Internetowy Słownik Łowiecki

Definicja hasła: zimowisko

zimowisko

miejsce, gdzie ptaki wędrowne spędzają zimę.

Zimowisko to miejsce, gdzie ptaki wędrowne przebywają i spędzają okres zimy. Jest to istotny termin w kontekście łowiectwa i ochrony przyrody, ponieważ wiele gatunków ptaków migruje na zimowiska, aby uniknąć surowych warunków zimowych w krajach o rodowodzie. Zimowiska mogą się różnić pod względem lokalizacji geograficznej i warunków środowiskowych - niektóre zimowiska mogą być leżące w strefie tundry lub lasostepu, a inne w wilgotnych lasach równikowych lub na wybrzeżach morskich. Różnice te wpływają na dostępność pożywienia i odpowiednich siedlisk dla ptaków podczas zimowania.

Istnienie odpowiednich zimowisk ma kluczowe znaczenie dla przetrwania ptaków migracyjnych, ponieważ warunki atmosferyczne oraz dostępność pożywienia mają ogromny wpływ na ich zdolność do przetrwania podczas tych trudnych miesięcy. Dlatego ochrona obszarów zimowiskowych jest ważnym elementem działań proekologicznych mających na celu zachowanie różnorodności biologicznej i zapewnienie odpowiednich warunków do życia dla ptaków migrujących.

W kontekście łowiectwa termin "zimowisko" jest również istotny, ponieważ wiedza o lokalizacji zimowisk różnych gatunków ptaków daje możliwość prowadzenia działań monitorujących ich populacje oraz podejmowania działań mających na celu ochronę miejsc ich pobytu przed zakłóceniem i degradacją środowiska naturalnego. Dzięki temu można lepiej zarządzać populacjami ptaków łownych, tak aby zapewnić ich trwałe zachowanie w długoterminowej perspektywie.

Podsumowując, zimowisko to nie tylko miejsce, w którym ptaki wędrowne spędzają okres zimowy, ale także kluczowy element dla zachowania różnorodności biologicznej i równowagi ekosystemów. Znajomość tych obszarów oraz właściwe zarządzanie nimi są istotne zarówno z punktu widzenia ochrony przyrody, jak i praktyk łowieckich.

Potrzebujesz dokładniejszych informacji?
szukaj zimowisko w wyszukiwarce Google

Inne hasła na literę Z

zobacz pełną listę haseł

zarząd główny

organ wykonawczy Naczelnej Rady Łowieckiej. Składa się z przewodniczącego, dwóch zastępców, sekretarza i skarbnika. Do zadań zarządu głównego należy prowadzenie działalności (...)

zrulować

o zającu: zostać w ogniu.

zajęczyca

samica ząjąca.

zgrać, zgrać (przyrządy celownicze)

ustawić w jednej linii oko, szczerbinkę, muszkę i cel.

zgórować

trafić powyżej celu.

zające

rodzina ssaków; w Polsce występuje szarak, bielak i królik.

zakład

zob. miot.

zlatywać

o kogucie głuszca: sfruwać w czasie toków z drzewa na ziemię do kur.

zacinać się

1) o wyżle: w czasie okładania pola nagle zastygać w stójce;
2) o broni: niesprawność uniemożliwiająca chwilowe jej użycie.

złamać broń

o myśliwskiej broni łamanej: otworzyć ją w celu załadowania lub rozładowania.