Internetowy Słownik Łowiecki

Definicja hasła: zarząd wojewódzki

zarząd wojewódzki

organ wykonawczy Wojewódzkiej Rady Łowieckiej. Składa się z przewodniczącego, dwóch zastępców, sekretarza i skarbnika. Do zadań zarządu wojewódzkiego należy prowadzenie działalności PZŁ na szczeblu województwa.

Zarząd wojewódzki jest organem wykonawczym Wojewódzkiej Rady Łowieckiej, która jest najwyższym organem władzy łowieckiej w danym województwie. Zarząd składa się z przewodniczącego, dwóch zastępców, sekretarza i skarbnika. Przewodniczący zarządu jest powoływany przez Wojewódzką Radę Łowiecką na okres trzech lat.

Do zadań zarządu wojewódzkiego należy m.in. prowadzenie działalności Polskiego Związku Łowieckiego na szczeblu województwa, a także reprezentowanie go wobec innych organizacji i instytucji. Zarząd odpowiada również za realizację uchwał i postanowień Wojewódzkiej Rady Łowieckiej oraz innych organów PZŁ. Ponadto zarząd ma obowiązek prowadzenia sprawozdań finansowych i statystycznych oraz przygotowywania projektów budżetu PZŁ na dany rok.

Zarząd wojewódzki ma również obowiązek monitorowania stanu gospodarki łowieckiej na terenie swojego województwa oraz informować o tym Wojewódzką Radę Łowiecką. Zarząd może również wydawać decyzje administracyjne dotyczące gospodarki łowieckiej, a także opiniować projekty ustaw i rozporządzeń dotyczących tego tematu.

Potrzebujesz dokładniejszych informacji?
szukaj zarząd wojewódzki w wyszukiwarce Google

Inne hasła na literę Z

zobacz pełną listę haseł

zestrzał

miejsce, w którym znajdował się zwierz w momencie trafienia go pociskiem. Zestrzał należy dokładnie sprawdzić szukając farby, ścinki i kawałków kości.

zjazd delegatów

zob. Polski Związek Łowiecki.

zwyczaje łowieckie

niepisane nakazy i zakazy powstałe na przestrzeni dziejów, które każdy myśliwy powinien przestrzegać. Do zwyczajów łowieckich zaliczamy chrzest myśliwski, pasowanie, pokot, sygnały (...)

żerować

o zwierzynie: zdobywać pokarm.

zimować

o zwierzętach i ptakach: przebywać w zimie na danym terenie.

zastawianie lufami

stosowany (jednak nie zalecany) przez niektórych myśliwych sposób strzelania do ruchomego celu, polegający na wycelowaniu w miejsce, w którym spodziewany jest zwierz, i oddaniu strzału w (...)

zabawca

pies gończy, który nic mogąc odnaleźć tropu gonionej zwierzyny szuka i głosi przez dłuższy czas w jednym miejscu.

żmijka

lis o czarnym włosiu na podbrzuszu.

zielonka

młoda kuropatwa w pierwszym upierzeniu.

zarzynać

o wilku: zabijać swoją zdobycz.