Internetowy Słownik Łowiecki

Hasła na literę S : szpicak - szyna

pierwsza< poprzednia2345678

zobacz pełną listę haseł

szpicak

samiec zwierzyny płowej, którego pierwsze poroże ma kształt szpiców.

szpile

inaczej raciczki.

szpilki

inaczej igły.

szpony

uzbrojone w długie ostre pazury palce ptaków drapieżnych.

szronowe

jeden z ciężarów łowieckich prawa książęcego, polegający na obowiązku tropienia zwierzyny po białej stopie.

sztucer

myśliwska broń kulowa: może być pojedynczy, podwójny (o pionowym lub poziomym układzie luf) oraz powtarzalny (repetier lub automat). Najczęściej używane w Polsce sztucery mają kaliber 7 (...)

sztuka

pojedynczy zwierz.

sztych

iść na sztych: o zwierzynie idącej wprost na stanowisko myśliwego.

szukać

o psie myśliwskim szukającym zwierzyny.

szuwary

zarośla roślin zielonych (sitowie, tatarak itp.) nad brzegami stawów i jezior.

szybować

o ptakach: unosić się w powietrzu bez poruszania skrzydłami.

szyć

strzelać raz za razem.

szydlarz

jeleń byk i kozioł noszący poroże zbudowane tylko z ostro zakończonych tyk (bez odnóg).

szydło

ostre zakończenie tyki jelenia byka lub kozła.

szyjka

węższa część łoża służąca za uchwyt broni.

szyna

połączenie luf broni myśliwskiej śrutowej lub kombinowanej; na górnej szynie umieszczone są przyrządy celownicze.

pierwsza< poprzednia2345678