Internetowy Słownik Łowiecki

Hasła na literę C : ciągnąć - ciężary łowieckie

< poprzednia 1 23 4 5 6następna >

zobacz pełną listę haseł

ciągnąć

1) o ptakach wędrownych lecących wiosną na północ a w jesieni na południe;
2) o słonkach w czasie lotu tokowego.

ciągnięcie

powolne poruszanie się, wędrowanie żubrów, zwierzyny płowej, muflonów,

CIC

Conseil International de la Chasse.

ciche pędzenie

naganianie zwierzyny przy pomocy 2-4 naganiaczy cicho przechodzących przez miot. Stosowane podczas polowań na samy i jelenie (zwierzyna powoli opuszcza miot).

ciec, ciec, cieknąć

o kurakach: uchodzić pieszo bezszelestnie.

ciecier

gwarowe, cietrzew kogut.

ciecieruk

gwarowe, młody cietrzew kogut.

cieciorka

kura cietrzewia.

cieczka, cieczka, ciekanie się

okres rui u ssaków z rodziny psów i łasicowatych.

ciekanie się

inaczej cieczka.

cieki, cieki, zgrzebła

nogi ptaków z rzędu kuraków.

cieknąć

inaczej ciec.

cielę

młody żubr, łoś, jeleń i daniel (w pierwszym roku życia).

cielić się

o samicach żubra, łosia, jelenia i daniela: rodzić młode.

cielna

o żubrzycy, łoszy, łani: nosząca płód.

cień

inaczej bałwan.

cieszynka

małokalibrowa broń gwintowana z XVII w. używana do polowań na ptaki i drobną zwierzynę.

cietrzew, cietrzew (Lyrurus Tetrix L.)

ptak wielkości kury domowej z rzędu kuraków. Samiec (kogut) czarny z metalicznym połyskiem i ogonem w kształcie lity, samica (cieciorki) szarobrązowa; na skrzydłach mają białe pręgi. (...)

cięty pies, cięty pies, ostry

cecha psa myśliwskiego: zajadły w stosunku do drapieżników.

ciężary łowieckie

w dawnej Polsce świadczenia ponoszone przez ogół ludności na rzecz księcia w związku z posiadaniem przez niego monopolu łowieckiego (regale łowieckie). Część tych świadczeń płacono w (...)

< poprzednia 1 23 4 5 6następna >