu strzału w (...)

żerowisko

miejsce żerowania zwierzyny.

zalegać

o zwierzynie grubej: zatrzymywać się na odpoczynek.

zgasić

ubić zwierza czystym strzałem.

zarząd wojewódzki

organ wykonawczy Wojewódzkiej Rady Łowieckiej. Składa się z przewodniczącego, dwóch zastępców, sekretarza i skarbnika. Do zadań zarządu wojewódzkiego należy prowadzenie działalności (...)

zdołować

strzelić poniżej celu.

zloty

gromadzenie się ptaków w jednym miejscu o świcie lub wieczorem (na żerowiskach lub na odpoczynek).

złom

1) obłamana gałązka typowego dla danej kniei drzewa (nic wolno ucinać nożem), najczęściej jedlina, wręczana myśliwemu po strzeleniu grubej zwierzyny. Umaczany w farbie zwierza złomie (...)

zarząd koła

organ wybierany przez walne zebranie i składa się z przewodniczącego, łowczego, sekretarza i skarbnika. Do zadań zarządu koła należy prowadzenie działalności koła.