Internetowy Słownik Łowiecki

Hasła na literę R : rosochy - rusznikarz

< poprzednia 12 3następna >

zobacz pełną listę haseł

rosochy

poroże łosia łopatacza prawidłowo rozwinięte, mające kształt łopat z licznymi pasynkami.

róża

pierścień kostny otaczający tykę u jej nasady w porożu samców zwierzyny płowej (zob. brew)

róża daszkowa

róża o kształcie spadzistym.

rozbić się

o stadku kuropatw lub watasze dzików: rozproszyć się.

rozdęcie

uszkodzenie lufy polegające na miejscowym zwiększeniu średnicy jej przewodu. Najczęstszą przyczyną rozdęcia jest zatkanie końca lufy (np. śniegiem) podczas strzału. Jest to bardzo (...)

róże

pierścienie kostne u nasady poroża zwierzyny płowej

rożeniec, rożeniec (Anas acuta L.)

ptak z rzędu blaszkodziobych należący do kaczek właściwych. Długość ciała do 73 cm, rozpiętość skrzydeł do 92 cm. W Polsce nieliczny przelotny ptak łowny.

rozerwanie

uszkodzenie lufy polegające na miejscowym rozerwaniu jej (zob. rozdęcie).

rozkład

inaczej pokol.

rozładowanie

wyjęcie naboi z broni.

rozłoga

rozpiętość tyk poroża zwierzyny płowej; mierzy się ją w najszerszym rozwarciu.

rozmnażanie

wytwarzanie potomstwa. Istotna cecha żywej materii, zapewniająca ciągłość życia mimo zamierania osobników.

rozpórka

prawidło do suszenia skór futerkowych zwierząt łownych.

rozrzut

odchylenie pocisków kulowych od idealnego toru; zależy od jakości broni. Rozrzut broni śrutowej, przy strzale z broni o lufach gładkich, zależy m.in. od grubości śrutu. Np. rozrzut śrutu (...)

rudel

stadko, stado saren

ruja

okres godowy samic ssaków.

rujka

glos wydawany przez byka łosia (rżenie) podczas pokrywania klępy.

rujowisko

zagłębienie w ziemi wykonane przez daniela przednimi badylami, w kórym odbywa się pokrywanie łań.

rusznikarstwo

wyrób oraz naprawa ręcznej broni palnej.

rusznikarz

rzemieślnik zajmujący się wyrobem oraz naprawą broni myśliwskiej.

< poprzednia 12 3następna >