Internetowy Słownik Łowiecki

Hasła na literę W : wjechać - wycinek

< poprzednia 1 23 4następna >

zobacz pełną listę haseł

wjechać

o psie norowcu, lisie, borsuku, jenocie i króliku: wejść do nory.

wlot

miejsce, w które pocisk trafił zwierzę.

włóczka

wleczenie zabitego zwierza lub ptaka w celu stworzenia sztucznego tropu do szkolenia psa myśliwskiego albo zwabienia wilka lub lisa.

włóczyć

o borsuku: znosić suche rośliny do zaścielenia nory na zimę.

włosień kręty

zob. trychina.

wnyk

pętla ze sznurka, drutu lub włosia, służąca kłusownikom do łapania zwierząt i ptaków. Umieszczana jest na drzewie, kołku lub krzakach w ten sposób, aby zwierzę weszło w pętlę. Na (...)

wodzić

o samicy: prowadzić młode.

woliera

duża klatka z siatki służąca do hodowli lub przechowywania ptactwa łownego, głównie kuropatw i bażantów.

worek

woreczek na śrut noszony przez myśliwych w epoce broni skałkowej.

wrona siwa, wrona siwa (Corvus cornix L.)

ptak z rodziny krukowatych wyrządzający poważne szkody w gospodarstwie łowieckim. Stan liczebny wron w łowisku powinien być stale kontrolowany i w razie nadmiernego wzrostu redukowany. (...)

wścieklizna

niebezpieczna wirusowa choroba zwierząt i ludzi przenoszona przez ugryzienie. Człowiek może się zarazić przez kontakt (np. skaleczonej ręki) z wściekłym zwierzęciem. W przypadku (...)

wtok

wgłębienie w metalowej łusce nabojów do broni kulowej powtarzalnej, w które wchodzi pazur wyciągu i wyrzuca łuskę. Brak litery R na łusce oznacza nabój z wtokiem, np. 7 X 64.

wybębniać kunę

wypłaszać kunę z dziupli przez opukiwanie pnia drzewa kijem.

wybijak

przyrząd służący do wybijania spłonek z łuski naboju śrutowego.

wychowalnia

pomieszczenie, w którym odbywa się wychów bażantów.

wyciąg

w broni myśliwskiej: urządzenie do wyciągania łusek z komory nabojowej.

wycie

przeciągły głos wilka.

wyciec

o ptakach łownych, przeważnie o kuropatwach i bażantach: uciec bezszelestnie.

wycieranie poroża

ścieranie przez jeleniowate scypułu z wykształconego już poroża.

wycinek

trzyletni samiec dzika.

< poprzednia 1 23 4następna >