Internetowy Słownik Łowiecki

Hasła na literę Ł : łoszak - łupież

< poprzednia 12 3następna >

zobacz pełną listę haseł

łoszak

młody łoś (w pierwszym roku życia).

łowca

staropolska nazwa myśliwego.

łowczy

w dawnej Polsce urzędnik dworski, przełożony służby łowieckiej; obecnie członek zarządu koła łowieckiego, do którego obowiązków należą między innymi: prowadzenie hodowli, ochrony (...)

łowczy grodowy, łowczy grodowy (venator castri)

w dawnej Polsce urzędnik zarządzający łowiskami księcia w obrębie jednej kasztelanii.

łowczy nadworny, łowczy nadworny (venator curiae regis lub venator magnus)

nąjwyższy urzędnik łowiecki w feudalnej Polsce. Kierował administracją łowisk książęcych, jak również miał obowiązek towarzyszyć księciu na łowach.

łowczy wojewódzki, łowczy wojewódzki (venator maior)

w dawnej Polsce urzędnik łowiecki przebywający w grodzie wojewódzkim. Obecnie prezes zarządu wojewódzkiego PZŁ.

łowiec

staropolska nazwa myśliwego.

łowiectwo

(w rozumieniu ustawy) planowe gospodarowanie zwierzyną zgodnie z potrzebami gospodarki narodowej i wymogami ochrony przyrody. Podstawowymi działami łowiectwa są: hodowla, ochrona i pozyskanie (...)

łowiectwo kniejowe

staropolskie określenie polowania w lesie na grubego zwierza.

łowiectwo małe

staropolskie określenie łowów na drobną zwierzyny.

łowiectwo ptaszę

staropolskie określenie łowienia ptaków w sieci, sidła, samołówki itp. Popularne wśród drobnej szlachty i chłopstwa, którym często specjalne przywileje dawały możność uprawiania tego (...)

łowisko

1) teren jednolity pod względem przyrodniczym, na którym prowadzona jest gospodarka łowiecka ;
2) obwód łowiecki lub jego część.

łowisko leśne

łowisko, w którym przeważają lasy.

łowisko polne

łowisko, w którym przeważają pola.

łownia, łownia, odłownia

urządzenie służące do odławiania żywcem zwierzyny grubej do celów naukowych lub przesiedlenia.

łowny

1) o zwierzętach zaliczonych przez ustawę do zwierzyny łownej;
2) o samcach jeleniowatych, które osiągnęły pełnię rozwoju osobniczego, a ich poroże szczytową formę.

łowy

staropolskie określenie polowania.

łoże, łoże, osada

drewniana część myśliwskiej broni palnej (z wyjątkiem czółenka). Wykonane jest przeważnie z drewna orzechowego. Składa się z kolby i szyjki. Koniec kolby zabezpieczony jest stopką. (...)

łuk

ręczna broń miotająca, jedna z najstarszych typów broni myśliwskiej. Składa się z drewnianego, rogowego lub metalowego łęczyska i cięciwy, służącej do wyrzucania strzał za pomocą (...)

łupież

wypchana skóra ptaka, służąca do układania ptaka łowczego.

< poprzednia 12 3następna >